Arami

Aramiler, MÖ. 11.-8. yüzyıllar arasında Suriye'de yaşamış Sami (semitik) bir kavimdir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Arami ilgili konular

 • Aram

  Aram (אֲרָם veya ʾĂrām) İbranice İncil'de Tekvin 10'daki Nuh'un Oğulları Tablosu'na göre Sam'ın oğlu ve Uz'un, Hul'un,
 • Aramice

  Aramice yada Aramca: Sami dil ailesinin Kuzey-Batı grubundaki Ken'an koluyla akraba bir koldur.
 • Süryanice

  Bir Sami dili. Kadim Aramice diline dayanmakta olup eski dillerden Akadca, Asurca ve Babilce'yle, modern dillerden de Arapça ve İbranice'yle akrabad
 • Süryaniler

  Süryaniler, kökenleri 5000 yıl öncesine giden bir toplumdur. Mezopotamya'da yeşeren ve uygarlığın gelişiminde önemli rol üstlenen eski Mezo
 • Süryani tarihi

  Süryanilerin millatan önceki tarihleri, eski Mezopotamya'da yaşayan ulusların tarihidir. Hıristiyanlık inancı tüm yukarı Mezopotamya'daki hal
 • Aramiler

  Aramiler Sami bir halktır, MÖ. 1. bin yılında Kuzey Mezopotamya ve Suriye civarında yaşamışlardır. M.Ö 10-8. yy larda Bu günkü Suriye ve e
 • Süryani Kırımı

  Süryani Kırımı veya Süryani SoykırımıGabriele Yonan, Çev. Erol Sever, ''Arami soykırımı: Unutulan bir holocaust'', Pencele Yay., İstanbul
 • Sami (anlam ayrımı)

  Sami şu anlamlara gelebilir:
 • Hertevince

  Hertevince