Kosova ve irak'ın ise tanınmış bölgesel dilidir.bulgaristanda ise bazı bölgelerde konuşulmaktadır. türkçe için Arama Sonuçları (1000)

Adalet Ve Kalkınma Partisinin Kapatılma Davası

Adalet ve Kalkınma Partisi kapatma davası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın, AK Parti'nin ''"laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği"'' gerekçesiyle, partinin kapatılması ve ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dahil 71 kişinin 5 yıl süre ile siyasetten uzaklaştırılması istemiyle hazırladığı iddianame Anayasa Mahkemesi'ne 14 Mart 2008'de sunulmuş olup, Anayasa Mahkemesi iddianameyi 31 Mart 2008 günü kabul etmişir. 16 H

Vasili Vasilyeviç Radlof

Vasili Vasilyeviç Radlof veya Wilhelm Radloff (Rusça: Василий Васильевич Радлов; Almanca: Wilhelm Radloff; 17 Ocak 1837 - 12 Mayıs 1918), Alman asıllı Rus doğu bilimci.

Vasili Radlof

Vasili Vasilyeviç Radlof veya Wilhelm Radloff (Rusça: ''Василий Васильевич Радлов''; Almanca: ''Wilhelm Radloff''; 17 Ocak 1837 - 12 Mayıs 1918), Alman asıllı Rus doğu bilimci.

Ateşböceği

ATEŞBÖCEĞİ Alm. grosser Leuchtkafer, Fr. Lampyre commun, İng. Firefly. Familyası: Ateşböceğigiller (Lampyridae). Yaşadığı yerler: Ilıman iklim bölgelerinde çiçekler ve küçük bitkiler üzerinde bulunurlar. Özellikleri: 11- 18 mm uzunlukta. Erkekleri kanatlı, larva ve dişileri kanatsız olup, kurda benzer. Ilıman ormanlarda 2,5 cm boyunca olanlarına da rastlanır. Çeşitleri: İki binden fazla türü vardır. Bahar ve yaz ayları geceleri uçarken yanıp sönen ışıkla

Türkiye Futbol Federasyonu

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'de futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini ve yurt sathına yayılmasını sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamakla yetkili kurumdur.

Alkarısı

Alkarısı veya Albastı özellikle lohusa dönemini yaşayan annelerin korkulu rüyası olan, çeşitli varyantları bütün Asya'ya ve bu arada Türk kültürünün çeşitli boylarına yayılmış bir inanıştır. Türk boylarında, alkarısı, albastı, al albıs, albıs, almış gibi isimlerle anılır.

Türk Dil Alfabesi

Türk dil alfabesi veya Türk dilleri için kullanılan alfabeler günümüze kadar Türk dillerini yazmak için kullanılan alfabeleri belirtir.

Türkiye Türkçesi

Türkçe, Türk dili ya da Türkiye Türkçesi, batıda Balkanlar’dan başlayıp doğuda Hazar Denizi sahasına kadar konuşulan Altay dillerinden biridir.

Laplace Denklemi

Laplace denklemi, özellikleri ilk defa Pierre-Simon Laplace tarafından çalışılmış bir kısmi diferansiyel denklemdir. Laplace denkleminin çözümleri, elektromanyetizma, astronomi ve akışkanlar dinamiği gibi birçok bilim alanında önemlidir çünkü çözümler bilhassa elektrik ve yerçekim potansiyeli ile akışkan potansiyelinin davranışını açıklar. Laplace denkleminin çözümlerinin genel teorisi aynı zamanda potansiyel teorisi olarak da bilinmektedir.

Türkiye Türkmenleri

Türkiye Türkmenleri ya da Anadolu TürkmenleriEmre, Ahmet Cevat (1946) ''Türk Lehçelerinin Mukayeseli Grameri (İlk Deneme) Birinci Kitap Fonetik'', İstanbul TDK 1946 (iç kapakta ise İstanbul 1949), adlı kitap Bürhaneddin Erenler Matbaası tarafından basılmış olup, kitabın iç kapağının hemen arkasına ''Türk Lehçelerinin Mukayeseli Grameri (İlk Deneme) İkinci Kitap Morfoloji (Hazırlanmaktadır)'' şeklinde ikinci bir kapak konmuş ve eserin ikincisinin yayımlanacağı bu şekilde duyurulmuş fakat bu eser

ABD Kızılderili Katliamları

ABD Kızılderili katliamı (İngilizce ''Indian massacre''), Amerika'nın Avrupalılarca sömürgeleştirilmesi sürecinde Amerika Birleşik Devletleri topraklarında ABD Kızılderililerine (ve Alaska Kızılderililerine) karşı Avrupa'dan göç eden Beyaz yerleşimciler ile bunların soyundan gelen Amerikalılar tarafından gerçekleştirilen katliamları nitelendirdiği gibi, Kızılderililer tarafından diğer Amerika yerlilerine ya da Beyaz yerleşimcilere karşı yapılan katliamları da belirtir. Katliamların bir kısmı ABD

Lübnan'daki Ermeniler

Lübnan'daki Ermenilerin nüfus varlığı yüzyıllardır bilinmektedir. Uzun zamandır etnisiteye dayalı bir sayım yapılmamış olmasına rağmen, Lübnan'da 177.000 Ermeni'nin yaşadığı tahmin edilmektedir ve bu rakam Lübnan nüfusunun yaklaşık olarak %4'üne tekabül eder. Ayrıca Lübnan'daki iç savaş öncesinde bu rakamın daha yüksek olduğu ancak savaşın ülkedeki Ermeni nüfusunun düşmesine sebep olduğu da bilinen bir gerçektir.

Ateş Böceği

Ateş böceği, ateş böceğigiller (Lampyridae) familyasını oluşturan bahar ve yaz aylarında geceleri uçarken yanıp sönen ışıkları ile tanınan, kınkanatlılar takımından böcek türlerine verilen ad. Ateşböcekleri genellikle kısa aralıklarla yanıp sönen bir ışık saçar; bu ışığın yanıp sönme ritmi, erkek ile dişinin buluşmasını sağlayan işaret sisteminin bir parçası ve ateşböceklerini öbür ışık saçan böceklerden ayırt eden bir özelliktir.

Friedrich Wilhelm Radloff

Friedrich Wilhelm Radloff (Rusça Фридрих Вильгельм Радлов), Alman asıllı Rus türkolog. 17 Ocak 1837'de Berlin'de doğdu, 12 Mayıs 1918'de Petersburg'da öldü.

Yaz ördeği

Yaz ördeği (Marmaronetta angustirostris), ördekgiller (Anatidae) familyasından orta büyüklükte bir dalıcı ördek cinsi ve bu cinse ait olan tek ördek türüdür.

Beta Cephei Değişenleri

Beta Cephei değişenleri kısa dönemli ışık ve dikine hız değişimi gösteren, erken B türü dev ve altdevlerden oluşma bir gruptur. 2-7 saat arasında değerlere sahip dönemleri, dönme ve/veya çift sistem hareketleri ile açıklanamayacak derecede kısadır ve tek geçerli açıklama zonklama olmaktadır.

Zenci Ayaklanması

Zenci Ayaklanması, Siyâhî ''(Zenci)'' kölelerin Abbâsî yönetimine karşı giriştiği ayaklanma (868-883). İsyanın içinde zenci insanlar olmamasına rağmen, isyan zenciler adına çıkarılmış olduğundan dolayı bu isimle anılmıştır.

Kadınlara Oy Hakkı

Kadınlara oy hakkı, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin kadınların da erkekler gibi oy kullanabilmelerini sağlayan hak.

Larry King Live

Larry King Live sunuculuğunu Larry King'in yaptığı CNN'de yayınlanan bir talk show programıdır. 1985 'den bu yana yayınlanan program gecelik bir milyondan fazla izleyicisiyle CNN 'in en çok izlenen ve en uzun soluklu programıdır.

Mösyö İbrahim Ve Kuran'ın Çiçekleri (roman)

Mösyö İbrahim ve Kuran'ın Çiçekleri (Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran) adlı romanının 2004'te Bilge Kültür Sanat Yayınevi'nden çıkan Türkçe baskısının kapağı.

Kosova Ve Metohiya Özerk Bölgesi

Kosova ve Metohiya Özerk Bölgesi Kosova ve Metohiya (''kısa'') Косово и Метохија / Косово

Kur'an, İncil Ve Tevrat'ın Sumer'deki Kökeni

Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki Kökeni, Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın 1995 tarihinde basılan kitabı. Yazar, bu kitapta, Sümer dini ve edebiyatından Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlığa; bu dinlerin kutsal kitaplarına ulaşan etkileri ve konuları, belgeleriyle ve karşılaştırmalı olarak sunmaktadır.

Kuran, İncil Ve Tevrat'ın Sümer'deki Kökeni Ve İbrahim Peygamber

Muazzez İlmiye Çığ, bu kitapta, Sumer dini ve edebiyatından Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlığa; bu dinlerin kutsal kitaplarına ulaşan etkileri ve konuları, belgeleriyle ve karşılaştırmalı olarak sunmaktadır.

Breaugh Ve Stark’ın Işe Alım Süreci Modeli

İlk aşamada, işe alma hedefleri belirlenir. Örneğin, aday sayısı, aday özellikleri, çeşitlilik ve buna karşılık maliyeti nedir gibi konular ele alınır. İkinci aşama, strateji geliştirme aşamasıdır.

Türkçe

Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Bu ailenin diğer üyeleri Moğolca, Mançu-Tunguzca ve Korecedir. Japoncanın Altay dil ailesinin bir üyesi olup olmadığı konusu tartışılmaktadır.

Kosova (ülke)

Kosova veya Kosova Cumhuriyeti (Arnavutça: Kosova veya Kosovë; Republika e Kosovës; Sırpça: Косово / Kosovo; Република Косово / Republika Kosovo), Balkanlar'da, Sırbistan, Karadağ, Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk devletlerine sınırı olan, 1999 ile 2008 yılları arasında Birleşmiş Milletler idaresinde bir bölge olan Kosova 17 Şubat 2008 tarihinde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. Kosova'da bağımsızlık ilanının ardından, denetim, Birleşmiş Milletler'den Avrupa Birliği'ne geçti.

Kuruluş Ve Genişleme Dönemi

Osmanlı Devleti - Kuruluş ve genişleme dönemi (y. 1300-1481) Osmanlı tarihinin ilk iki yüzyılı neredeyse kesintisiz bir yayılma ve genişleme dönemi oldu. Bu dönemde Osmanlı egemenliği Kuzeybatı Andolu'daki küçük bir uç beyliğinden, Anadolu'nun tamamını, Güneydoğu Avrupa'yı ve Arap dünyasını içine alan bir imparatorluğa doğru çok büyük bir nicel ve nitel değişim gösterdi.

Bursa Tarihi Eserler Ve Turistik Bilgiler

Bursa ili baştan başa bir târih hazînesidir. Ülkemizin İstanbul’dan sonra târihî eser bakımından en zengin ilidir. Osmanlılar, Selçuk sanat ve mîmârîsine kendi görüş ve mahâretlerini katarak Bursa tipi mîmârî meydana getirmişlerdir.

Manisa Tarihi Eserler Ve Turistik Yerler

Manisa ili tabiî güzellikleri ve târihî eserleri çok olan bir ilimizdir. Eski devirlerle Selçuklu ve Osmanlı devirlerinden kalan pekçok eser vardır. İstanbul, Edirne ve Bursa’dan sonra Osmanlılar tarafından en çok îmâr edilen Manisa, Osmanlı mîmârîsinin en zengin örneklerini taşıyan dördüncü şehirdir.

Türkiye'de Bilim Ve Araştırma

Bilim ve Araştırma1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne Osmanlı İmparatorluğu'ndan bir üniversite ve yedi eğitim kurumu miras kalmıştır. Bilim ve teknolojide Osmanlı İmparatorluğu'nun bu geç kalmışlık mirasını devralan Türkiye, bu açığı kapatmayı ve yeni çağ değişimini yakalamayı başarmıştır.Cumhuriyet’in 10.

Avrupa Birliği Ve Bilgi Toplumu

BİRİNCİ BÖLÜM1. AVRUPA BİRLİĞİ1.1.

Osmanlı Reformcuları Ve Bahailik

Osmanlı Reformcuları ve Bahailik

Çerkes Sürgünü

Adıge Sürgünü, 19.yüzyılda, özellikle 1864 yılında yoğunlaşmak ve başta Adigeler (Çerkesler) olmak üzere, Kuzey Kafkasya halklarının Türkiye'ye yönelik zorunlu göçleri. Büyük Çerkes Sürgünü ya da Göçü ya da Çerkes Soykırımı gibi adlar da verilmektedir.Bu olay sonunda 1 milyonun üzerinde bir nüfus Osmanlı topraklarına yerleşmiştir.

İpek, Kosova

taraflı

Adıge Sürgünü

Çerkes Sürgünü ya da Çerkes Muhacirliği (Rusça Черкесское мухаджирство Çerkesskoye muhacirstvo) veya Çerkes Soykırımı (Doğu Çerkesçesi Адыгэм я лъэпкъгъэкIуэд), 19. yüzyılda, özellikle 1864 yılında yoğunlaşmak ve başta Adığeler ve Abhazlar olmak üzere, Kuzey Kafkasya halklarının Osmanlı topraklarına yönelik zorunlu göçleri. Bu olay sonunda bir milyonun üzerinde bir nüfus Osmanlı topraklarına yerleşmiştir.

Guelfolar Ve Ghibellinolar

Guelfolar ve Ghibellinolar, Orta Çağ İtalyan siyasetinde önemli rol oynayan iki karşıt grubun adıdır.

Kosova Tarihi

Kosova tarihi günümüzdeki bağımsız Kosova Cumhuriyeti’nin sınırları içinde kalan toprakların tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar uzanan tarihini kapsar. Kosova'ya tarih öncesi dönemlerde yerleşen ilk Hint-Avrupa halkları İlliryalılar ve Traklardı.

1998-1999 Kosova Savaşı

1998-1999 Kosova Savaşı, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ordusunun, bağımsızlık isteyen Kosova Kurtuluş Ordusu’na ve bu örgüt yanında yer alan milis güçlerine karşı yürüttüğü operasyon ve buna karşı NATO'nun başlattığı müdahaledir. NATO'nun Yugoslavya'ya karşı hava saldırılarına başlamasıyla, Yugoslavya kimliği altında Sırp ordusu ve milis güçleri tarafından Kosovalı Müslüman sivillere karşı etnik temizlik girişimi başlatılmıştır.

Edebiyat Ve Eleştiri (dergi)

Edebiyat ve Eleştiri, 1992 yılının Mart - Nisan ayında Ankara'da çıktı. Kuruluş çalışmaları, sahiplik ve ilk sayının parasını ödeme ve yönetme işini Ahmet Yıldız ve Barbara Maria Kuhn birlikte yaptı.

Sırbistan'ın Belediyeleri

Sırbistan’ın belediyeleri (Sırpça: ''Општина'') ülkenin idari sisteminde en alt düzeyde yer alırlar. Ülkenin idari dağılımında 150 adet ''belediye'' vardır. Bu idari birimler, Sırbistan’daki yerel yönetim merkezlerini oluştururlar. Ülkede belediye alanlarından 33 tanesi ''şehir belediyesi'' yapısındadır.[http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi-rezultati.pdf 2011 Sırbistan Genel Nüfus Sayımı İlk Sonuçları]

Sırbistan'ın Idari Yapılanması

Sırbistan'ın idari yapılanması Sırbistan’ın idari sistemidir. Bu idari yapılanma idari yapılanmasında aşağıdaki sistemlerden oluşur:

Sırbistan'ın Istatistiksel Bölgeleri

Sırbistan'ın istatistiksel bölgeleri Sırbistan’ın idari yapılanmasındaki kademelerden biridir. Sırbistan, idari olarak 5 istatistiksel bölgeye sahiptir.

Srebrenitsa Ve Jepa'nın Düşmesi

Srebrenica'nın düşmesi, 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı (Hırvatistan Savaşı ve Bosna Savaşı)'nın en dramatik olayıdır.

Dağıstan

Dağıstan Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'na bağlı bulunmaktadır. 3 renkli olan Dağıstan Cumhuriyeti bayrağının üst kısmındaki yeşil şerit İslamiyeti, ortadaki mavi şerit Hazar Denizi ile gökyüzünü, alttaki şerit ise dostluğu sembolize etmektedir. Dağıstan Cumhuriyeti marşı Şirvani Calaev tarafından bestelenmiştir. Dağıstan Cumhuriyeti arması 20 Ekim 1994‘de Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir.

Eskişehir

Eskişehir, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde bulunan aynı adlı ilin merkezidir. Ortasından Porsuk Çayı geçen şehir, içerisinde Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nin bulunması nedeniyle bir öğrenci kenti görünümündedir. 2008 yılının verilerine göre şehir merkezinin toplam nüfusu 599,796'dır. Bu nüfusun 297,865'i erkek 301,931'i kadındır.

Tavşan

Yabani olanları dağlarda, kırlarda yaşar. Özellikleri: Gözleri iri, arka bacakları ön bacaklarından daha uzun, kuyruğu kısa, kulak ve bıyıkları uzun, otçul memelidir. Yabani veya evcil olarak yaşarlar. Ömrü: 5-12 yıl. Çeşitleri: adi tavşan (Lepus europaeus), ada tavşanı (Cuniculus [oryctologus] cuniculus), kar tavşanı (Lepus timidus) Ünlülarıdır. Tavşangiller (Leporidae) familyası

Polonya

Polonya Cumhuriyeti Kuzey Avrupa’da 49° -54° 50’ kuzey enlemleri ve 14° 08’ -24° 09’ doğu boylamları arasında yer alan ve Merkezi Doğu Avrupa’nın en geniş ve en kalabalık ülkesi olan bir cumhûriyet. Doğusunda Rusya, güneyinde Çek Cumhûriyeti, Batısında Almanya ve kuzeyinde Baltık Denizi yer alır. Osmanlılar'ın Lehistan dedikleri ülke.

Türkler

Türk kelimesinin aslı "türümek" fiilinden gelmektedir. Bu fiilden türetilmiş, kişi ve insan anlamında "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "Türk" kelimesi ortaya çıkmıştır. Nitekim Anadolu'da bir kısım göçebeler de yürümekten "yürük" adını almışlardır. Türk kelimesi, ayrıca, çeşitli kaynaklarda; "töre sahibi, olgun kimse, güçlü, terk edilmiş, usta demirci ve deniz kıyısında oturan adam" manalarında kullanılmaktadır.

İsmet İnönü

Mustafa İsmet İnönü, Osmanlı askeri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin orgenerali, siyasetçisi ve ikinci cumhurbaşkanı. Ziştovi eşrafından Zühtü Efendinin kızı olan İstanbul-Süleymaniye doğumlu Mevhibe Hanım'ın eşi. Ömer İnönü, Erdal İnönü ve Özden Toker'in babası.

14. Ve 15. Yüzyıllarda Osmanlı Kurumları

Osmanlı hanedanının önderleri başlangıçta basit boy başkanlarıyken 13. yüzyılda ve 14. yüzyılın başlarında önce Anadolu Selçuklularına, sonra İlhanlılara bağlı uç beyi durumuna geldiler.

Paris Kongresi Ve Antlaşması

PARİS KONGRESİ VE ANTLAŞMASI (30 MART 1856) Paris Kongresi 25 Şubat’ta toplanır ve 30 Mart’ta imzalanır. Toplam 24 görüşme sonucunda imzalanmıştır. Müttefikler savaş meydanlarında ve Çar’a karşı göstermiş oldukları barış masası etrafında gösteremediler. Osmanlı Devleti ve İngiltere, Rusya’ya ağır şartlar koşulmasını istiyorlardı. Fakat Fransa buna taraftar değildi. Napolyon III., Osmanlı İmparatorluğu’nun Fransa’dan çok İngiltere’ye eğildiğini göre

Balıkesir Tarihi Eserler Ve Turistik Yerleri

Balıkesir tarihi eseri, kaplıcaları ve deniz kenarındaki dinlenme ve kamp tesisleri yönünden çok zengindir. Marmara ve Ege denizinde sahili bulunan Balıkesir, Türkiye'nin en gelişmiş ve seçkin bir turizm bölgesidir.Yıldırım Camii ve Külliyesi: Balıkesir'in en eski Osmanlı eseridir.

Ankara Tarihi Eserler Ve Turistik Bilgiler

Ankara ili tarihi eserleri ve tabii güzellikleri bakımından oldukça zengindir. Çok eski devirlerden zamanımıza kadar gelen çeşitli devirlere ait tarihi zenginliklerin başlıcaları şunlardır

Türkiye'de Tarım Ve Hayvancılık

Tarım ve HayvancılıkTürkiye, tarım ve hayvancılık bakımından bölge ülkeleri arasında önemli bir yere sahiptir. Tarımsal üretimde ve özellikle gıda maddeleri üretiminde dünya üzerinde kendi kendine yeterli az sayıda ülkeden biridir. Sektördeki üretim artışı özellikle 1963 yılında başlayan planlı dönemle birlikte hızlanmış ve yıllık büyüme hızı uzun dönemde ortalama %3.

Kur'an Ve Şeriat

Ulema, kendiliğinden ortaya çıkmış bir din adamları topluluğuydu. Çözülmesi gereken bir davranış sorunuyla karşılaşan sofu kişiler, bu konuda Tanrı buyruğunun ne olabileceğini bilmek istediler. Bunu bilmenin yolu, Peygamber'in sözleri ve davranışları arasından örnekler aramaktı. Sıradan kişiler Peygamber'in davranışlarını ve sözlerini bilmiyorlardı; bu nedenle, bilen uzmanlara danışmak zorunda kaldılar. Peygamberin çevresindeki kişilerden oluşan ilk kuşaktan kimse kalmayınca, onun davranışlar

İttihat Ve Terakki Cemiyeti

İttihat ve Terakki Cemiyeti, (Osmanlı Türkçesi: إتحاد و ترقى) (Güncel Türkçesi: Birlik ve İlerleme Derneği), Osmanlı Devleti'nde 1908 Devrimi'ne önayak olan ve 1908-1918 arasında kısa kesintilerle devlet yönetimine hakim olan siyasî örgüt. Batı dillerinde daha çok Jön Türkler (Fransızca: Les Jeunes-Turcs, Genç Türkler) olarak adlandırılır.

Kurtuluş Savaşı Ve Dış Ilişkiler

Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyıl boyunca izlediği dış politika, genellikle büyük devletler arasındaki çıkar çatışmalarından ve dengelerden yararlanmak esasına dayanıyordu. Büyük devletlerin Osmanlı İmparatorluğu üzerinde çok sıkı kontrol etkileri vardı.

Din Ve İnsan

Ninian SMARTÇevirenArş.Gör.Dr.

Kürtler

Kürtler (Kürtçe: tekil. Kurd کورد, çoğul. Kurdan کوردان), Orta Doğu'nun yerlilerinden olup doğuda Zagros dağlarından batıda Toros dağlarına, güneyde Hemrin dağlarından kuzeyde Kars-Erzurum platolarına kadar uzanan, Kürdistan olarak anılan, coğrafî bölgede

PAMUKKALE

Ege Bölgesi'nde, Büyük Menderes havzasında, eski ve tarihî bir şehir kalıntısıdır. İlkçağdaki adı Hierapois idi. Bu şehrin kalesi, bugünkü Denizli şehrinin merkez bucağına bağlı...

Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu

BİRİNCİ BÖLÜM Fikir ve Sanat Eserleri A) Tarif: Madde 1 - Bu Kanuna göre eser; sahibinin hususiyetini taşıyan ve aşağıdaki hükümler uyarınca ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulüdür. B) Fikir ve sanat eserlerinin çeşitleri: 1 - İlim ve edebiyat eserleri: Madde 2 - İlim ve edebiyat eserleri şunlardır: 1.

Araplar Ve Arabistan

Arabistan kültürünün Semitik uygarlığın bir kolu olduğu bilinir. Arapça'da Ceziretü'l-Arab bütün yarım adayı tanımlamak için kullanıldıysa da, özellikle İslam öncesi dönemde yarımada üzerinde yaşayan bütün insanlar Arab değildir.. Güney Arabistan tarihine bakıldığı zaman, Hadramut, Kataban, Seba ve Mina krallıkları görülür.

Karaosmanoğlu Ailesi

Karaosmanoğulları (Karaosmanoğlu ailesi ve Karaosmanoğlu hanedanı da denilmektedir), `ayan` sıfatı alarak tarih sahnesine çıkmış, 17. yüzyıldan itibaren Manisa ve çevresinde hakimiyet kurmuş, özellikle III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinde Osmanlı Devleti ile zaman zaman çekişmelere girmiş, zaman zaman da işbirliği yapmış bir ailedir.

İnsan Ve Teknoloji (kitap)

``High-Tech Çağı`` `nın en çelişki yanı, insanlara özgürlüğü sağlaması beklenen teknolojik cihazların, tam tersi, insanları onların kölesi yapması olduğunu düşünen John Naisbitt, 1982`de yazmış olduğu Megatrends isimli kitabına ait bir bölümü tekrar ele alarak İnsan ve Teknoloji `yi ya da özgün adıyla ``High Tech/High Touch`` `ı yazar.

Şarık Tara

İnş.Yük.Müh.

Harry Potter Ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (film)

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (Özgün adı: Harry Potter and the Order of the Phoenix), Harry Potter serisinin aynı adlı beşinci kitabından uyarlanan, 2007 yapımı, fantastik macera filmi. Yönetmenliğini David Yates'in, senaristliğini Michael Goldenberg'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosu Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Bonnie Wright, Matthew Lewis, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Warwick Davis, Ralph Fiennes, Michael Gambon, Brendan Gleeson, Richard Griffiths, Jason Is

Hudson Enstitüsü

Hudson Enstitüsü (the Hudson Institute), 1961'de gelecekbilimci Herman Kahn tarafından New York'ta kurulan sağ eğilimli ABD düşünce kuruluşu. İngilizce "think tank" terimi ilk defa bu kuruluş için kullanıldı.

Monica Lewinsky Skandalı

Monica Lewinsky skandalı, Bayaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile dönemin ABD Başkanı Bill Clinton`ın Oval Ofis`te yaşadıkları seks skandalı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TBMM`nin 23 Nisan 1920 günü kurulmasının onuruna, TBMM tarafından sadece Türk çocuklarına değil, bütün Dünya çocuklarına ithaf edilen, her yıl 23 Nisan günü kutlanan, Türkiye`nin milli bayramıdır.

Afganistan Savaşı

Afganistan Savaşı, 2001 Ekiminin 7. gününde başlamıştır. Amerika tarafından 11 Eylül Saldırıları gerekçesi ile yapılmıştır.

Julia (Jül Sezar'ın Kızı)

Julia Caesaris (Latince: IVLIA•CAESARIS) dictator Gaius Julius Caesar'ın ilk evliliğini yaptığı Cornelia Cinna'dan doğan tek meşru çocuğu.

Yugoslavya Krallığı

a İlk olarak Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı (1918-29) olarak adlandırılmıştır.

İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar'ın Kafkasya Harekatı

İkinci Dünya Savaşı’nda Alman ve Sovyet ordularının kanlı çarpışmalarına sahne olan Kafkasya’da savaşın asıl acısını ve dehşetini, bu savaşta hiçbir suçu olmayan Kafkasya halkları yaşamıştır. Almanlar’ın ekonomik ve siyasî sebeplerle işgal ettikleri Kafkasya’da yaşamakta olan halklar yıllardan beri sürmekte olan Sovyet zulmü karşısında Almanlar’ı bir kurtarıcı gibi karşılamışlar ve içlerinden bazı halklar, özellikle Karaçay-Malkarlılar Sovyet rejimine karşı ayaklanmışlardı.

İstiklal Marşı Ve Açıklaması

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;O benimdir, o benim, milletimindir ancak.Mehmet Akif, Türk milletine cesaret ve tahammül aşılamak için ve onda bulunan duyguları harekete geçirmek için, şiirine korkma sözüyle başlıyor.

Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi Binası

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Binası, 1937 yılında Alman mimar Bruno Taut tarafından planı çizilen ve yapılan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin eğitim ve öğretim binasıdır. Binanın yapımına Ankara İmar Planını gerçekleştiren Hermann Jansen projeyi eleştirmiş ve karşı çıkmış ancak Nevzat Tandoğan başkanlığındaki İmar İdare Heyeti gösterilen sakıncaları yerinde bulmayarak projeyi uygulamaya karar vermiştir.

2008 Güney Osetya Savaşı

2008 Güney Osetya Savaşı, Ağustos 2008 tarihinde Güney Osetya - Rusya - Gürcistan ve son olarak Abhazya'nın katılımı ile aralarında gerçekleşen gerilim ve çatışmalarla başlayan savaştır. Savaş sonunda, Güney Osetya ve başkenti Tshinvali çok ağır hasar görmüştür ve büyük can kaybına yol açmıştır ama Gürcistan, Güney Osetya ve Abhazya'daki kısıtlı kontrolünü de yitirip savaşı kaybetmiştir.

Adlandırılamayan 2: Randolph Carter'ın İfadesi

Adlandırılamayan 2: Randolph Carter'ın İfadesi, H. P. Lovecraft tarafından kaleme alınmış aynı adlı hikayeden yola çıkan ve senaryosu Jean-Paul Ouellette tarafından yazılıp 1993 yılında yönetilmiş bir korku filmidir.

Ankara'daki Anıtlar Ve Heykeller

Cumhuriyet dönemi Ankara'sında açılan ilk anıt namazgah tepedeki Etnoğrafya Müzesi önüne yerleştirilen Atlı Atatürk Anıtıdır , anıt 29 Ekim 1927 yılında açılmış , bu anıtı Zafer Meydanındaki Mareşal Atatürk Anıtı ve Ulus Zafer Anıtı izlemiştir.

Anklav Ve Eksklav

Siyasi coğrafyada, tamamen başka bir siyasi bölgenin sınırları dahilinde yeralan siyasi bölgeye anklav toprak denilmektedir. Eksklav toprak ise, siyasi olarak bağlı olduğu bölgeye coğrafi açıdan bağlı olmayan, bu bölge ile arasında başka bir siyasi bölge bulunan siyasi bölgedir.

Arthur Ve George

Arthur ve George (Orijinal adı: Arthur & George, 2005), İngiliz yazar Julian Barnes'ın onuncu romanı. Eser, Great Wyrley'de yaşanan zorbalık olaylarını anlatan gerçek bir hikâyeden esinlenerek yazıldı.