Aras Yay��Nc��L��K

May-Ana

May Ana - Türk ve Altay mitolojilerinde Varlık Tanrıçası. Pay (Bay) Ana olarak da söylenir. İnsanların koruyucusu, kollayıcısı ve gözeticisidir. Göğün üçüncü katında oturur. Budizmin etkisiyle Maitreya adlı Tanrı ile özdeşleşmiştir. Bayanay ile aynı kişil...

ISO 639:y

Şiir - Buğday

Buğday Düzüldü uçsuz bucaksız alay, Çıngıraklar çalar kapılarda. Düzüldü uçsuz bucaksız alay, Bak, son hasam başladı rüzgarda. Okundan atılmak üzere yay, Kuyuların ağzı genişledi.

SN 1006

SN 1006 yaklaşık olarak 7,200 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve 1006 yılında Dünya'dan yaygın olarak gözlemlenen bir süpernova. Yaklaşık -7.5 kadir'e ulaşan görsel büyüklüğüyle tarihin en parlak görünen yıldızlarından oldu. Bu "misafir yıldız" ilk olarak Kur...

.nc

.nc Yeni Kaledonya için internet ülke kodu üst seviye alan adıdır. (ccTLD)

Dayıkın

Dayıkın Hanım - Türk ve Altay mitolojisinde Bebek Tanrıçası. Tayıkın olarak da söylenir. Çocuğun uykusunda gülmesi, Dayıkın’ın onunla oynadığını gösterir. Çocukları korur. Yeni yürümeye hazırlanan çocukların Day Durması da bu Tanrıça ile ilgilidir. Atları...

Netcat

Netcat, ağı okuyan ve TCP veya UDP iletişim kurallarını kullanarak ağ bağlantılarını yazan bir hizmetidir. Netcat, diğer program ve betikler tarafından içtenlikle veya kolayca kullanılabilen güvenilir "arkauç" aygıtı olması için tasarlandı. Aynı zamanda,...

NC

Bayanay

Bayanay - Türk mitolojilerinde Geçim Tanrıçası. Bayana (Payana, Payna) olarak da bilinir. Avcıları, balıkçıları ve ormanı korur. Adına Payna töreni düzenlenir. Avcılar ateş yakıp dua ederek avlarının bereketli ve kazasız geçmesini dilerler. Kimi kültürler...

Dayın Han

Dayın Han – Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde Savaş Tanrısı. Zayın Han da denir. Savaşçıların koruyucusudur. Askerler savaşlardan önce kendisinden yardım dilerler.