Halk bilimi: için Arama Sonuçları (179)

Halk Bilimi

Halk bilimi veya folklor, bir ülkede veya bölgede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten, kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim vb. sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalıdır.

Halk Hikâyesi

Halk hikâyesi veya halk öyküsü, toplumsal iz bırakmış bir olaydan veya bir yazınsal ürünün sözlü kültürde bıraktığı derin etkiden kaynaklanarak ortaya çıkan halk edebiyatı ürünlerine verilen ad. Ayrıca, bazı halk bilimciler halk öyküsünü: "''Çağdaş çağlara yaklaştıkça geçirdiği değişimle destanların yerini tutan halk ürünü.''" olarak görmüştür. Destanlar olağanüstü ögelerin çokça rastlandığı türlerdir. Halk hikâyeleri ise olağanüstülük düzeyinin ikinci safhasında yer alır ve destanlara ora

Toplum Bilimi

Sosyoloji (latince socio+logos) ; “Toplum Bilimi” veya “sosyal olayların bilimi” ya da “sosyal örgütlenme ve sosyal değişimler bilimi” olarak da bilinmektedir. Sosyoloji, sosyal hayatımızda var olan sosyal gerçekleri (sosyal olaylar ve olgular), insanların meydana getirdiği grupları, grupların davranışlarını ve sosyal kurumları olduğu gibi inceleyen pozitif bir sosyal bilim dalıdır. Bir başka ifadeyle, sosyoloji, bir takım varsayımlardan çok; var olan gerçekleri ortaya koymaya çalışan, sosyal

Halk Latincesi

Halk Latincesi veya Vulgar Latince (Latince sermo vulgaris, "halk konuşması") Latin dilinin halk lehçelerinin ve sosyolektlerini kapsayan bir genel terimdir. Bu farklı lehçeler Orta Çağların başlarında birbirlerinden farklılaşarak 9. yy'da Roman dillerine dönüştüler.

Lehçe (dil Bilimi)

Lehçe ya da Diyalekt, bir dilin belli bir coğrafî bölgedeki insanlar tarafından konuşulan çeşididir.

Mağdur Bilimi

Mağdur Bilimi, Victimology olarak da bilinir. Latince “victimia” (mağdur) kelimesinden çıkartılır. Şüphesiz mağdur kavramı doktrinde farklı tanımlanır: Eğer saldırının konusu bir insansa, fail-mağdur ilişkisi özellikle göze çarpar Mağdur, aktif veya pasif daima bir role sahiptir. Kriminoloji, failin görünüş şekilleri gibi, aynı ölçüde mağdurun görünüş şekilleri ile de ilgilenir. Mağdur, mutlaka bir insan olmak zorunda değildir; insan grupları (azınlıklar, milletler, tüm olara

Toplumsal Eğitim Bilimi

Sosyal pedagoji, Alman bilim adamı Adolf Diesterweg (1790-1866) tarafından ilk defa ortaya atılan bu terim, toplumda mağdur duruma düşmüş, sosyal yönden tecrit edilmiş veya şahsî yönden problemleri olan insanların sosyal hayata yeniden kazandırılmaları, bağımsız ve üretken hâle gelmelerini sağlayan terapoytik, eğitimsel ve danışmaya yönelik hizmetlerin bütünüdür. Daha basit bir yaklaşımla sosyal pedagoji, sosyal sorunlu çocuk, genç ve yetişkinlerin okul dışı eğitim ve terbiyesidir.

Köken Bilimi

Köken bilimi veya etimoloji (Antik Yunan dili ''ἡ ἐτυμολογία'' - hē etymología), bir dildeki sözcüklerin kökenlerini ve bunun bir gereği olarak o dilin diğer dillerle ve o dili konuşan toplulukların geçmişten bugüne diğer topluluklarla olan kültürel ilişkilerini araştırır. Bir başka tabirle köken bilimi, bir kelimenin ya da dildeki benzer bir kullanımın gelişme sürecinin ilk ortaya çıkışından itibaren izlenmesi, hangi dillerde ne şekilde yayıldığının tespit ederek parça ya da bileşenlerinin anal

Hayalet Bilimi Ve Hayali Kimlikler Neo Osmanlıcılık, Özal Ve Balkanlar

Şaban Çalış'ın akademik araştırma kitabı.

Eski Yunan Bilimi

Doğa felsefesinin doğusu. Eski Yunanlıların öteki uygarlıklardan en önemli farkı, dinsel inançlarıydı. Eski Yunanlıların, Mezopotamya ve Mısır' in insanlığın yeri ve yazgısına ilişkin kapsamlı sorulara yanıt getiren karmaşık dinleri yanında halk öyküleri derlemesi düzeyinde kalan yalın bir dinleri vardı.

Folklor

Genel olarak halk bilgisi manasına gelir. Halk geleneklerini adetlerini, inançlarını, efsanelerini, türkülerini edebiyatlarını inceleyen, herhangi bir toplulukta yaşayanların örf ve adetlerini araştırıp, o topluluğun yaşayışını, duyuş ve düşünüşünü anlatmaya çalışan bir ilim dalıdır. Bu araştırma sahasına halka ait bütün kültür unsurları, türküler, masallar, fıkralar, atasözleri, bilmeceler, tekerlemeler vb. sanat ürünleri girer. Folklor kelimesini ilk olarak 1846 yılında İngiliz eski eserler

Folklorik

Halk bilimi veya folklor, bir ülkede veya bölgede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceleyerek bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten, kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim vb. sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalıdır.

Ahmet Özdemir

1948 yılında Şarkışla’da doğan Ahmet Özdemir, ilk ve orta öğrenimi burada, lise öğrenimini Askeri Hava Lisesi’nde yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümünü bitirdi. Ögrencilik yıllarında gazeteciliğe başladı. Muhabirlikten Genel Yayın Müdürlüğü’ne kadar gazeteciliğin çeşitli işlerinde çalıştı. 1989 yılında Basın İlân Kurumu’na geçti.

Gaziantep Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesinin çekirdeğini, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyetinin 05 Ocak 1973 tarihli ve 1973/47 nolu toplantısında alınan MH.1973/47-170 nolu kararla kurulmuş olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü oluşturmaktadır. 10 Mayıs 1974 tarihli Mütevelli Heyet toplantısında alınan 1974/13-117 sayılı kararla mevcut Makine Mühendisliği Bölümüne ilaveten Elektrik Mühendisliği Bölümünün açılmasına karar verilmiş ve Gaziantep�te ki kuruluş Mühendislik Fakü

Arkeolojinin Tanımı

Arkeolojinin Tanımı:a.Kelime Anlamı:Arkhaio: eski (yunanca)logos: bilim (yunanca)Arkeloji kelimesi bu iki kelimenin birleşiminden oluşmuştur. Yani kelime manası ile eskinin bilimidir.

İhsan Öztürk

İhsan Öztürk, 1947 yılında Şarkışla'nın Gül tekin Mahallesi'nde dünyaya geldi. İlk ve orta okulu Şarkışla'da bitirdi. Ortaokul öğrencisi iken ilk dersleri ağabeyinden (Ahmet Öztürk) alarak bağlamayla tanıştı.

Sadi Yaver Ataman

Sadi Yaver Ataman "Folklor Uzmanı", "Müzikolog", "Saha Araştırmacısı", "Sanatçı", "Eğitimci", "Yönetici" ve "Sanat Uygulayıcısı" Sâdi Yâver Ataman, 23 Nisan 1906'da babasının görevli bulunduğu Yanya'da doğdu. Babası, Kafkasyalı mücâhit Şeyh Şâmil'in baba soyundan Dr.Ali Yâver Ataman; annesi, Safranbolu "Cılız" soyundan Habîbe Yektâ Ataman'dır.

Eflatun Cem Güney

Kendinin çoğu kez sohbetlerinde açıkça ifade ettiği gibi 1896 doğumlu olan merhum Eflatun Cem soyca Sivas’lıdır. Çocuk yaşta babasını ve annesini kaybetmiş, büyük

Ali Fuat Aydın

Geleneksel Türk Halk Müziği'nin temel çalgılarından bağlamanın temsilcilerinden olup özellikle zeybek tavrı üzerine yoğunlaşmıştır. 1973'te Aydın - Karpuzlu - Ektirli Köyü'nde doğdu. Sırasıyla İzmir Mustafa Urcan İlkokulu (1984), İzmir Bornova Anadolu Lisesi (1991) ve Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu (1998).

Fikret Türkmen

PROF. DR. FİKRET TÜRKMEN1945 yılında Boğazlıyan`da (Yozgat) doğdu.

Hancılı, Kalecik

Hancılı, Ankara ilinin Kalecik ilçesine bağlı bir köydür.

Hüseyin Yaltırık

Dr. Hüseyin Yaltırık (d. 29 Temmuz 1957 Güzelçamlı, Kuşadası Türkiye), TRT İzmir Radyosu ve THM Ses Sanatçısı

Kaya Kuzucu

Fatih Kaya Kuzucu (1 Ocak 1961, Malatya) Türk müzisyendir.

Odtü'deki öğrenci Toplulukları

=Kültür Toplulukları=

Ernst Thälmann

Ernst Thälmann (16 Nisan 1886 Hamburg Altona - 18 Ağustos 1944 Buchenwald Toplama Kampı), ''Teddy'' lakabıyla tanınırdı; Weimar Cumhuriyeti'nde 1925 yılı ile 1933 yılları arasında Almanya Komünist Partisi (KPD) başkanlığını yaptı. 1933 yılında Gestapo tarafından tutuklandı ve toplama kampındaki 11 yıllık hücre hapsinden sonra 1944 yılında Adolf Hitler'in emri ile kurşunlanarak öldürüldü.SS (Schutzstaffel - Koruma Timi) örgütü başkanı Heinrich Himmler'in 14 Ağustos 1944 tarihinde Adolf Hitler'le

Graz Üniversitesi

Graz Üniversitesi (Almanca: Karl-Franzens-Universität Graz), Graz-Avusturya'da kurulu olan, Avusturya'nın ikinci en eski üniversitesidir.

Innsbruck Üniversitesi

Innsbruck Üniversitesi, Almanca tam ismi Leopold-Franzens-Universität Innsbruck'dur.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1967-1968 öğretim yılında Fen ve Sosyal Bilimler Fakültesi adıyla kurulmuştur. 1968-1969 Tarihleri arasında adı altında çalışmalara başlayan fakülte, 20 temmuz 1982 tarihinde, Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak ikiye ayrılmıştır. Hacettepe Edebiyat Fakültesi, Üniversite'nin en fazla öğrencisi olan fakültedir. Hacettepe Edebiyat Fakültesinde, 15 mevcut bölüm, 4 ana bilim dalı bulunmaktadır.

Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı olarak 1978 yılında İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesi olarak açılmış, 1982 yılında 2809 sayılı kanununla, Gazi Üniversitesine Fen-Edebiyat Fakültesi olarak bağlanmıştır. Fen Edebiyat Fakültesi Gazi Üniversitesi Beşevler ana kampüsünde yer almaktadır; idari, eğitim-öğretim ve laboratuvar olmak üzere birbiriyle bağlantılı üç ayrı bloktan oluşmaktadır.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1982 yılında 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na göre kurulmuştur. Enstitünün köklü bir geçmişi vardır. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı İşletme Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün çekirdeğini oluşturmuş ve Enstitü’nün tarihsel gelişim sürecindeki ilk basamağı oluşturmuştur. Enstitüde 19 anabilim dalı bünyesinde 51 yüksek lisans, 3 tezsiz yüksek lisans ve 26 doktora olmak üzere toplam 80 programda eğitim verilmektedir.

Bulca Han

Bulca Han - Türk ve Moğol mitolojisine göre Türklerin ve Moğolların ilk ve ortak atası olan kağan. Abulca (Amulca) Han veya Olca Han olarak da bilinir. İslamiyet'in ve Arapçanın da etkisiyle Ebülce Han şeklinde de söylenmiştir.

Bayram Durbilmez

15 Şubat 1968'de Yozgat’ta dünyaya geldi. Erciyes Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okudu.“Yozgatlı Âşık Türkmenoğlu” olarak bilinen ünlü aşık Bahri Durbilmez’in oğludur.

Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2006 yılında kurulmuştur. Enstitüde 8 anabilim dalı bünyesinde 21 yüksek lisans, 3 tezsiz yüksek lisans ve 6 doktora olmak üzere toplam 30 programda eğitim verilmektedir. Doktora programlarının süresi en fazla 12 yarıyıl, yüksek lisans programlarının ise en fazla 6 yarıyıldır. Enstitü Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Yerleşkesinde bulunmaktadır.

Yupik Maskeleri

Yupik maskeleri (Yupikçe dans maskeleri: ''kegginaquq'' tekil ''kegginaquk'' ikil ''kegginaqut'' çoğul, şaman maskeleri: ''nepcetaq'' tekil ''nepcetat'' çoğul, Aşağı Yukon şivesinde: ''avangcaq'' tekil ''avangcak'' ikil ''avangcat'' çoğul ; Nunivak Çupikçesi ''agayu''), Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinin batı ve güneybatısında yaşayan Yupiklerin dansta

Bilim (anlam Ayrımı)

Bilim sözcüğünün diğer ansiklopedik kullanımları:

Cemil Demirsipahi

Cemil Demirsipahi (d. 1933 İstanbul, Beşiktaş – ö. 12.

Cenk Sönmez

Cenk Sönmez (d. 17 Nisan, 1976; Çamlıhemşin, Türkiye) Ses sanatçısı, bestekar, şarkı sözü yazarı ve aranjör.

Mehmet Özbek

Mehmet Özbek (d. 1945 Şanlıurfa), halkbilimci, Türk Halk Müziği yorumcusu, şef.

İran

İran (Farsça: ایران ), resmî adı İran İslam Cumhuriyeti (Farsça: جمهوری اسلامی ایران ) / Jomhuri-ye Eslāmi-ye Irān, Güneybatı Asya'da ülke. Güneyde Fars Körfezi ve Umman Körfezi, kuzeyde ise Hazar Denizi ile çevrilidir.

Aspirin

Aspirin ya da asetilsalisilik asit (kısaca ASA), genellikle ufak ağrı ve sızılar için kullanılan ağrıkesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Ayrıca kan seyreltici etkisi vardır ve kalp krizine karşı koruma sağlaması amacıyla uzun dönem az dozaj kullanılır. Aşırı dozda kullanımı yüzünden her yıl yüzlerce kişi ölümcül etkilere maruz kalsa da, genel olarak aspirinin faydalı bir ilaç olduğu kabul edilir.

çığır

Çığır, Fikir, Sanat ve Edebiyat dergisi. Hıfzı Oğuz Bekata tarafından 1 Ocak 1933 - 1948 yılı sonu arasında toplam 193 sayı halinde çıkarılan aylık gençlik, fikir ve sanat mecmuasıdır.

Dağıstan

Dağıstan Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'na bağlı bulunmaktadır. 3 renkli olan Dağıstan Cumhuriyeti bayrağının üst kısmındaki yeşil şerit İslamiyeti, ortadaki mavi şerit Hazar Denizi ile gökyüzünü, alttaki şerit ise dostluğu sembolize etmektedir. Dağıstan Cumhuriyeti marşı Şirvani Calaev tarafından bestelenmiştir. Dağıstan Cumhuriyeti arması 20 Ekim 1994‘de Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir.

Mahmud

Sultan İkinci Mahmud, 20 Temmuz 1785 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid, annesi Nakşidil Valide Sultan'dır. Orta boylu, geniş omuzlu, beyaz sakallı, zarif ve sevimli yüzlüydü.

Psikoterapi

Tedâviye yönelik hasta-hekim ilişkisine genel olarak verilen ad. Bütün dünyâda çok çeşitli psikoterapi kullanılmaktadır. Bunlar arasında psikanaliz, analitik psikoterapi, davranış tedâvisi, gestalt terapi, varoluşçu terapi, âile terapileri, psikodrama, grup terapileri sayılabilir.

Dil

Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan sesli ya da yazılı simgeler sistemi. Dil simgelerine "gösterge" adı verilir. Bu göstergeler, saymaca bir nitelik taşır; anlamlan doğal bir bağlantıdan kaynaklanmayıp toplumsal bir anlaşmadan, bireyler arasında üstü kapalı bir uzlaşmadan doğar. Bu tanıma göre dil, yalnızca insan toplumlarında bulunan bir yetenektir. Hayvan türleri de sesler ve beden hareketlerinin yardımıyla birbirleriyle

Kültür

Toplumun ve insanların, biyolojik olarak değil de, sosyal olarak kuşaktan kuşağa ak­tardığı maddi ve maddi olmayan ürünler bü­tünü, sembolik ve öğrenilmiş ürünler ya da özellikler toplamı.

Estetik

Sanat ya da güzellik alanında söz konusu olan değerleri konu alan felsefi di­siplin; felsefenin güzeli ya da güzelliği konu alan, iyi, çirkin, hoş, yüce, trajik gibi güzel­likle yakından ilişkili olan kavramları araştı­ran, doğal nesne ya da insan yaratısı olan ürünlerde sergilenen güzelliklerle ilgili yargı ve yaşantılarımızda söz konusu olan değerleri, tavırları, haz ve tatları analiz eden dalı;

Sağlık

Sağlık, bireyin fiziksel, duygusal, zihinsel ye toplumsal açıdan çevresiyle uyum içinde işlev görebilme yeteneği. Sağlıksızlık hastalıkla eşanlamlı tutulurken, sağlık da özellikle, süren bir hastalığın olmaması olarak tanımlanabilir. Örneğin, ani deniz tutmasında kişinin sağlığım yitirdiği söylenemez. Aynı durum gün boyu son derece sağlıklı yaşarken sabahlan şiddetli mide bulantısı çeken gebe bir kadın için de geçerlidir.

Siyaset

Siyaset, Arapça kökenli bir kelimedir; at eğitimi, at talimi anlamına gelmektedir. Osmanlı'da devlet geleneği için siyaset sözcüğünün "ceza" ve özellikle "ölüm cezası" anlamında kullanıldığı görülmüştür. Yunan siyasal yaşamında ise siyaset, polise veya devlete ait etkinlikler biçiminde tanımlanmıştır.

Parapsikoloji

Parapsikoloji normal olmayan fenomenleri zihinsel kavramlar ve süreçlerle açıklamaya çalışan bir daldır. Bilimsel olduğunu iddia etmesine rağmen bu tartışılan bir konudur. Telepati, psikokinezi, medyumluk ve benzeri aşımsal konular parapsikoloji tarafından incelenir.

Düşük

Düşük Alm. Abortus (m), Fr. Avortement (m), İng. Abortion. Ana rahmindeki bebeğin, yaşama kabiliyeti kazanmadan dışarıya çıkarak gebeliğin sona ermesi. Yaşama kabiliyetini kazanma devresi genel olarak 20 ile 28. gebelik haftaları arasında bulunmaktadır. Genellikle; 20. haftadan önce ve 500 gramın altında bulunduğu devrede gebeliğin sona erişi düşük olarak nitelendirilir. Kadın-doğum bilimi açısından olduğu kadar, sosyal bakımdan da ehemmiyet arz eden

Demografi

Demografi, dünyada veya bir ülkede bulunan nüfusun yapısını, durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalı. Yunanca demos (halk) ve graphein (yazmak) kelimelerinden meydana gelmiştir. Nüfusun coğrafyası veya nüfusbilim olarak da tanımlanır.

Delice

Delice, Kırıkkale ilinin bir ilçesidir.

Kişilik

Bireye özgü olan ve başkalarının tepkileri için toplumsal bir stimulus oluşturan, nispeten dengeli ve belirli davranış (bkz.) Niteliklerinin eşsiz, dinamik ve entegre düzenidir. Böylece kişilik, belki de psikolojide kapsamı en geniş olan terimdir.

Başak

Başak aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Gelincik

Gelincik (Papaver rhoeas); Familyası: Gelincikgiller (Papaveraceae). Türkiye’de yetiştiği yerler: Hemen hemen her yerde. Mayıs-ağustos ayları arasında, kırmızı renkli çiçekler açan, 20-30 cm boyunda bir veya bazan çok senelik otsu ve beyaz sütlü bir bitki. Buğday tarlalarında, ekilmemiş yerlerde çok rastlanır. Gövdeleri dik ve tüylüdür. Çiçekler dalların uçlarında bulunur.

Herakleitos

Parmenides'in durağan ve değişmez varlığına karşi, niteliksel değişme olarak oluşun gerçekliğini öne süren Yunan filozofu. Bilgi bakımından, empirik ya da duyusal bilgiye hiç değer vermeyen Herakleitos, gözlerin ve kulakların kötü tanıklar olduğunu öne sürerek, rasyonalizmin savunuculuğunu yapmıştır. Çok şey bilmeye, ansiklopedik bir bilgiye karşi çikan filozof, çok şey bilmenin akıllı olmayı ögretmedigini söylemiştir. Siyasi alanda, demokrasi karşitı eğilimlerini, çogunluk geniş ha

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan (Azerbaycan), KKTC, İran, Irak ve Suriye'dir.

Xiamen

Xiamen , ayrıca Amoy olarak da bilinir, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan Boğazı'nın güneydoğu kıyısında büyük bir şehirdir. Fujian eyaletine bağlı olarak 6 adet (Huli, Siming,Jimei, Tong'an,Haicang ve son olarak Xiang'an) ilçe ile 3,531,147 nüfus ile yönetilmektedir.

Alternatif Tıp

Alternatif tıp vaya tamamlayıcı tıp , daha çok geleneksel doğal bitkileri kullanarak (çay veya bitki karışımlarıyla) elde edilen ilaçlarla tedavi etme yöntemidir. Modern tıp biliminin hastalık sebepleri ve tedavisi konusunda somut verileri olmadığı, hasta için henüz mevcut objektif ve kanıtlanmış bir tedavi yöntemi olmadığında hasta isteğiyle başlanılabilen...

Hidrografya

Hidrografya; gerek yeryüzünde bulunan sular gerekse yeraltı sularını inceleyen bilim dalıdır. Fiziki Coğrafya’nın bir kolu olan Hidrografya, okyanus ve deniz çanaklarının morfolojik karakteriyle bunları dolduran su kütlesinin yüzeyinde ve içinde meydana gelen olayları (deniz suyunun sıcaklığı, tuzluluğu ve hareketleri) ve karalar üzerindeki göllerin

Bela Bartok

Bela Bartok, 25 Mart 1881 - 26 Eylül 1945 arasında yaşamış Macar bestecisi, piyanocusu ve Doğu Avrupa halk müziği derleyicisidir. Bartok budun müzik biliminin kurucularından biri olarak bilinir. == Müzik Yaşamının İlk Yılları ==Budapeşte Krallık Müzik Akademisi'nde Istvan Thoman'dan piyano ve Janos Kössler'den besteleme dersleri aldı.

Jeremy Bentham

Jeremy Bentham (15 Şubat, 1748–6 Haziran, 1832) tarihleri arasında yaşamış İngiliz düşünür. Faydacılığın kurucusu olarak bilinir. Temel eserleri: An Introduction to the Principles of Morals and Legislation [Ahlâk ve Yasamanın İlkelerine Giriş]. Deontology [Deontoloji] ve Science of Morality [Ahlâk Bilimi]; A Fragment on Government [İdare Üzenine Bir Çalışma], The Rationale of Reward (Ödülün Mantığı).

Johann Wolfgang Von Goethe

Johann Wolfgang Von Goethe 1749-1832 yılları arasında yaşayan Alman şair, yazar ve bilim adamı. Alman karakterini müşahhas hâle getirmek için en çok gayret sarf eden kişilerden biridir. Çok az kimse kendisi gibi mükemmeliyet ve şahsiyeti; şâirlikle, ilmî görüşlerle ve idârecilikle birleştirdi. Dikkate değer şiirler yazdı. Faust adlı eseri dünyâ klasikleri arasında yer almaktadır.

Michael Faraday

(1791-1867) Bilimin öncüleri arasında, modern yaşam koşulları üzerindeki etkisi bakımından, Faraday ile boy ölçüşebilecek bir başka ad kolayca gösterilemez. "Deneysel Bilimin Prensi" Faraday, bir ömüre sığmayacak sayıda önemli pek çok çalışma ortaya koydu: Kimya, elektro-kimya, metalürji alanlarında pratik sonuçlarından bugün de yararlandığımız deneyler yaptı. Maden ocaklarında kullanılan Davy lambasını geliştirmede katkıları oldu. Elektro-kimyadaki deneyleriyle kendi adıyla bilinen elektroliz y

George Wilhelm Friedrich Hegel

George Wilhelm Friedrich Hegel Büyük bir sistem kurarak, Kant’ın imkansız oldu­ğunu söylediği şeyi gerçekleştirmiş, yani rasyonel bir metafizik kurmuş olan ünlü Alman filozofu. 1770-1831 yılları arasında yaşamış olan Hegel’in temel eserleri: Phanomenologie des Geistes Tinin Feno­menolojisi], Wissenschaft der Logik [Mantık Bilimi], Enzyklopadie der Philosophischen Wissenschaften im Grundrisse Felsefi Bi­limler Ansiklopedis], Grundlinien der PhilIosophie des Rechts Hukuk Felsefesinin İlkele

Ahmet Taner Kışlalı

10 Temmuz 1939'da doğdu Tokat`ın Zile ilçesinde. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi`ni bitirdikten sonra 1962-63 yılları arasında Yenigün Gazetesi'nde yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1968-72 yılları arasında öğretim görevlisi olan Ahmet Taner Kışlalı, 1967 Paris Hukuk Fakültesi'nde doktorasını yaptı. 1988 yılında da profesör olan Ahmet Taner Kışlalı, 1977'de Cumhuriyet Halk Partisi`nden 5. Dönem İzmir Milletvekili seçildi. Kışlalı, Bülent Ecevit tarafından kurulan 42.

İslam Astronomisi

Müslümanlık ortaya çıkmadan önce Araplar, Romalılarla yani Yunan kültürü ile temas içindeydiler. Bu dönemde Latince eserler Arapçaya çevrilmiştir. Müslümanlığın ilk yıllarından itibaren dini günlerin, namaz ve oruç zamanlarının hesaplamasına yarayacak astronomi bilgisi daha da önem kazanmıştır (Kıble doğrultusunun belirlenmesinde de).

Küba'nın Sağlık Sistemi

Küba, 11 milyon nüfus ve 111 bin km2 yüzölçümüne sahip, kilometre kareye 95 kişilik nüfus yoğunluğu bulunan, göreceli olarak düşük bir yaşam standardında ve gelişmekte olan bir ülke olmasına karşın, sağlık alanında göstermiş olduğu büyük performans ile özellikle son yıllarda tüm dünyanın dikkatini çekmektedir.

Büyük Hun İmparatorluğu

M.Ö. 220 yılında Hunlar tarafından kurulan ilk imparatorluktur. Türk ve Moğol boylarından oluşturulmuştur. Hiung-nu (Hun) adına ilk olarak M.Ö. 318 yılında Çin ile yapılan Kuzey Şansi Savaşı'nda ve bunun sonucunda yapılan anlaşmada rastlanmaktadır. Hunlar günümüzün Moğolistan bölgesinde; Çin'in kuzeybatısında yaşamlarını sürdürmekteydiler. En büyük imparatorları Mete'dir. Çinliler önüne geçemedikleri Hunlarin saldırıları ardından Çin Seddi'ni inşa etmek zorunda kalmıştır.

Akademik Disiplin Listesi

Aşağıdaki bilgi akademik disiplinlere ait listeyi göstermektedir. Her disiplin genellikle pek çok alt-disiplini vardır ve kimi disiplinlerin durumları tartşmalıdır.

Said Nursi

Said Nursî (d. 5 Ocak - 12 Mart 1878, Hizan, Bitlis, Osmanlı Devleti[3] - ö. 23 Mart 1960, Şanlıurfa, Türkiye) İslam âlimi, Risale-i Nur Külliyatı'nın yazarı ve Risale-i Nur hareketinin kurucusu. Medrese hocası Molla Fethullah Efendi tarafından verilen "Bediüzzaman" (Zamanın en iyisi) lakabı[4], zamanla ismiyle beraber anılarak Bediüzzaman Said Nursî olarak söylenmiştir.

Sultan İkinci Mahmud

Sultan İkinci Mahmud (1785 - 1839), 20 Temmuz 1785 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid, annesi Nakşidil Valide Sultan'dır. Orta boylu, geniş omuzlu, beyaz sakallı, zarif ve sevimli yüzlüydü. Diğer Osmanlı padişahları gibi kuvvetli bir tahsil gördü. Öğrenimi ile Sultan Üçüncü Selim padişahlığı sırasında bizzat meşgul olmuştu.

Yunus Emre - Görüşleri Ve Sanatı

Yunus Emre, çeşitli görüşlerini, eserlerinde ortaya koymuştur. Bilim, bilgi, gerçek, Allah, ölüm, aşk gibi konularda ki düşüncelerini bir potada eritmiştir. Ermişler aşamasına ulaşmak ve olgun insan olmak için çalışmış, sonunda da en yüksek manevi makama ulaşmıştır. Yunus'a göre bilim bir amaç değil, araçtır. Çünkü bilimi kendilerine amaç edinenler, kendilerini dünyanın merkezi sanırlar ve bu bilgileriyle üstünlük taslarlar. Oysa Yunus'a göre, mutlak varlıktan başka varlık yoktur ve bütün var

Türkiye'de Bilim Ve Araştırma

Bilim ve Araştırma1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne Osmanlı İmparatorluğu'ndan bir üniversite ve yedi eğitim kurumu miras kalmıştır. Bilim ve teknolojide Osmanlı İmparatorluğu'nun bu geç kalmışlık mirasını devralan Türkiye, bu açığı kapatmayı ve yeni çağ değişimini yakalamayı başarmıştır.Cumhuriyet’in 10.

Erik H. Erikson

1902-1994 yılları arasında yaşamış Alman asıllı ABD�li psikanalist. Toplumsal psikoloji, bireysel kimlik ve psikoloji ile tarih, siyaset bilim ve kültür arasındaki karşılıklı etkileşimi konu alan çalışmalarıyla uzmanların ruhsal ve toplumsal sorunlara yaklaşımını etkilemiş, geniş halk kitlelerinin konuya ilgi duymalarını sağlamıştır. Erikson�un geliştirdiği kaynaklar özellikle benlik psikolojisinde önemli bir yer tutar.

Mümtaz Soysal

Mümtaz Soysal (15 Eylül 1929, Zonguldak), 1961 Anayasası'nın imza sahiplerinden biri olarak isim yapan hukukçu ve siyaset adamıdır. 1929 yılında Zonguldak İlinde doğdu. Galatasaray Lisesi'ni, ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (1953) bitirdi. Bu okulda Anayasa Hukuku Profesörü olarak uzun yıllar ders verdi.

Fikret Kaya

1956 Kayseri doğumludur. Kayseri Lisesi'ni takiben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji bölümünden 1982 Ocak döneminde mezun olmuştur.Mesleki kariyerine T.

Giyasettin Aytaş

15. 03. 1964 Kars-Selim doğumlu.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İzmir'in üçüncü yüksek öğretim kurumu olarak 1992 yılında kurulmuştur. Asıl etkinlik alanı bilim ve teknolojide ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmaktır. 2004-2005 öğretim yılı itibariyle 115 öğretim üyesi ve 403 öğretim elemanı görev yapmakta, toplam 1102 lisans ve 511 yüksek lisans-doktora öğrencisi eğitim görmektedir.

Fransız Edebiyatı

Öbür Batı edebiyatları gibi, gerçek anlamı ile Fransız edebiyatı, Rönesans devri ile başlar. XV. yüzyılda ...

Ön Bulgarlar

Ön Bulgarlar veya Protobulgarlar, tarihi bir Türk halkı, ve günümüzün slav Bulgarlarına isimini miras olarak bırakmış olan halkdır. "Bulgar" kelimesinin, eski türkçe "bulganmış" (bulanmış, karışmış) kelimesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. "Bolgarlar", "Türk bulgarlar" ya da "Hun bulgarlar" gibi de adlandırılırlar.

Hacı Yakup Anat

Hacı Yakup ANAT 1920 yılında Kaşgar vilayeti Yenisar ilçesi Kagu köyünden bir Uygur tüccarı olan Hacı Abdullah ile Hacı Fatma'dan Bursa’nın Orhangazi ilçesi Çukurbostan mahallesinde dünyaya gelen Hacı Yakup Bey 9 yaşında ailesi ile birlikte Doğu Türkistan’a döndü.

Yurtsan Atakan

İngiliz lisesi ve Boğazici Universitesi Siyasal mezunu gazetecidir. Hürriyet Gazetesi'nde Kelebek ve E.yaşam eklerinde köşe yazarlığı, Hürriyet e-yaşam ekinin yayın yönetmenliğini, kurucusu olduğu Onpunto.com isimli yeni medya projesinin yöneticiliğini yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Li Shizhen

Geleneksel Çin hekimliği, son derece uzun bir tarihe dayanmaktadır. Bu konuda sayısız tanınmış Çinli doktor ve eczacı, dünyaya isimlerini duyurmuşlardır. 16. yüzyılda Çin’in Ming hanedanlığı...

Balkan Dil Birliği

Balkan dil birliği (İngilizce: Balkan linguistic union, Almanca: Balkansprachbund Balkanlarda konuşulan ve özünde çok farklı olan diller arasında dil bilgisi, sözdizimi, sözcük dağarcığı ve ses bilimi açısından mevcut bazı benzerlikleri açıklamak için ortaya atılmış bir dilbilim kuramıdır.

Batman (karakter)

Batman veya Yarasa Adam (orijinal adı ile Bat-Man) ilk defa 1939 yılı Mayıs ayında Detective Comics'in 27. sayısında çizilen bir çizgi roman süper kahramanıdır. Çizer Bob Kane ve yazar Bill Finger tarafından yaratılmıştır.

Béla Bartók

Béla Viktor János Bartók (d. 25 Mart 1881; Nagyszentmiklós, Avusturya-Macaristan - ö.

Doğan Naci Aksan

Doğan Naci Aksan (1929) Türk dilbilimci, eğitimci.