üflemeli çalgı için Arama Sonuçları (68)

çalgı

Çalgı, müzik yapmak için kullanılan aletlere verilen genel addır. ''Instrument'' çalgı olarak Türkçeleştirilebilir. Çalgıların türleri, tarihi, yapım biçimleri gibi konuları inceleyen bilim dalına da organoloji denir.

Tulum

Üflemeli bir çalgı olup; Deri, Nav ve Ağızlık olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Deri kısmına hava depolanır ve koltuk altından bastırılarak Nav kısmına hava gitmesi sağlanır. Nay ise ezginin çalındığı bölüm olup Analık ve Dillik adı verilen iki kısımdan oluşmaktadır. Ağızlık kısmı ise tulumun deri kısmına hava göndermeye yarayan bölümdür. Tulum yurdumuzda Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars'ta, Kuzey ve Doğu Anadolu Bölgesinde ve Trakya bölgesinde kullanılmaktadır. Genellikle kuzu ve oğl

Obua

Obua, nefesli çalgılar ailesinden bir müzik aletidir. 1170 yılından önce "hautbois" denilen obuanın sözcük kökeni Fransızca'dan İngilizce'ye geçen HAUT ("yüksek") ve BOIS (ahşap nefesli çalgı) bileşik kelimesinden türetilmiştir.

Nefesli çalgı

Nefesli çalgılar (üflemeli çalgılar), içindeki havanın titreşmesiyle sesin oluştuğu çalgıların ortak adı. Nefesli çalgılar Batı müziğinde orkestranın ikinci çalgılar bölümünde yer alır.

Tuba (çalgı)

Tuba üflemeli bir çalgıdır.

Fagot

Fr.Basson(İt. Fagotto, Alm. Fagott, İng. Bassoon), ana hatları ile Fagot, konik biçimde oyulmuş ve ikiye katlanmış bir borunun

Gryphon

Gryphon, 1970'lerde müzik yapan, sıradışı tarzları ve enstrümanlarıyla dikkat çeken İngiliz progresif rock grubudur. Grubun müziği, İngiliz halk müziği, rönesans müziği ve rock müziğinin etkilerini taşır.

Gayda

Dünyanın en eski müzik aletlerinden birisi. Hitit oymalarından bu aletin M.Ö. 1000 senesinden evvel de kullanıldığı anlaşılmıştır. Avrupa’ya muhtemelen M.S. 1. yüzyılda girmiş ve Roma ordusunda kullanılmış ve ortaçağda Avrupa’nın her yerinde yaygın hale gelmiştir.

Flüt

Flüt, üç parçanın birleşiminden oluşan bir enstrümandır.

Kaval

Üflemeli bir çalgıdır. Halk arasında çoban çalgısı olarak bilinir. Değişik yörelerde Guval, Kuval adlarıyla da bilinmektedir. Çobanın kaval ile koyun sürüsünü yönlendirdiği inanışının halk arasında yaygın olduğu bilinmektedir. Kaval kelimesinin içi boş anlamına gelen 'Kav' kökünden türediği sanılmaktadır. Günümüzde geleneksel müziğin çalgı topluluklarının önemli bir renk çalgısı olarak kullanılan Kaval, standartlara göre üretilmediği için boyutları hakkında kesin bilgiler olmamasına karşın 30

Boru

Boru, genelde tesisat yapımında kullanılan, içi boş silindir şeklinde bir malzemedir. Kullanım yerine göre seramik, plastik, metal gibi malzemelerden imal edilebilir.

Kavala

Kavala (Yunanca adı aynı, Καβάλα) Yunanistan'nın Doğu Makedonya ve Trakya bölgesinde aynı adı taşıyan ilin (nomos) merkezi olan sahil kentinin adıdır. Osmanlı Devleti döneminde Balkanlar 'ın en önemli merkezlerinden biriydi.

Boynuz

Ney`in başparesinin yapımında kullanılan boynuz denilen madde, aslında manda boynuzunu temsil etmektedir.

TRAMPET

Geniş kenarlı bir kasnağın iki yüzüne birer deri gerili olup, gövdesi tahta veya alaşımdandır. Tutuşta üste gelen deriye çubukla vurularak

Klarnet

Batı Avrupa'da 17.yüzyılda kullanılan Chalumeau , klarnetin gelişmemiş ilk şekliydi. Chalumeau sözcüğünün kökeni Fransızca olup, kamışlı nefesli çalgıların genel adıdır. 1700'lü yıllarda Alman çalgı yapımcısı J.C.Denner, Chalumeau'yu geliştirerek klarnetin ilk şeklini oluşturmuştur. Genel olarak Denner'ın Chalumeau'yu geliştirerek klarneti icat ettiği söylenir.

Saksafon

Saksofon çoğunlukla pirinçten yapılan, koni ve “S” biçiminde olan, ağızındaki kamışla ses çıkaran bir çalgıdır. 1840’li Yillarda, Adolphe Sax’ca bulunmuştur. Saksofon genellikle Pop-müziği, “big band” müziği ve caz ile ilişkilendirilse de, önceleri klasik batı müziği ve ordu müziği çalgısı olarak tasarlanmıştı.

çığırtma

Üflemeli bir çalgıdır. Çığırtma, kartalın kanat kemiğinden yapılır. Daha çok çobanlar tarafından kullanıldığı bilinen bu çalgı, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş çalgılardandır. Altısı üstte birisi altta olmak üzere toplam yedi tane ezgi perdesi vardır. Boyu yaklaşık 15-30 cm. kadardır.

Fazıl Say

Fazıl Say, (d. 14 Ocak 1970, Ankara). Türk piyanist, besteci.

Maya Uygarlığı

Yeni dünyanın Kolomb tarafından keşfinden önce yaşamış Amerika uygarlıklarından biridir. Orta Amerika Yerlileri olan Mayalar’ın kurduğu büyük uygarlık 16. yüzyılda yıkılmıştır. Bugünkü Meksika’nın güneyi, Guatemala ve Belize’nin kuzeyinde kalan yerlerde gelişen bu uygarlıktan kalma büyük taş yapılardan oluşan kent kalıntıları günümüze kadar ulaşmıştır.

Đurđevdan

Đurđevdan (Sırpça: Ђурђевдан, ''Đurđevdan'', Telaffuz: ''Curcevdan'', Anlam: ''Corce'nin Günü''), Гергьовден (''Gergyovden'', Bulgarca) veya Jurjevo (Hırvatça, Boşnakça) Gregoryen takvime göre 6 Mayıs, Jülyen takvimine göre 23 Nisan'da kutlanan, Yorgi'ye ithaf edilmiş, Hristiyanlara özgü bir Güneydoğu Avrupa bayramıdır. Hıdrellez bayramının Hristiyan karşılığıdır. Yorgi, Ortodoks kiliselerindeki en önemli Hristiyan azizlerinden biridir. Bu bayram da baharın gelişini kutlama geleneğiyle özdeşleşm

Leoš Janáček

Leoš Janáček (, d. 3 Temmuz,1854 Hukvaldy, Moravya - ö. 12 Ağustos1928Ostrava) bir Çek asıllı (önce Avusturya İmparatorluğu 1918den sonra Çekoslavakya'da yaşayan) bir besteci, folklorcu, müzik öğretmeni ve müzik teoricisidir. 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında isim yapmış (Jan Václav Hugo Voříšek, Antonín Dvořák, Bohuslav Martinů ve Bedřich Smetana ile birlikte) "Ünlü Beş Çek Besteci"'den biridir.

Orkestra

Değişik tipte sazlardan meydana gelen müzik aletleri topluluğu. Bir orkestrada nefesli sazlar, yaylı sazlar,...

Helikon

İlham perileri Musa'ların kutsal dağı.

Borazan

Borazan, pirinç ya da bakır bir borudan yapılma üflemeli bir çalgıdır.

Trompet

Bir ağızlık ve kendi üzerine kıvrılmış silindir biçimindeki borudan oluşur. Ağız kısmı kâse benzeri konik biçimdedir. Ses rengi parlak ve çınlayan niteliktedir.

Korno

Korno, salyangoz kabuğu gibi kıvrımlı, bakır borudan yapılan, üflemeli bir çalgıdır. İtalyanca'da "boynuz" anlamına gelen "corno" sözcüğünden dilimize geçmiştir.

Kornet

Kornet bakırdan veya pirinçten yapılmış bakır nefesli çalgılar grubuna bağlı üflemeli bir çalgıdır.

Nefesli çalgılar

Nefesli çalgılar (üflemeli çalgılar), içindeki havanın titreşmesiyle sesin oluştuğu çalgıların ortak adı.

Vurmalı çalgılar

Vurmalılar ailesi, tarihin en eski çalgılarının önemli bir bölümünü içerir.Bu çalgıların en ilkelleri bile çağdaş orkestraların vurmalıları arasında yer almaktadır. Bunlar,müziğin yalnızca ritm, renk ve dinamik

Necil Kazım Akses

Necil Kazim Akses (1908 - 1999) Türk klasik müzik vestecisi. YaşamıMüziksever bir ailenin çocuğu olan Akses, küçük yaşta keman dersleri almaya başlamış, on dört yaşındayken, Mesut Cemil’in viyolonsel öğrencisi olmuştur. İlk beste denemesini de bu yıllarda viyolonsel için yazdığı bir parçayla yapmıştır.

Betin Güneş

Besteci, orkestra şefi, piyanist ve tromboncu olarak etkinliğini sürdüren Güneş, son kuşak bestecilerimiz içinde bir batı ülkesine yerleşmeyi göze alan ilk müzikçilerdendir: 1980’den beri profesyonel müzikçi kimliğiyle Almanya’da yaşamaktadır.

Johann Christoph Denner

Johann Christoph Denner (d. 13 Ağustos 1655, Leipzig - ö. 20 Nisan 1707, Nürnberg, Bavyera), klarneti icat eden Alman çalgı yapımcısı.

Tuba (müzik Aleti)

Tuba üflemeli bir çalgıdır. Tuba bakır üflemeli çalgılar arasında sesi en kalın olanıdır.

Organoloji

Çalgıların türleri, tarihi, yapım biçimleri gibi konuları inceleyen bilim dalına Organoloji denir.

Köchel Dizini

Köchel Dizini (Almanca Köchel-Verzeichnis) orijinal olarak Ludwig von Köchel tarafından geliştirilmiş olan Wolfgang Amadeus Mozart (d. 1756) tarafından bestelenmiş müziksel eserlerin tamamının kronolojik şekilde sıralanması şeklindeki bir dizindir. Mozart'a ait her esere ya ''K'' veya ''KV'' ile başlayan bir sıra numarası verilmiştir. Örneğin, Mozart'in ''K. 626'' olarak sınıflandırılmış eseri "Re-minör Requiem" olup Mozart tarafından bestelenmiş olan 626inci parçadır. Köchel dizin numarası böyl

Muqam

Muqam, (Arapça: مقام‎; çoğul ''maqāmāt''; مقامات veya ''maqams''; Azerice: ''muğam''; Türkçe: ''makam'') Uygur Türkçesi’nde "''muqam''" olarak söylenen "makam" sözcüğü Arapça kökenli olup, ''yer'', ''mevki'', ''derece'' anlamlarının yanı sıra müzikte sistemleştirilmiş bir bütün müzik eserini ifade eder. “Türkçe Sözlük’te "makam" sözcüğü müzikle ilgili olarak “Türk müziğinde bir dizinin işleniş biçimine verilen ad” şeklinde açıklanmıştır. Uygur Türkleri arasındaki “muqam” ise belirli düzen ve kur

Org (Erganun)

Org, ismini latince "Organum"dan alır, Türkçedeki gerçek ismi ise Rumca'daki "Orğanôn" kelimesinden gelen "Erganun"dur. Orgda Ses, körükle verilen havanın tahta veya metal borulardan geçerken üflemeli çalgılarda olduğu gibi içerdeki hava sütunlarını titreştirmesiyle elde edilir. klavyeli ve pedallı bir enstrumandır. Değişik ses tonları ve notalar piyanoda olduğu gibi tuşlarla denetlenir. En çok bilinen türü kilise orgudur.

Turandot

Turandot Giacomo Puccini tarafından bestelenmiş üç perdelik bir operadır. Opera'nın liberetosu Giuseppe Adami ve Renato Simoni tarafından hazırlanmıştır. Puccini bu eserin konusu hakkinda ilk ilhami ilk defa Friedrich Schiller'in "Turandot-Çin Prensesi" adlı eserini okumasından sonra almıştır; fakat operanın esas teması ve konu ayrıntıları 18. yüzyıl Venedikli tiyatro yazarı Carlo Gozzi'nin oyunundan alınmıştır.

György Ligeti

György Ligeti (Macarca: ''Ligeti György Sándor'') (d. 28 Mayıs 1923, Diciosânmartin (günümüzde Târnăveni) ,Romanya - ö. 12 Haziran 2006, Viyana, Avusturya). Modern Romanya'da Transilvanya'da Macar asıllı bir ailenin çocuğu olarak doğan; Romanya ve Macaristan'da müzik eğitimi yapan; sonra Avusturya'ya göç edip o ülke vatandaşı olan modern batı müziği bestecisi ve müzik öğretmeni.

Güzel Mavi Tuna

''Mavi Tuna'' veya ''Güzel Mavi Tuna'' adıyla bilinen ''Güzel Mavi Tuna'da'' (Alm. ''An der schönen blauen Donau''), Opera no.314, Avusturyalı besteci Johann Strauss II'nin 1866 yılında koro için yazdığı valstir. İsmini Tuna Nehri'nden almaktadır. Beste ilk defa 13 Şubat 1867 tarihinde ''Wiener Männergesangsverein'' (Viyana Erkekler Koro Derneği) tarafından seslendirilmiştir. Klasik batı müziği repertuarındaki ünlü parçalardan biri olmuştur.

Hasan Uçarsu

Hasan Uçarsu (d. 5 Nisan 1965, İstanbul), Türk besteci, akademisyen.

Çerkesler (Adığeler)

Çerkesler veya Çerkezler, Adığeler, Adıgeler, Adigeler (Çerkesçe aдыгэхэр ''Adıġeḫer''), Kuzey Kafkasya’da, tarihi Çerkesya'da (Çerkezistan), bugün ise Rusya Federasyonu'na bağlı Adigey, Karaçay-Çerkesya ve Kabartay-Balkarya cumhuriyetleri ile Krasnodar Krayı ve Stavropol Krayı'nda Kuzeybatı Kafkas dillerinin ''Ubıh-Çerkes'' dilleri grubundan Çerkesçeyi konuşan yerliler ile Çerkes Sürgünü'nde Çarlık Rusyası döneminde Kafkasya'dan Osmanlı İmparatorluğu topraklarına sürülüp tehcir ettirilen ve bug

Özkan Manav

Ali Özkan Manav (20 Mayıs 1967) Türk besteci ve eğitimci.

Kore Kültürü

Kore, Dünya’da devam eden en eski uygarlık lardan biri olup, 5.000 yılın üzerinde bir tarihe sahiptir. Arkeolojik kanıtlar Kore yarım adasına 500.000 yıl önce yerleşimin olduğunu ileri sürmektedir. Günümüzdeki Kuzey ve Güney politika ayrılığı Modern Kore kültürlerinde ayrılığa neden oldu. Buna rağmen “Kore kültür” geleneği tarihsel olarak iki devlette ortakdır. Kore ve Çin arasındaki tarihsel bağlar Çinden geniş bir şekilde etkilenirken, Kore kendine özgü kültürü geliştirdi ve diğer kültürleri

Ariadne Naksos'da

Ariadne Naksos'ta (Almanca: ''Ariadne auf Naxos'' Richard Strauss tarafından hazırlanan bir operadır. Eserin librettosu Hugo von Hofmannsthal tarafından Almanca yazılmıştır.

Kitara

Telli bir çalgı olan kitara`ya ilk olarak Eski Yunan`da rastlanmaktadır. Ancak bu çalgının da Aulos gibi(iki borulu flüte benzeyen, üflemeli çalgı) Asya`dan geldiği sanılmaktadır.

Pungi

Pungi (Hintçe:पुंगी ''Pungi'' Tamilce:மகுடி) Hindistan, Pakistan ve Nepal'de geleneksel gayda benzeri bir üflemeli çalgı. Hindistanda bir geçim kaynağı olan Yılan oynatıcılığında önemli bir yeri vardır (özellikle Racasthan). Pungi kurutulmuş ve içi özenle oyulmuş su kabağından yapılır. Jivala olarak adlandırılan iki adet bambu bitkisinden delikleri ölçülü bir şekilde açılmış borular balmumu ile kabağın alt kısmına monte edilir ve sürekli nefes ile çalınır. 80 cm uzunluğundadır. Pungi aslen Hintl

Sipsi

Üflemeli bir Çalgı olan Sipsi, kemik, ağaç veya kamıştan yapılmaktadır. Kamıştan yapılan ise daha yaygındır. Uç kısmında ses veren ve kamıştan yapılan küçük bir parça daha vardır. Bu kısım tamamen ağız içine alınarak hava üflenir. Yurdumuzda Ege Bölgesi'nde yaygın olarak kullanılmaktadır. Beş üst, bir alt kısmında olmak üzere toplam altı tane ezgi perdesi bulunmaktadır.

Klarinet

Klarinet (klarinet ya da gırnata), sert ve dayanıklı ağaçlardan genellikle de abanoz ağacından yapılan üflemeli bir çalgı türüdür.

Trombon

Trombon, üflemeli bakır nefesli çalgılar grubunda bulunan bir çalgı çeşididir. Fincan biçimli bir ağızlığa dayanan dudakların titreşmesiyle ses çıkarmaktadır.

Vuvuzela

Vuvuzela bazen lepatata diye bazen de Güney Afrika Zurnası diye adlandırılan, Güney Afrika yöresine ait üflemeli bir çalgı, 61 cm boyunda ve 100 gram ağırlığındadır. Herhangi bir tuş veya tonlama deliği fonksiyonuna sahip olmayıp, sadece üfleyen kişinin ritmine bağlı olarak ses çıkarır.

Flavta

Flavta, bir tür odun yapımı üflemeli müzik aletidir. Flavta, Orta Çağ döneminde popüler olmaya başlamış ve çeşitli kesimler bu müzik aletini zamanla tanımaya başlamıştır. Çalgı, özellikle cenaze töreni, mevsim değişimleri gibi önemli olaylarda insanlar tarafından çalınmıştır.

Ingiliz Kornosu

İngiliz kornosu veya kor angle, üflemeli bir çalgı olan obuanın bir çeşididir.

Blokflüt

Özellikle eğitim amaçlı olarak yaygın şekilde kullanılan ağaç üflemeli bir çalgı. (İngilizce`de recorder, Almanca`da Blockflöte, Fransızca`da flûte í  bec, İtalyanca`da flauto dolce,İspanyolca`da flauto de pico.) Yan flütten ayırt etmek için düz flüt de denir.

Kor Angle

İngiliz kornosu veya kor angle, üflemeli bir çalgı olan obuanın bir çeşididir.

Klarnetin Tarihi

Klarinet (klarinet ya da gırnata), sert ve dayanıklı ağaçlardan genellikle de abanoz ağacından yapılan üflemeli bir çalgı türüdür.

Argul

Argul( أرغول ya da يرغول ) Antik Mısır uygarlığında da rastlanan Mısır kökenli üflemeli bir çalgı. (Filistin'de ve İsrail'de yaygın olan adıyla yargul). Türkçe'de de Çifte, Argun, Argul, Kargın ya da Zambır gibi çeşitli adlara sahiptir. Mısırda geleneksel bir enstrüman olarak kullanılır.