Arap Ekonomik Ve Sosyal Kalk��Nma Fonu

AFESD

AFESD (Arab Fund for Economic and Social Development), Kuveyt merkezli Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonudur.

Arap Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonu

AFESD (Arab Fund for Economic and Social Development), Kuveyt merkezli Arap Ülkeleri Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Fonudur. Arap Ligi`ne üye ülkelerin hepsi bu fona da üyedir.

CAEU

;CAEU:<U>İngilizce Kısaltması</U>: Council for Arab Economic Unity :Arap Ülkeleri Ekonomik Anlaşmalar KonseyiKahire`de 3 Haziran 1957`de kurulan bu organizasyonun amacı üye ülkeler arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde ekonomik bütünleşme...

ekonomist

Ekonomist (iktisatçı): Ekonomi ile ilgili kavramlar ve kuramlar hakkında çalışan, bunları geliştiren, uygulayan ve ekonomik politikalar hakkında yazı yazan kişiye denir.

iktisatçı

İktisatçı: Kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde kullanılmasını, sınırsız insan ihtiyaçlarından kıt kaynaklarla karşılanacak olanların belirlenmesini, ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin üretiminde kaynakların en iyi şekilde...

Christopher A. Pissarides

Christopher Antoniou Pissarides (; d. 20 Şubat 1948) Britanyalı-Kıbrıslı ekonomist. Araştırmaları makroekonomi, iş ekonomisi, ekonomik büyüme ve ekonomik politika konularında yoğunlaşmaktadır. 2010 yılında, Dale Mortensen ve Peter A. Diamond ile birlikte,...

Serbest ekonomi

Serbest piyasa ekonomisi, ekonomik faaliyetlerin tam rekabet şartları içinde serbestçe yapılabildiği, ekonomik sorunların çözümünün devletin ekonomiye müdahalesiyle değil fiyat mekanizması aracılığı ile gerçekleştirildiği ekonomi. Arz ve talebin temel be...

pazar ekonomisi

Serbest piyasa ekonomisi, ekonomik faaliyetlerin tam rekabet şartları içinde serbestçe yapılabildiği, ekonomik sorunların çözümünün devletin ekonomiye müdahalesiyle değil fiyat mekanizması aracılığı ile gerçekleştirildiği ekonomi. Arz ve talebin temel be...

iş ekonomisi