Arabinoz

Kısaca: Arabinoz, beş karbon içeren aldozlar anlamına gelen aldopentozların bir üyesidir. Bu molekülün formülü C5H10O5 olup, bir aldehit (CHO) grubu içerir. Molekül ağırlığı 150.13 g/mol'dür. ...devamı ☟

arabinoz
Arabinoz

Arabinoz, beş karbon içeren aldozlar anlamına gelen aldopentozların bir üyesidir. Bu molekülün formülü C5H10O5 olup, bir aldehit (CHO) grubu içerir. Molekül ağırlığı 150.13 g/mol'dür. İzomeri Biyosentetik nedenlerden dolayı sakkaritlerin büyük bir kısmı doğada "D" biçimiyle yoğun olarak bulunurlar. Ancak bu durum, arabinoz için farklıdır. Arabinoz molekülleri doğada L-arabinoz halinde daha yoğun bulunmaktadır. Ayrıca bu haliyle hemiselüloz ve pektin gibi maddelerin yapısında bulunur. Glukozdan arabinoza dönüştürme suretiyle yapılan Wohl işlemi, arabinozun en yaygın elde ediliş yöntemidir. Ayrıca bakınız * Deoksiriboz * Liksoz * Riboz * Ribuloz * Ksiloz * Ksiluloz }

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Arabinoz
1 yıl önce

biçimiyle yoğun olarak bulunurlar. Ancak bu durum, arabinoz için farklıdır. Arabinoz molekülleri doğada L-arabinoz halinde daha yoğun bulunmaktadır. Ayrıca bu...

Hemiselüloz
1 yıl önce

Doğada sık olarak rastlanan bazı hemiselülozlar uronik asit, ksilan, arabinoz moleküllerinden oluşur. Hemiselülozlar topluca Ksilanlar, glikomannanlar...

Hemiselüloz, Biyoloji, Karbonhidrat, Selüloz, Taslak, Polisakarit, Petkin, Çeper, Bitki hücresi
Ribuloz
1 yıl önce

rolü mevcuttur. Ribulozun yapay formu olan sükroribuloz, birçok yapay tatlandırıcıda kullanılmaktadır. Arabinoz Deoksiriboz Liksoz Riboz Ksiloz Ksiluloz...

Aldoz
1 yıl önce

gliseraldehit Dört karbonlular: eritroz, treoz Beş karbonlular: riboz, arabinoz, ksiloz, liksoz Altı karbonlular: alloz, altroz, glukoz, mannoz, guloz...

Liksoz
4 yıl önce

of Mycobacterium phlei/Mycobacterium smegmatis, Biochemistry, 35 (36), 11812-11819, 1996. Abstract Deoksiriboz Arabinoz Riboz Ribuloz Ksiloz Ksiluloz...

Ksiluloz
1 yıl önce

hastaları yanlış bir biçimde geçmişte şeker hastası olarak teşhis edilmiştir. Arabinoz Deoksiriboz Liksoz Riboz Ribuloz Ksiloz ^ Data is for L-xylulose. ^ Merck...

Riboz
1 yıl önce

Deneydeki 41 katılımcının 66%'sı bu ürünü kayda değer ve yararlı buldu. Arabinoz Deoksiriboz Formoz tepkimesi Liksoz Ribuloz Ribokinaz Ksiloz Ksiluloz...

Riboz, ATP, Biyokimya, Karbon, Molekül, Monosakkarit, RNA, Taslak, Şeker
Deoksiriboz
1 yıl önce

barındırır. Özetle, bu karbona bağlı olan oksijen atomu yok olur. D-riboz ve D-arabinozun genellikle C3' ve C4' stereokimyasına sahip olmasından ötürü, D-2-deoksiriboz...

Deoksiriboz, Biyoloji, DNA, Hidrojen, Karbon, Oksijen, Riboz, Taslak