Göğüs ve pantolan bölümü bitişik giysi.gövdesi tulumdan için Arama Sonuçları (1000)

TOBB ETÜ Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

TOBB ETÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü TOBB ETÜ Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulu bölümdür.

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesindeki dört bölümden biri.

Bilkent Üniversitesi İletişim Ve Tasarım Bölümü

Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ndeki beş bölümden biridir.

Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi bünyesindeki beş bölümden biridir. Bölüm başkanlığını Hamit Çalışkan yapmaktadır. Çalışkan, ayrıca fakülte dekan yardımcısıdır.

Çankaya Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü

Çankaya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Çankaya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'na bağlı bir bölümdür. Meslek Yüksekokulunun yeni bölümlerindendir. Turkuaz Kampüsü'nde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Çankaya Üniversitesi Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Bölümü

Çankaya Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne bağlı bir bölümdür. Fakültenin yeni bölümlerindendir. Bölüm başkanı Yardımcı Doç. Dr. Göknur Büke'dir. Bölüm 2011 yılında 10 tam burslu ve 40 yarı burslu olmak üzere toplamda 50 öğrenci almıştır. Turkuaz Kampüsü'nde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü

Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bağlı bir bölümdür. Fakültenin ilk açılan bölümlerinden birisidir. Bölüm başkanı Prof. Dr. Aysu Aryel Erden'dir. Turkuaz Kampüsü'nde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tulum

Üflemeli bir çalgı olup; Deri, Nav ve Ağızlık olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Deri kısmına hava depolanır ve koltuk altından bastırılarak Nav kısmına hava gitmesi sağlanır. Nay ise ezginin çalındığı bölüm olup Analık ve Dillik adı verilen iki kısımdan oluşmaktadır. Ağızlık kısmı ise tulumun deri kısmına hava göndermeye yarayan bölümdür. Tulum yurdumuzda Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars'ta, Kuzey ve Doğu Anadolu Bölgesinde ve Trakya bölgesinde kullanılmaktadır. Genellikle kuzu ve oğl

Insan

İnsan, dik duruşa, görece gelişmiş bir beyine, soyut düşünme yeteneğine, konuşma (dil kullanma) kabiliyetine, alet kullanma ve üretme becerisine sahip primat türü. Biominal ismi `Homo sapiens`tir. Homo sapiens Latince "akıllı adam" veya "bilen adam" anlamına gelir. İnsan, hominoidea (insansılar) üst ailesinin hominidae (büyük insansılar) ailesine dahildir.

Kuşlar

Kuşlar vücutları tüylerle örtülü, akciğer solunumu yapan, sıcakkanlı, yumurtlayan, gagalı, kanatlı omurgalı hayvanların ortak adı.

Fatiha Suresi

Fatiha Suresi, (Arapça:سورة الفاتحة) Kur'an-ı Kerim'deki ilk suredir. İslami inanışa göre Mekke döneminde inmiş olup, iniş sırasına göre 5. sure olarak kabul edilir. Toplam yedi âyettir.

AŞIK ÖMER VE GEZLEVİ

AŞIK ÖMER VE GEZLEVİAşık Ömer ve Gezlevi (KORUALAN) Konuyu yazan ve hazırlayan: Gezlevili HarunAşık Ömer 17.yüzyıl şairidir. Eskiden beri Toroslar tüm Türk devletlerinin sırtını dayadığı bir kale olmuştur.

Kemik İliği Transplantasyon Ve Onkoloji Merkezi Kurma Ve Geliştirme Vakfı

Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİT-VAK) Merkezi İzmir'de bulunan bir Sivil toplum kuruluşu'dur. 1991 yılında Prof.

Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi Ve Laik Oluşum Vakfı

Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı - TÜLOV, merkezi Ankara'da olan bir Sivil Toplum Kuruluşu'dur.

Bilkent Üniversitesi Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi , Bilkent Üniversitesi bünyesinde bulunan 9 fakülteden biri.

Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi

Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Bilkent Üniversitesi'ndeki dokuz bölümden biridir. Fakülte dekanı Talat Halman, dekan yardımcısı Hamit Çalışkan'dır.

Kadırga Teknik Lisesi Ve Endüstri Meslek Lisesi

Kadırga Meslek Lisesi zamanın Akşam Sanat Okulu olan şimdiki Beyoğlu Öğretmenevi'nde 4 Ekim 1976'da öğretim vermeye başlamıştır. Kadırga,Kumkapı'da yeni binası tamamlandıktan sonra 1977 yılında burada eğitim ve öğretime devam edilmiştir. İlerleyen yıllarda 1988-1989 döneminde Teknik Lise , 1996-1997 döneminde Anadolu Meslek Lisesi açılarak eğitim ve öğretim sürdürülmüştür.Şuan ki binası osmanlı döneminde gemi limanı olarak kullanılan Kadırga'da bulunmaktadır.Okulun kapısında osmanlı dönemine ait

TOBB ETÜ Güzel Sanatlar, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi

TOBB ETÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 5 Mayıs 2005 tarihinde kurulmuş olan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi içindeki altı fakülteden biridir. 2007 -2008 eğitim ve öğretim yılında ilk öğrencilerini alan fakültenin dekanlığını Vedat Özsoy, yardımcılığını ise Müge Bozdayı yapmaktadır.

Vikram Ve Vampir

== Vikram ve Vampir ==İlk vampir öyküsü, M.Ö. 700 yılları civarında yazıldığı tahmin edilen, orjinali Sanskritçe’den pek çok dile ve yerel lehçeye çevrilen bir öykü ve efsane koleksiyonu olan Baital Pachisi (Baital’ın Masalları) ya da daha yaygın bilinen ismiyle “Vikram ve Vampir”dir.

Çankaya Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1997 yılında Ankara'da kurulmuştur. Fakültedeki tüm bölümlerin eğitim dili İngilizcedir. Çankaya Üniversitesi'nin Turkuaz kampüsünde eğitim vermektedir. Fakültede şu bölümler bulunmaktadır:

Türk Ve İslâm Eserleri Müzesi

Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, Türk ve İslâm sanatı eserlerini topluca kapsayan ilk Türk müzesidir.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kastamonu Üniversitesi'nin 4 kurucu fakültesinden biridir. Kastamonu Üniversitesi içindeki 10 iktisadi ve yönetimsel bölümünü içermektedir.

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi'nin bir fakültesi.

Arı

Arı Familyası: Arıgiller (Apidae). Yaşadığı yerler: Dünyanın çiçekli alanları. Özellikleri: 15-25 mm boyunda. Vücut genellikle çok tüylü. Çoğu soliter(yalnız), az bir kısmı cemiyet hayatı yaşar. Ömrü: Bal arısının faal işçileri 6 hafta, erkekler 5-6 ay, bey arı 4-5 yıl yaşar. Çeşitleri: Bal, çömlekçi, mazı, kağıt, tarla, kazıcı, testereli, sondajcı arı çeşitleri meşhurdur.

Kesme Işareti

Kesme işareti ya da apostrof (Yunanca ''απόστροφος'', ''apóstrophos''), bir noktalama işareti.

Alpaka

ALPAKA (Lama glama pacos); Alm. Paco, Fr. Alpago, alpaca, İng. Alpaca. Familyası: Devegiller (Camelidae). Yaşadığı yerler: Peru, Bolivya, And Dağları ve dolayları. Özellikleri: Deveden küçüktür. Tüyleri çok uzun ve yün gibidir. Ömrü: 40-50 sene. Çeşitleri: Evcil ve yabanileri vardır. Devegiller ailesinin “Lama” cinsinden bir memeli türü. Lamadan daha ufak olup, biraz daha koyu renklidir. Pako da denir. Omuz yüksekliği bir metre kadardır. Sarımtrak

Sinek

Sinek, iki kanatlı böcek. Hastalıkların bulaşmasında etkin rol oynar. Böceklerin Diptera familyasına aittir.

Bokser

Boksör (Almanca: Boxer), orta irilikte, dolgun ama güçlü ve kendine özgü bir biçimi olan bekçi köpeği ırkı.

Katil Balina

Katil balina (''Orcinus orca''), ''Orka'' olarak da bilinir, okyanus yunusları ailesinin en iri üyesidir. Dünyada en yaygın ikinci memelidir (insanlardan sonra) ve tüm okyanuslarda bulunur. Çok yönlü bir yırtıcıdır ve balık, deniz kaplumbağası, kuş, fok, köpekbalıkları ve hatta diğer genç ve küçük cetaceaları yer.

SPARC

SPARC (Scalable Processor ARChitecture, Ölçeklenebilir İşlemci Mimarisi) RISC yöntemiyle çalışan bir işlemci mimarisi ve ailesidir. 1985'te Sun Microsystems tarafından tasarlanmıştır.

Adana'daki ören Yerleri

Tufanbeyli İlçesi Şar ÖrenyeriTufanbeyli İlçesi'nin kuzey ucunda Kayseri İl hudutlarına birkaç km. uzaklıktaki örenyerinde Hitit, Roma ve Bizans dönemi eserleri yer almaktadır. Günümüze sağlam kalabilmiş eserlerin çoğu Roma dönemine ait olanlardır. "Kilikya Komanası" diye anılan bu yer Etilerin dini merkezlerinin ikincisi olup ilki "Pontus Komanası" idi. Hitit Kralları bizzat gelerek burada dini ayinlere katılırlardı. Bu dini merkezlerde başrahibin emrinde kadın ve erkek altı bin kiş

Adli Otomotiv

Hazırlayanlar : Prof. Dr. İ.

Çerkes Hasan

Çerkes Hasan Abdülaziz Hanın tahttan indirilmesinde ve katlinde mühim rol oynayan Hüseyin Avni Paşayı öldüren subay. 1850 senesinde Silivri’de doğdu. Babası İsmail Bey, Rus mezaliminden dolayı Kuzey Kafkasya’dan Anadolu’ya yerleşmiş bir Çerkes Beyi idi. Çerkes Hasan, 1864’te kardeşi Osman Beyle birlikte Bahriye İdadisine girdi. Sonra bu okulun kara kısmına geçerek teğmen oldu. Subay çıktıktan sonra bir yandan atıcılığı ve biniciliği ile padişahın takdirini kazandı. Aynı zamanda ablası

Omurgalı Omurgasız Hayvanlar

Omurgalılar Omurgalılar, yerleştikleri bütün yaşama ortamlarında egemenlik kurmuştur. Ana özellikleri, sırtları boyunca uzanan omurgadır. Bunu dışındaki birçok özellikleriyle de diğer hayvanlardan ayrılırlar.

F Tipi Cezaevleri

F Tipi Cezaevleri, yüksek güvenlikli cezaevlerine Türk infaz sisteminde verilen isimdir. Sosyal Tecrit modeline dayanmaktadır.

Amerikan Su Spanyeli

Amerikan Su Spanyeli, ABD'de geliştirilmiş av köpeği ırkı. Omuzdan yere yüksekliği 38 – 46 cm, ağırlığı 11,3 - 20,4 kg olan Amerikan Su Spanyelinin yoğun ve iyice kıvırcık postu genellikle koyu kahverengidir.

Kara Şövalye

Senaryo: Christopher Nolan Jonathan Nolan Hikâye: David S. Goyer Christopher Nolan Yaratıcıları Bob Kane Bill Finger

Kırklareli (merkez)

Kırklareli, eski ismi Kırk Kilise (Yunanca: Σαράντα Εκκλησιές Saranta Eklesies; Bulgarca: Лозенград Lozengrad), Kırklareli ilinin merkezi olan şehirdir. Kırklareli tarih boyunca konumu itibariyle birçok antik yerleşim merkezine sahip bir ilimizdir.

Nuran Yıldırım

Nuran Yıldırım (d. 1948, Edirne), tıp tarihi ve etik alanlarında çalışmalar yapan Türk akademisyendir.

Yunan Sanatı

Yunan sanatı, Yunan kabilelerinin M.Ö. 2000’in başlarında kuzeyden gelerek Yunan yarımadasına yerleşmelerinden, M.

Fırıldak Ailesi

Fırıldak Ailesi Türk animasyon televizyon dizisidir. 11 Şubat 2013 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Grafi2000 Prodüksiyon tarafından hazırlanan Fırıldak Ailesi, Türk televizyonlarında yetişkinlere yönelik yapılan ilk yerli çizgi filmdir. Dizi, Sabri, Yıldız, Dürdane, Afet, Zeki ve Tosun'dan oluşan orta sınıf bir Türk ailesinin satirik bir parodisidir. Animasyon dizinin sloganı 'Dünya dursa da onlar döner'dir.

Tunç Tiryaki

Tunç Tiryaki (d. 11 Mayıs 1969, İstanbul), Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı.

Batı Çerkesleri

Batı Çerkesleri ya da Batı Adığeleri, Kuzey Çerkesleri veya Adigeyler, Adigeler (Batı Çerkesçesi Адыгэхэр), Çerkeslerin bir kolu olan ve Rusya Federasyonu'na bağlı Adigey Cumhuriyeti ile Krasnodar Krayı ile Çerkes Sürgünü'nde Çarlık Rusyası döneminde Kafkasya'dan Osmanlı İmparatorluğu topraklarına sürülüp tehcir ettirilen ve bugün Türkiye, Ürdün, Suriye ve İsrail gibi ülkelerde yaşayan Kuzey Kafkas halkı. Adigeler, Adigey Cumhuriyetinin 447.109 (2002) olan toplam nüfusunun % 24.2'sini oluşturur

Erich Von Dem Bach-Zelewski

Erich Julius Eberhard von Zelewski veya Erich von dem Bach-Zelewski (d. 1 Mart 1899, Lauenburg, Pomeranya, Alman İmparatorluğu - ö. 8 Mart 1972, Münih, Batı Almanya), Alman Nazi görevlisi ve ''SS-Obergruppenführer'' rütbesine yükseltilmiş SS üyesi.

Satelit DNA

Satelit DNA (uydu DNA olarak da adlandırılır) çok kere tekrar eden nükleotit dizilerinden oluşan bir DNA'dır. Bu şekilde adlandırılmasının nedeni, kısa DNA dizilerinin tekrarlanması sonucu adenin, sitozin, guanin ve timin içeren nükleotitlerin sıklığının değişmesi ve bu bölgelerin yoğunluğunun geri kalan DNA'dan farklı olmasıdır. Bu olgu ilk defa genomik DNA küçük parçalara bölünüp sonra ultrasantrifüj ile bir yoğunluk gradyanında ayrıştırıldığında gözlemlendi. Genomdaki DNA'nın büyük bir bölümü

Beşiktaş Profesyonel Futbol Takımı 2011-12 Sezonu

Beşiktaş Profesyonel Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandığı bir sezonun ardından, 2011-12 sezonuna başladı. Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin yanında, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecektir.

Kıta Kayması Teorisi

Kıta Kayması Teorisi, 1912'de Alman meteorolog Alfred Wegener tarafından ortaya atılmış olan ve kıtaların hareket halinde olduğunu ve bugünkü durumunu böylece aldığını öne süren bir teoridir. Kıta kayması, kıtaların birbirlerine ve okyanus havzalarına göre girmiş olduğu büyük ölçekli yatay hareketlerdir.

Euclid

Euclid M.Ö. dördüncü yüzyılın ikinci yarısında yaşayan Yunan matematikçisi. Geometri üzerine yazdığı Elemanlar isimli eseriyle Ünlüdur. Bu eserde verilen malzeme tamamen yeni olmayıp, daha önceki Pytogorean Hippocrate ve Eudoqus gibi yazarların eserlerinden alınmıştır. Ancak bunların matematiksel bir sıraya konması ve böylece ele alınması kendisine aittir. Her ne kadar eser genel olarak geometri üzerinde ise de, geometrik cebri ve sayılar teorisini ele alan kısımlar da vardır. Eserde yeni

Fagot

Fr.Basson(İt. Fagotto, Alm. Fagott, İng. Bassoon), ana hatları ile Fagot, konik biçimde oyulmuş ve ikiye katlanmış bir borunun

Baphomet

Baphomet ismi, Tapınak Şövalyeleri tarikatının kaldırılmasıyla ortaya çıkmıştır. Önceleri tarikat mensuplarının taptığı put, daha sonra ise şeytan olarak tarif edilmiştir.

Divan Edebiyatı

Türklerin İslâmiyet’i kabul etmeleriyle on birinci asırda Karahanlılar devrinde Mâverâünnehr’de ve on üçüncü asırda bilhassa Anadolu’da ortak İslâm kültür ve medeniyetinin te’sirinde ortaya koydukları edebiyat. Dîvân edebiyatı, başlangıçta, dîvân kelimesinin taşıdığı mânâlar içinde değerlendirilmiş ve gelişmiştir.

Balık

Balıklar (Pisces) poikloterm olan, neredeyse sadece suda yaşayan ve solungaçları ile solunum yapan, soğuk kanlı, yürekleri çift gözlü, çoğunun vücudu pullu, genellikle yumurta ile üreyen omurgalı hayvanlardır. Bazı türler canlı doğurarak ürer (lepistes, kılıçkuyruk, moly, endlers vs.). Örneğin tatlı su balıklarından Lepistes'in (Poecilia reticulata) yumurtaları anne karnında çatlar ve canlı doğum gerçekleşir.

Kedi

Kedi (Felis sylvestris catus), kedigiller (Felidae) familyasından avcı, memeli, evcil, etçil bir hayvandır. İnsanlar, kedilerin arkadaşlığına ve onların haşarat, yılan ve akrep avlayabilme kabiliyetine önem vermektedir. Kediler en az 9.500 yıldır insanlarla birlikte yaşamaktadır.

Antropomorfizm

İnsan niteliklerini başka bir varlığa, özellikle Tanrı’ya aktarılması.İlkel insanlarda başlayan bu tasarım, önce cansızları canlı saymakla başlamıştır. Daha sonra, tanrılara, çeşitli mitolojilerde görüldüğü gibi, insan biçimi ve nitelikleri yakıştırılmıştır.

Bürokrasi

Bir toplumda tabandan yukarıya doğru çıktıkça daralan bir yapı içinde örgütlenmiş olan, kişisel olmayan genel kurallar ve işleyiş ilkelerine göre çalışan profesyonel gönüllüler grubu.

Karaman

Karaman İç Anadolu bölgesinde yer alan bir il. Batı ve kuzeyinde Konya, güneyinde İçel, güneybatısında Antalya illeri ile çevrilidir. 37°35' ve 36°30' kuzey enlemleri ile 34°04' ve 32°30' doğu boylamları arasında yer almaktadır. Trafik kodu 70'tir. Şehrin nüfusu 2009 yılına göre 136.532'dir.1973'te 43.000 olan nüfusu 1990'da 76.525'e, 2000'de 105.384'e, 2007'de 122.809'a çıkmıştır.

Karınca

Karınca Yaşadığı yerler: Buzlu kutup bölgesi hariç, dünyanın her tarafında; en fazla tropik bölgelerde bulunurlar. Özellikleri: Cemiyet hayatı yaşayan böceklerdir. En küçükleri 2 mm, en büyükleri 18 mm’dir. Sonbaharda yuvalarının donmayan derin kısımlarına çekilerek kışı uyuşmuş olarak geçirirler. Erkek ve dişileri kanatlı, işçiler kanatsızdır. Ömrü: Kraliçeler 15-20 yıl kadar, işçiler 5-10 yıl kadar yaşar. Erkekler, 5-6 ay yaşarlar, zifaf uçuşundan sonra ölürler. Çeşitleri: 7500’e yakın

Tifo

Tifo, Salmonella typhosa adı verilen bir mikrop tarafından meydana getirilen, ağız yolundan besin maddeleri ile bulaşarak barsak lenf dokusunda doku ölümüne yol açan genel bir lenf sistemi enfeksiyonu. Salmonella typhosa mikrobu, 1 ilâ 3,5 mikron uzunluğunda olup, hareketli, sporsuz ve kapsülsüz bir bakteridir.

Bağlama

Ülkemizde kullanımı en yaygın olan “telli çalgı”dır. Yörelere ve ebatlarına göre bu çalgıya, bağlama, meydan sazı , divan sazı, bozuk, tambura , cura, üçtelli, onikitelli, çarta, ırızva, , çöğür vb. adlar verilmektedir. Bağlama ailesinin en küçük ve en ince ses veren çalgısı “Cura”dır. Curadan biraz daha büyük ve curaya göre bir oktav kalından ses veren çalgı ise “Tambura”dır. Bağlama ailesinin en kalın ses veren çalgısı ise “Divan Sazı”dır. Tam

Kene

Kene (Ixodoidea), eklem bacaklıların örümceğimsiler (Arachnida) sınıfından kan emici ve gözsüz bir dış parazittir. özellikle göçmen kuşlarla hastalıkları yayıldıkları bilinmektedir. İnsan, koyun, köpek, kedi, deve gibi canlıların derilerine yapışarak kanlarını emer. "Asıl kene" olarak bilinir.

Batın

Batın sözcüğü iki anlamlıdır:

Leh

Polonyalı, Polonya'da yaşayan insan; Polonya yerlisi; etnik kökenleri Polonya'ya dayanan kişi anlamına gelen kelimedir. Leh de denir.

Turaç

Turaç, dürrâc veya çil kuşu (Francolinus francolinus), sülüngiller (Phasianidae) familyasından bir kuş türü. Afrika dışında bir sahaya sahip olan az sayıda Francolinus türünden biridir.

Zırh

Zırh Eskiden savaşlarda ok, kılıç, balta gibi silahlardan vücudu korumak için kullanılan çelik giyecek. Eskiden beri savaş alanlarında hasımların kesici silahlarından kendilerini korumaya çalışanlar çeşitli tipte zırhlar kullanmışlardır. Zırh gömlek, kolçak, dipçek şeklindeki Osmanlı ve Memluklerin kullandığı hafif, hareket serbestliği veren zırh ile Avrupalıların kullandıkları zırhlar birbirinden çok farklıdır. Avrupalılarınki yapılış şekli, ağırlığı itibariyle kullananda hareket kabi

Hastane

Hastane Alm. krankenhaus (n), Spita (n), Klinik (f), Lazarett (n), Fr. Hopital (m), infirmerie (f), clinique (f), lazeret (m), İng. Hospital infirmary, lazaret. Hastaların yatarak veya ayakta muayene ve tedavi edildiği gerekli sıhhi ve fenni şartları haiz kuruluşlar. Yatak sayısı ve tedavi imkanları ile baktığı hastalıklar yönünden çeşitli tipleri vardır. İlk hastaneler hemen hemen insanlık tarihi kadar eskidir. Eski çağlarda batıl dinlerin tapınaklar

Otopsi

Otopsi Alm. Otopsi, Leichenöffnung (f), Fr. autopsie (f), İng. Autopsy. Cesedin dıştan ve içten tetkik edilmesi. Ölüm sebebini ve zamanını tespit, vücuttaki organların durumunu tetkik ve kimlik belirlenmesi için cesedi kesip, parçalara ayırarak muayene etme. Otopsi, tıp ilminde insan vücudunu daha yakından tanıma, ölüm ve hastalık sebeplerini bulma, hastalığın vücuttaki izlerini görme vs. gibi maksatlar için yapılmaktadır. Zamanımızda adli tıbbı en çok m

Sfenks

O, yeryüzünün en ünlü heykeli... Kimilerine göre Marslıların Dünyamıza armağan ettiği bir dev, kimilerine göre ise Firavun Cheops’un aslan biçimini almış görüntüsü... En çok ziyaret edilen arkeolojik mekanların basinda gelen sfenks, kirik burnunun ve altindaki geçitlerin sirrini günümüzde de koruyor... Ünlü bilmeceyi bir başka sfenks sordu: Kanatli ve Yunanlı bir sfenks... Bu bilmeceni cevabi ayni zamanda insanlığın en ünlü gizemi. Soruyu soran Oidipus mitinde geçen Yunanli bir sfenks.

Omurga

Omurga, yani kolumna vertebralis, omurlardan oluşmuş, içinde omuriliği barındıran kemik yapıdır. Kolumna Vertebralis 70 cm uzunluğundadır, içindeki omurilik ise 43-45 cm arasında değişir; yani omurilik kolumna vertebralisten daha kısadır.

Ensest

Literatüre baktığımızda ensestin tek ve kesin bir tanıtımını bulmak mümkün değildir. Tanım, disiplinlere göre farklılık gösterir. Hukukun tanımıyla psikolojinin tanımı birbirinden farklıdır.

Atharvaveda

Atharvaveda Hinduizmin kutsal metinleri olan Veda'lardan bir bölüm.

Cédric

Cédric, Belçikalı karikatürist Raoul Cauvin tarafından yazılmış ve Laudec tarafından çizgiye aktarılmış bir çizgi dizi.

Siluriformes

Siluriformes (Yayıngiller), kemikli balıklar üst sınıfına ait, 34 familyayı ve dünyaca 2400 balık türünü kapsayan bir balık takımı. Siluriformes balıkları genelde yassı yapılı tatlı su balıklarıdırlar.

Teramo

Teramo İtalya'da Abruzzo bölgesinin merkezi ve aynı adı taşıyan Teramo ili merkezi olan bir kenti ve bir komundur.

Zenica

Zenica (Zenitsa diye okunur.) Bosna-Hersek`in Saraybosna, Banja Luka ve Tuzla`dan sonra dördüncü büyük şehridir ve Bosna-Hersek Federasyonu Zenica-Doboj Kantonu`nun başkentidir. Şehirde sanayi gelişmiştir. Bosna Nehri üzerinde kurulmuştur ve Saraybosna`nın 70 km kuzeyindedir.

Adale Ağrısı

Alm. Muskelschmerzen (m), Fr. Mal du muscle, Mialgie.

Dramaturji

Dramaturji dramatik kompozisyon ve dramanın temel elementlerinin sahnede sunumudur. Bazı oyun yazarları (dramatistler) bir drama yaratırlarken yazı ile dramaturjiyi birleştirirler. Diğerleri ise bir eseri sahneye uyarlamak için dramaturg denen uzmanlarla çalışırlar.

Moğolistan

Moğolistan, Orta Asya ile Doğu Asya arasında yer alan bir ülkedir. Rusya Federasyonu ve Çin arasında yer almaktadır. Kuzeyinde Rusya Federasyonu'na bağlı özerk cumhuriyet ve bölgeler yer alır. Bunlar Altay, Hakas ve Tuva Özerk Cumhuriyetleri ile Buryat Özerk Bölgesi 'dir. Güneyinde ve doğusunda ise Çin Halk Cumhuriyeti yer alır. Çin yönetimindeki Doğu Türkistan, İç Moğolistan ve Mançurya ile sınırı vardır.

Omurgalılar

Omurgalılar (Latince Vertebrata), hayvanlar aleminin kordalılar (Chordata) şubesinin bir alt şubesi.

Sözüm Meclisten Dışarı

''Sözüm Meclisten Dışarı'', Barış Manço'nun dördüncü plağıdır.

Tatlısu Levreği

Tatlısu levreği (``Perca fluviatilis``), Percidae familyasından bütün Avrupa`da yaygın olan bir etçil tatlısu balığı türü.

Kar Gözlüğü

Kar gözlüğü, kardan ve buzdan yansıyan güneş ışıklarından gözleri koruyup kar körlüğüne uğramamak için takılan koruma gözlüğü. Geleneksel olarak Kuzey Asya ve Kuzey Amerika'da Arktik bölgede Kuzey Kutup Dairesinde yaşayan Eskimolar, Çukçiler, Yukagirler, Samoyedler gibi yerli Arktika halklarınca kullanılır ve ışığın mümkün olduğunca az gelmesi için yatay çizgi biçiminde daracık görme yarığı bırakılır. Arktika'da özellikle yoğun seyahat ve avlanmanın yaşandığı ilkbahar aylarındaki kar yansımaları

Kızkuşu

Kızkuşu Familyası: Yağmurkuşugiller (Charadriidae). Yaşadığı yerler: Yazın Kuzey Avrupa’ya kışın Güney Asya ve Afrika’ya göç eder. Güney Amerika ve Avustralya’da yaşayan türleri vardır. Özellikleri: Başında siyah tüylü bir tepeliği olan, güvercin iriliğinde bir kuş. Sulak çayırlarda yaşar. Kurt, böcek ve salyangozlarla beslenir. Eti makbuldür. Çeşitleri: 24 türü vardır. Kızkuşu, Şili kızkuşu, dikenli kızkuşu, silahlı kızkuşu, maskeli kızkuşu Ünlülarıdır. Yağmurkuşugiller ailesinden, su

Köpekbalığı

Köpekbalığı, hem okyanusta hem de tatlı sularda bulunabilirler. Tropik sularda, kuzey denizlerinde ve Akdeniz’de çoğunlukla derinlerde rastlanırlar. Özellikleri; İskeletleri kıkırdaktandır. Vücutlarının büyük kısmı zımpara gibi bir madde ile kaplıdır. Ağızları başın altında bulunur. Keskin birkaç sıra dişleri bulunur.

Matbaacılık

Bir yazıyı ya da resmi, kâğıtlara basma yoluyla çoğaltmak işi. İnsanlar için yazmak ve okumak ihtiyacı, o kadar kesindir ki, matbaacılığın keşfinden çok yıllar önce, mağaralarda yaşayan insanlar devrinden başlayarak, bu ihtiyacın türlü...

Metalurji Mühendisliği

Metalurji, metal ve alaşımların, cevher veya metal içeren hammaddelerden, kullanım sürecine uygun kalitede üretilmesini, saflaştırılmasını, alaşımlandırılmasını, şekillendirilmesini, korunmasını, ve "üretim - kullanım" ömrü içindeki çevresel kaygı ve sorumlulukları da dikkate alarak insanların ihtiyaçlarına cevap verecek özellikte ve biçimde hazırlanmasını hedef alan bilim ve teknoloji dalıdır. Metalurji, konusu itibarıyla, üretim metalurjisi (ekstraktif metalurji) ve fiziksel metalurji (

Michelle Kwan

Michelle Wingshan Kwan d. 7 Temmuz 1980), ABD'li buz patenci. İki kez (1998 & 2002) Olimpiyat madalyası kazanmış, beş kez (1996, 1998, 2000, 2001 & 2003) Dünya şampiyonu (Sonia Henie'nin ardından en fazla kazanan sporcudur) ve dokuz kez (1996, 1998–2005) ABD Ulusal şampiyonudur (Maribel Vinson-Owen ile rekoru paylaşmaktadır).

Uma Thurman

Tam adı Uma Karuna Thurman olan Hollywood'un ünlü yıldızı Uma Thurman, 29 Nisan 1970?te, Tibetli Budist bir rahip ve aynı zamanda Colombia Üniversitesi profesörü olan bir baba ve model bir annenin dördüncü çocuğu olarak Amerika'nın Boston kentinde dünyaya geldi. Dechen, Ganden ve Mipam adında 3 erkek kardeşi olan Thurman'ın ailesi Budizme inandıkları için çocuklarına bu Hint isimlerini verdiler. (Uma ismi, "kutsal bağışlayıcı" anlamına geliyor)

Arnold Schwarzenegger

Polis şefi babasının bir futbol oyuncusu olarak yetiştirmek istediği Avusturya doğumlu Arnold Schwarzenegger, kariyerini body-building üzerine kurmayı tercih etti. 30 Temmuz 1947’de Avusturya’nın küçük bir kenti olan Graz’da dünyaya gelen aktör, Avrupa ve dünya çapında düzenlenen birçok yarışmada ödüller aldıktan sonra ( bunlara Mr. Olympia ödülü de dahildir.) kendine pek de mütevazi olmayan “ Avusturya Meşesi” adını takarak (ancak mütevazi olmamakla birlikte, benzetme doğru bir benzetme sayılab

Lama

Lama Familyası: Devegiller. (Camelidae). Yaşadığı yerler: Güney Afrika’daki Peru, Bolivya ve Arjantin’in 5000 metreye kadar olan dağlık bölgelerinde evcil olarak beslenir. Özellikleri: Narin vücutlu, uzunca boyunlu ve ince bacaklıdır. Deveden küçük olup, hörgücü yoktur. Geviş getirir. Kızınca tükürür. Ömrü: 40-50 sene. Çeşitleri: Yeni Dünya’da yaşayan bir türdür. Güney Amerika’da yaşayan deve görünüşlü, geviş getiren büyük bir memeli. Güney Amerika’nın dağ ve çayırl

Samuel Morse

Samuel Finley Breese Morse, ABD'li sanatkar ve bilim adamı. Mors alfabesinin mucidi. İyi bir ressam olup, bilimsel araştırmalar da yapardı. Kendi ismiyle bilinen Mors alfabesinin bulucusudur. 27 Nisan 1791 senesinde Charlestown'de doğup, 1872'de New York'ta öldü.

Kemik

Kemik, insanların ve omurgalı hayvanların çatısını (iskeleti) meydana getiren sert ve katı doku. Kemik dokusu; inorganik tuzlarla sertleşmiş “osein” denen bir ara madde ile bunun içinde biçimlerine uygun boşluklara yerleşmiş “canlı kemik hücrelerin”den ibarettir. Kemik hücreleri sitoplazmik uzantılarla birbirine bağlı zarsız, yıldızsı hücrelerdir. Kemik dokuda, ana madde içinde uzanan kanallara “havers kanalları” denir.

Adalet Ağaoğlu

Adalet Ağaoğlu (d. 1929, Nallıhan, Ankara) roman, öykü ve oyun yazarı. Cumhuriyet Döneminin çeşitli sorunlarını ele alan ve biçimsel yetkinliğiyle dikkat çeken yapıtlarıyla tanınır.

Ataol Behramoğlu

Ataol Behramoğlu (d. 13 Nisan 1942), şair, yazar, çevirmen, edebiyatçı. 13 Nisan 1942’de İstanbul Çatalca’da doğdu. İlköğrenimini Kars ve Çankırı'da yaptı. 1966'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 1962'de Türkiye İşçi Partisi'ne girerek ilk örgütlenme çalışmalarına katıldı. "Fikir Kulüpleri Federasyonu"nun (FKF) kurucuları arasında yer aldı.

Turkcebilgi.com

Turkcebilgi.com ansiklopedi ve sözlük formatında yayın yapan internetteki en geniş Türkçe içeriğe sahip sitelerden biridir. 2004 yılı Ekim ayından beri yayında olan sitede hemen her konuda bilgiye ulaşmak mümkündür.

Bağışıklık Sisteminin Yapısı

Bağışıklık sistemi hakkında en saşırtıcı olan şey bütün yaşantımız boyunca vücudumuzun içinde çalışıyor olması ve bizim de onun hakkında muhtemelen hiçbirşey bilmememizdir. Örneğin; kalbimizin nerede olduğundan ve ne işe yaradığından hepimiz haberdarızdır. Aynı zamanda insan vücudunda nefes almamızı sağlayan akciğerlerimizin olduğunu kim bilmez ki.

Askeri Müze

Alm. Armeemuseum, Fr. Musee Militaire, İng. Military Museum. Askeriyeye ait tarihi malzemelerin teşhir edildiği yer. Askeri Müzenin kuruluşu çok eskidir. Yalnız, başlangıcı bugünkü müze anlayışından uzaktır. Fatih Sultan Mehmed Han, İstanbul’u fethedince Topkapı Sarayı bahçesi içindeki Aya İrini Kilisesini camiye çevirtmedi.

Mehmet Akalın

Türk dilinin son devir bilginlerinden. 1933 yılında Isparta ilinin Yalvaç kazasının Sücüllü köyünde doğdu. İlkokulu Sücüllü’de, ortaokulu Yalvaç’ta, liseyi Denizli’de okudu.

Özcan Erdoğan

Özcan Erdoğan 1974’te Tunceli’de doğdu. İnönü Üniversitesinde işletme öğrenimi gördü. Üniversite yıllarında kartpostal ve fanzinler çıkarttı.

Abdullah Necati Akder

Prof. Dr. Abdullah Necati Akder (1901 - 1986) Sosyolojik ve felsefi bilgilere dayanarak ülke sorunlarını irdelemeyi temele alan idealist sosyal felsefe eğiliminin Cumhuriyet dönemindeki temsilcisi olan A. Necati Akder, 1901 yılında İstanbul�da dünyaya geldi. Abdullah Necati Akder, ilköğrenimini Fatih ve Köprülü Fazıl Ahmet Paşa rüşdilerinde okuyarak tamamladı (1916). 1918 yılında İstanbul Dar-ül-muallimin'inin (Erkek Öğretmen Okulu) ilk kısmını bitirdikten sonra bir süre özel ilkoku

Boğaziçi Üniversitesi

İstanbul'da bulunan devlet üniversitesi. Robert Koleji bir eğitmen, mucit, teknisyen, mimar ve kurucu olan Dr. Cyrus Hamlin ile tanınmış hayırsever ve zengin bir tüccar olan New York'lu Mr. Christopher Rheinlander Robert tarafından İstanbul, Türkiye'de kurulmuştur. Çok yönlü ve yetenekli bir dahi olan Dr. Cyrus Hamlin, 1839 yılında Türkiye'ye gelmiş ve 1860 yılına kadar erkek öğrencilere seminerler vermiştir. 1856 yılında Kırım Savaşı sırasında Mr. Robert ile t