Ural-altay dil ailesine bağlı türk dillerinden ve oğuz grubu'na mensup bir dildir. türkiye için Arama Sonuçları (1)

Türkçe

Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Bu ailenin diğer üyeleri Moğolca, Mançu-Tunguzca ve Korecedir. Japoncanın Altay dil ailesinin bir üyesi olup olmadığı konusu tartışılmaktadır.