Arap Yaz��S��

z

Z Türk alfabesinin 29. harfi ve Türkçede bu harfin işâret ettiği ses. Z, bir diş ünsüzüdür.

Araplar ve Arabistan

Arabistan kültürünün Semitik uygarlığın bir kolu olduğu bilinir. Arapça'da Ceziretü'l-Arab bütün yarım adayı tanımlamak için kullanıldıysa da, özellikle İslam öncesi dönemde yarımada üzerinde yaşayan bütün insanlar Arab değildir.. Güney Arabistan tarihine...

Arap mitolojisi

Arap mitolojisi, Arapların antik inançlarının bütünüdür. İslam öncesi ve İslam'ın ilk ortaya çıktığı dönemlerde, Arap yarımadasındaki Araplar aynı politeistik unsurlara sahip farklı birer mitolojik inanç yapısına sahiptiler. Özellikle Mekke ve Mekke'deki...

Ömer Kürkçüoğlu

Ömer Kürkçüoğlu, (d. 1946, Şanlıurfa ) Türk akademisyen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Uluslararası ilişkiler bölümü, siyasi tarih anabilim dalı profesörü.

Arak

Arak (Arapça: araq: ``tatlı`` veya ``meyve suyu``) Palmiyenin şekerli suyundan ve pirinç mayasından elde edilen içkidir. Hindistan`da, Goa`da, Sri Lanka`da Güneydoğu Asya`da üretilir.

Yaz Han

Yaz Han - Türk ve Altay mitolojisinde Yaz Tanrısı. Yay (Caz) Han da denir. Yaz mevsiminin tanrısıdır. Bu mevsimi düzenler ve zamanında başlayıp zamanında sona ermesini sağlar. Yazın gerçekleşecek olayları belirler. Yayla (Yazla) köylerini korur.

Arap Kışı

Arap Kışı (İngilizce: Arab Winter), Arap Baharı protestolarının ardından Arap ülkelerinde gelişen otoriterlik ve dinî aşırıcılığın yükselişini ifade eden

Kazan, Tataristan

Kazan Tataristan'ın başkentidir. Nüfusu 1 milyon 138 bindir. Çok modern bir şehirdir. İstanbul, Eskişehir ve Balıkesir, Kazan şehrinin kardeş şehirleridir. Şehrin yüzölçümü 287.8 km² olup 7 belediyesi (rayon) bulunmaktadır. Şehrin uluslararası bir havalim...

Arap Kadri

Arap Kadri, Tekin Aral`ın Fırt dergisinde çizdiği Tarzan adlı çizgiromanda yeralan yardımcı karakterdir.

Arap (anlam ayrımı)

Arap şu anlamlara gelebilir: