Arapların gözünden Haçlı Seferleri( Fransızcası : ''Les croisades vues par les arabes'') Amin Maalouf'un yazdığı ilk “deneme”' dir. İlk olarak, 1983 yılında yayımlanmıştır. Türkçe dahil olmak üzere birçok dile çevrilmiştir.

Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri

Arapların gözünden Haçlı Seferleri( Fransızcası : Les croisades vues par les arabes) Amin Maalouf'un yazdığı ilk “deneme”' dir. İlk olarak, 1983 yılında yayımlanmıştır. Türkçe dahil olmak üzere birçok dile çevrilmiştir. İsminden de anladığımız kadarıyla, kitapta arapların bakış açısı ve özgün ifadeleriyle 1096-1291 yılları arasında gerçekleşen Haçlı Seferleri ve buna neden olan Haçlılar anlatılmaktadır. Kitapta Haçlıların gerçekleştirdiği katliamlar ve yağmalara yer verilirken, o zamanın Batı'sı ve Doğu'su arasındaki kültürel ve geleneksel farklara da yer verilmiştir. Kitapta Batı'nın ve Doğu'nun arasındaki zıtlıklara da değinilmektedir. Ayrıca yazar, farklı bir düşünce tarzıyla, Haçlılar öncesi ve Haçlılar zamanında görülen her konudaki( bilimsel, matematiksel, siyasal vb. ) “Doğu” üstünlüğünün, savaşı Arapların kazanmasına rağmen Haçlı Seferleri'nin etkisiyle nasıl “Batı”ya geçtiğini ve buna neden olan etkenleri okuyuculara sunmaktadır. Yazar tarafından sunulan etkenlerden bir tanesi Batılıların hemen, güçlenme yolunda yerinde kurallar koymak için, “hak” ve “hukuk” kavramları çerçevesinde organize olmalarıdır. Amin Maalouf kaynak olarak o dönemin Arap tarihçilerini kullanmıştır. Böylece, Batı'da Haçlı Seferleri'ne farklı bir imaj vermiştir.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar