Araf

Araf, bazı din ve inançların ahiret kavramlarında yer alan, kötüler ve iyilerin nihai ahiret mekanları arasında olduğuna inanılan yer, çoğunlukla dağ. İslam dininde bu kavramın adı Araftır. Diğer dinlerdeki benzer yerler için de, Türkçe'de anlam ve kullanımının oturmuş olması sebebiyle, bu adın kullanıldığı olur. Her inançta Araf anlayışı farklıdır. Sözcük olarak, Arapça "kum tepesi" anlamındaki "urf"un çoğul halidir.

Araf, bazı din ve inançların ahiret kavramlarında yer alan, kötüler ve iyilerin nihai ahiret mekanları arasında olduğuna inanılan yer, çoğunlukla dağ. İslam dininde bu kavramın adı Araftır. Diğer dinlerdeki benzer yerler için de, Türkçe'de anlam ve kullanımının oturmuş olması sebebiyle, bu adın kullanıldığı olur. Her inançta Araf anlayışı farklıdır. Sözcük olarak, Arapça "kum tepesi" anlamındaki "urf"un çoğul halidir.

İslam'da Araf

:Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi için İslam'da Araf maddesine bakınız.

İslam dininde Araf, cennet ile cehennem arasında ki tepenin adıdır.

Günah ve sevapları eşit olduğundan cennet ya da cehenneme giremeyenlerin bekletildikleri yer olarak bilinen Araf'ın İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'daki tasfiri şöyledir:

"46- İki taraf arasında bir engel ve burçlar '(A'raf) üstünde hepsini yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Cennete gireceklere: 'Selam size' derler, ki bunlar, henüz girmeyen fakat (girmeyi) 'şiddetle arzu edip umanlardır.'

47- Gözleri cehennem halkından yana çevrilince: 'Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla birlikte kılma' derler.

48- Burcun üstündeki adamlar, kendilerini yüzlerinden tanıdıkları (ileri gelen birtakım) adamlara seslenerek derler ki: 'Ne (güç ve servet) toplamış olmanız, ne büyüklük taslamanız (istikbarınız) size bir yarar sağlamadı.'

49- 'Kendilerine Allah'ın bir rahmet eriştirmeyeceğine yemin ettiğiniz kimseler bunlar mıydı? (Cennettekilere de) Girin cennete. Sizin için korku yoktur ve mahzun olmayacaksınız. "

Bu ayetler Kur'an'da adını yine Araf mefhumundan alan Araf suresi`ndeki 46-49. ayetlerdir.

Göz At

Diğer anlamları

araf

İslam inancına göre cennet ile cehennem arasında bir yer.

araf

Türkçe araf kelimesinin İngilizce karşılığı.
[ArAf] n. purgatory, place of purification, place where one's sins are absolved

araf

kutsal kitaplara göre, cennetle cehennem arasında bulunan bir yer.

araf

Türkçe araf kelimesinin Fransızca karşılığı.
purgatoire [le]

araf

Türkçe araf kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Fegefeuer, Vorhölle

araf

(Arapça) Erkek ismi 1. Cennet ile cehen­nem arasındaki yer. 2. Sert, tepe. 3. Adetler, usuller. Arafat Mekke'nin yakınında bulunup hacıların arefe gü­nü durdukları yerdir. Bu duruş haccın rükünlerindendir.

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Araf ilgili konular

 • Mizan

  Mizan Maddi ve manevi ağırlıkları tartan terazi. Mizan, Arapça bir kelime olup, lügatta, “terazi, ölçü, tartı, akıl, muhakeme ve idrak”
 • Araf

  Araf, bazı din ve inançların ahiret kavramlarında yer alan, kötüler ve iyilerin nihai ahiret mekanları arasında olduğuna inanılan yer, çoğ
 • A'raf Suresi

  Araf suresi veya A'râf sûresi İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'ın yedinci ve Bakara ile Şuâra 'dan sonra en fazla ayet içeren üçüncü sur
 • Araf (anlam ayrım)

  Araf, cennet ve cehennemin arası.
 • Araf Suresi

  A'raf suresi veya A'râf Sûresi Kur'an-ı Kerim'in yedinci ve Bakara Suresi ile Şu'ara Suresi'nden sonra en fazla ayet içeren üçüncü suresidir.
 • İslam'da Araf

  İslâmın kutsal kitabı olan Kur`an-ı Kerîm`de tanımı yapılan A`raf ile Ulema-i Rüsûm`un tarif ettiği A`raf arasında fark vardır. Ulema-i
 • Araf (film)

  Araf, cennet ve cehennemin arası.
 • Cennet (film)

  Cennet şu anlamlara gelebilir;
 • Kujata

  Değişik inançlara göre türleri anlatılan ve farklı taş ve metallerden oluştuğu söylenilen yedi cennet vardır ve Araf`ın da içinde bulund
 • Araf (anlam ayrımı)

  Araf (şarkı) Mor ve Ötesi'nin 2010'da çıkardığı albüm'den bir parça.