Aramiler

Aramiler Sami bir halktır, MÖ. 1. bin yılında Kuzey Mezopotamya ve Suriye civarında yaşamışlardır. M.Ö 10-8. yy larda Bu günkü Suriye ve etrafında çeşitli prenslikler kurmuşlar ancak bunlar Asurluların saldırılarıyla yıkılmıştır.

Aramiler Sami bir halktır, MÖ. 1. bin yılında Kuzey Mezopotamya ve Suriye civarında yaşamışlardır. M.Ö 10-8. yy larda Bu günkü Suriye ve etrafında çeşitli prenslikler kurmuşlar ancak bunlar Asurluların saldırılarıyla yıkılmıştır.

Bugün Türkiye'de Aramice'nin bir lehçesini konuşan Süryani olarak bilinen halkın Aramiler'den mi (Aram Nahrin (= Mesopotamia)nin en eski yerli halktır). Yoksa Asurlulardan mı geldiği konusunda görüş ayrılıkları vardır.

Tur Abdin'de (Mardin bölgesi'nde) hala Hristiyan dinine mensub Süryaniler yaşamaktadırlar. Bunlar Aramice'nin Doğu Aramice kolundan Süryanice'nin (Suryoyo) Modern lehçesi olan Turoyo lehçesini konuşurlar.

Yine Aramice'nin Süryanince kulunun doğu kolundan olan Keldanice ve Asurice'nin modern biçimi olan Surit ve Aturaya konuşan Asuri (Nesturi) ve Keldani (Katolik) Hristiyanlar Türkiye, Irak ve İran'da yaşamaktadırlar.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Aramiler ilgili konular

 • Aram

  Aram (אֲרָם veya ʾĂrām) İbranice İncil'de Tekvin 10'daki Nuh'un Oğulları Tablosu'na göre Sam'ın oğlu ve Uz'un, Hul'un,
 • Diyarbakır

  Diyarbakır karpuzu ve kalesiyle meşhur Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan il. Doğuda Batman, kuzeydoğuda Muş, kuzeyde Bingöl ve Elazığ,
 • şam

  Şam Suriye'nin başşehri veya “Dımaşk” şehrinin merkez olarak kabul edildiği Suriye bölgesine verilen ad. Bu bölgenin merkezi olan Dımaş
 • Arami

  Aramiler, MÖ. 11.-8. yüzyıllar arasında Suriye'de yaşamış Sami (semitik) bir kavimdir.
 • Yahudilik (islam ansiklopedisi)

  Yaşayan ilâhî kaynaklı dinlerden, mensûbu en az olan bir din. Günümüzde yeryüzünde yaklaşık 15-24 milyon dolayında Yahûdî vardır. Yah
 • Türkiye'de opera

  Türkiye'de operaya karşı ilgi önce sarayda, dış ülkelerdeki sefirlerin sefaretnamelerinde anlattıkları operalarla uyandı. III. Murad dönemi
 • Binbir Gece Masalları

  Binbir gece masalları dünyaca ünlüdür. Yüzyıllar boyunca dilden dile dolaşarak günümüze ulaşmıştır. Masalların iki önemli kahramanı
 • İslahiye, Gaziantep

  İslahiye, Gaziantep ilinin güneybatısında, 2000 nüfus sayımına göre, 30.000 civarında merkez nufusu olan, geçim kaynağı tarım olan bir il
 • Şafak Türküsü (Albüm)

  Şafak Türküsü, Ahmet Kaya`nın 1986 yılında çıkardığı üçüncü albümüdür.