Milli parklar için Arama Sonuçları (98)

Milli Parklar

Milli Parklar bilimsel ve estetik açıdan ulusal ve uluslararası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerlerini koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip alanlardır.Bilimsel ve estetik açıdan ulusal ve uluslararası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerlerini koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip alanlara Milli Park denir.

Litvanya'daki Milli Parklar Listesi

Litvanya`da 5 milli park bulunur. Milli parklar, Litvanya 1990 yılında Sovyetler Birliği`nden bağımsızlığını kazanınca, 1990`da kurulmuşlardır. Lithuanian SSR Milli Parkı, 1974 yılında kurulmuş, sonradan adı "AukÅ¡taitija Milli Parkı" olarak değiştirilmiştir. Milli parklar Litvanya topraklarının %2,3`lük bir kısmını kaplarlar.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı şehitlikleri Ve Eserleri

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, resmi olarak GYTMP olarak ta kısaltılır, ancak Çanakkale Savaşı'dan hemen hemen 100 yıl sonra eserleri bakımından kıvamına geldi diyebiliriz. 1916 Şevki Paşa haritası yapımı dışında uzun süre Çanakkale muharebe alanları, şehitlerimiz ve anıtlarla ilgili kapsamlı bir çalışma yapılamadı.

Azerbaycan'daki Millî Parklar

Azerbaycan'daki millî parklar, bilimsel ve estetik bakımdan, millî ve milletlerarası ender bulunan tabiî ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarıdır.

Litvanya'daki Millî Parklar Listesi

Litvanya'da 5 milli park bulunur. Milli parklar, Litvanya 1990 yılında Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanınca, 1990'da kurulmuşlardır.

Park

Park Halkın dinlenmesi, çocukların oynaması, boş zamanların değerlendirilmesi için kurulmuş, düzenli yerler. Bazı bölgeleri tahribattan korumak, içindekileri aynen muhafaza etmek ve turistik merkezler haline getirmek için kanun çıkarılmıştır. Bu kanunla koruma altına alınan yerlere Milli Park adı verilmiştir. İstanbul'daki Gülhane Parkı, Türkiye'nin en eski parkıdır. Bin dönümlük arazi üzerindeki park, Topkapı Sarayının bahçesiydi. Anadolu'nun pekçok vilayetinde bulunan parklara her sene

Antalya

Antalya Akdeniz sahilinde turizm bakımından çok gelişmiş bir il. Türkiye'nin muz ve portakal bahçesi olarak isimlendirilen Antalya; Akdeniz kıyısında, İçel (Mersin) Konya, Isparta, Burdur ve Muğla illeri ile çevrilidir. İl toprakları 36°06' ve 37°27' kuzey enlemleri ile 29°14' ve 32°27' doğu boylamları arasında yer alır. Üç tarafı yüksek dağlarla çevrilidir.

Terme

Tarihi: Terme'nin tarihi M.Ö. 1000 yılına kadar inmektedir. Hatta eski tarihçiler M.Ö. 1200 yıllarında şimdiki Terme Çayı kıyısında efsanevi kadın savaşçılar Amazonların yaşamış olduklarını ileri sürmüşlerdir. Terme adının da, kıyısında Amazonların Themiskyra adlı kenti kurdukları Thermodon (bu günkü Terme Çayı) dan geldiği söyleniyor. İlçenin en eski halkının Gaskalar olduğu sanılmaktadır. Gaskalar Karadeniz kıyısında yaşayan yarı göçebe ve saldırgan bir topluluktur. Hititler Samsuna kad

Turaç

Turaç, dürrâc veya çil kuşu (Francolinus francolinus), sülüngiller (Phasianidae) familyasından bir kuş türü. Afrika dışında bir sahaya sahip olan az sayıda Francolinus türünden biridir.

Keşan

Keşan Edirne'nin bir ilçesi. Keşan ilçesi M.Ö. 30. yy'dan itibaren Luvi ve Trak Türkleriyle başlayan bir geçmişe sahiptir. Yöre daha sonraları eski Yunan, Pers, Makedonya ve Bizans yönetimlerinde kalmış, 14.yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

Tanzanya

Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Doğu Afrika’da bir ülke. Tanzanya Nisan 1964’te Tanganika ve Zengibar adlı iki bağımsız devletin birleşmesinden meydana gelmiştir. Başkenti Dodomo'dur. En büyük kenti aynı zamanda eski başkent olan Darüsselam'dır. 945,090 km² (30. sırada) lik yüzölçümü olan ülkenin nüfusu 35.922.000'dir (1994 - tahmini). Resmi dili İngilizce ve Swahili'dir. Resmi para birimi Tanzanya Şilini olan ülkede İslamiyet, Hıristiyanlık ve Putperestlik dinleri yaygındır.

Ulusal Park

Bütün Dünya ülkeleri ulusal değer niteliğindeki doğal ve kültürel sahalarını ulusal park olarak tesis etmektedirler. 2873 sayılı ulusal parklar yasasına göre ulusal park ;bilimsel ve görürüm bakımından ,ulusal ve uluslararası ender bulunan tabi ve kültürel kaynak değerleri koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip doğa parçacıklarıdır

Kınalı Keklik

Orta büyüklükte, güzel görünüşlü, çok tanınan ve sevilen bir av kuşudur. Erkek ve dişisinin görünümleri genel olarak aynıdır. Başın üzeri açık kurşuni, alın daha açık renklidir. Burun kısmından başlayan, göz ve kulaktan geçerek boynun iki yanından inen ve gerdanın altında birleşen siyahi bir kolye başını süsler.

Antalya Tarihi Eserler Ve Turistik Yerler

Antalya tarihi eserler bakımından çok zengindir. Bu tarihi eserler eski devirler, Selçuklu ve Osmanlı eserleri olarak sınıflandırılır. Alanya Kalesi: Kale mimarisinin bir şaheseridir. Deniz kıyısında bir kartal yuvasını andırır. Eski devirlerden kalma bir kalenin yerinde Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad yaptırmıştır. Bu yüzden Alaiye Kalesi adıyla da anılır. 1955’de tamir gören kalenin içinde bir cami, bir bedesten, Akşebe Sultan Tekkesi, Aya Yorgi Kilisesi ve tepenin en yüksek kısmın

Urkeklik

Sülüngillerin en irisidir. Tüylerinde kül rengi renk hakimdir. Başı irice, alın ve yanakları krem rengi, tepe ve ense külrengidir. Gerdan gri beyazdır. Gaga dibinde başlayan ve gerdanın iki yanında boyna inen koyu gri bir leke vardır. Kursak kısmı, sırtı ve karnı koyu gridir. Kursak kısmında enine koyu renk hareler bulunur.

Yaban Keçisi

Akdeniz ve Karadeniz Dağları'nda yayılış gösteren bir tür olup dişiler 5 aylık bir hamilelik süresinden sonra yılda 1-2 yavru doğurur.

Campo De Hielo Sur

Campo de Hielo Patagónico Sur (ya da Campos de Hielo Sur), Patagonya'nın devasa büyüklükteki kıtasal buzul bölgesidir. Andlar'ın bir parçası olup hem Şili hem de Arjantin sınırları içinde yer alır.

Kaynaşlı, Düzce

Kaynaşlı, İstanbul-Ankara yolu üzerinde, Bolu Dağı`nın Düzce Ovası`yla birleştiği boğazda kurulmuştur. İlçe doğu ve güneyden Bolu İli, Batıdan Düzce İli ve kuzeyden Yığılca ilçesiyle komşudur. D-100 karayolu ilçenin tam ortasından, Anadolu otobanı da kuzeyinden geçmektedir.

Keşan, Edirne

Keşan Edirne'nin bir ilçesidir. Kuzeyde İpsala ve Uzunköprü, doğuda Tekirdağ'ın Malkara, güneydoğuda Tekirdağ'ın Şarköy, güneyde Çanakkale'nin Gelibolu, güneybatıda Enez ilçeleri ve Ege Denizi'yle çevrilidir.

Pazarköy

Pazarköy Bolu`nun bir ilçesi olan Mengen`e bağlı bir beldedir. 1400 merkez ve 3200 köyleri ile birlikte toplam nüfusudur. Pazarköy Beldesi`nde her yıl Temmuz ayında Yayla Şenlikleri düzenlenmektedir.

Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı, Çanakkale ili sınırları içerisinde, Gelibolu yarımadasının güney ucunda, Eceabat ilçesinin hemen hemen tamamını kapsayan ve Çanakkale Boğazı'nın Avrupa yakasında 33.000 hektarlık bir alanı içeren büyük bir parktır.

Günel Akdoğan

Günel Akdoğan, (d. 1925, Bursa - ö.

Kurşunlu Şelalesi

Kurşunlu Şelalesi, Antalya-Mersin karayolunun 24 kilometresinden sola dönülerek 7 km devam edildiğinde ulaşılan bir şelaledir.

Türkiye Korunan Alanları

İçinde bulunduğumuz çağda çevre korumacılığı gittikçe önem kazanmaktadır. Bu nedenle kendine has bitki, hayvan, yerşekilleri, toprak yada arkeolojik eserler bulunan alanlar koruma altına alınarak gelecek nesillere aktarılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle Türkiye''de çok sayıda milli park, tabiat parkı, özel çevre koruma alanları, tabiat anıtları ve sulak alanlar oluşturularak koruma altına alınmıştır.

Allahuekber Dağları

Allahuekber Dağları, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nin Erzurum-Kars Bölümü'nde, Sarıkamış ve Kars'ın kuzeyinde uzanan dağ sırası. 2004 yılında, Erzurum ve Kars illeri sınırları içinde bulunan, Sarıkamış Ormanları ile Allahüekber Dağlarını kapsayan alan Sarıkamış Allahüekber Dağları Milli Park'ı olarak belirlendi.

Beyşehir Gölü Millî Parkı

Beyşehir Gölü Millî Parkı, Beyşehir Gölü’nün yakınında Türkiye'nin en büyük milli parkıdır. Derlenen bilgilere göre, 1993 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan milli park 88 bin 750 hektarlık alanı kapsıyor.

Doğa Koruma Alanı

Doğa koruma alanı, doğal çevrenin koruma ve inceleme amaçlarıyla korunduğu alan. Bu alanlar, bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan, nadir bulunan, tehlikeye maruz kalan ve kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve doğal olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri içeren ve kesinlikle korunması gerekli olup, sadece bilimsel ve eğitsel amaçlarla kullanılmak üzere ayrılmış doğa parçalarıdır.

Honaz Dağı

Honaz Dağı, Denizli ilinin güneydoğusu boyunca, Ege ve Akdeniz Bölgelerini ayıran doğal sınır olarak uzanan bir dağ olup 1995 yılında millî park ilan edilmiştir. Honaz Dağı Ege bölgesinin en yüksek zirvesidir (rakım : 2571 m).

Pazarköy, Mengen

Pazarköy Bolu'nun bir ilçesi olan Mengen'e bağlı bir beldedir. 1400 merkez ve 3200 köyleri ile birlikte toplam nüfusudur. Pazarköy Beldesi'nde her yıl Temmuz ayında Yayla Şenlikleri düzenlenmektedir.

Zurbahan

Zurbahan, Malatya İlinin Hekimhan İlçesinde, ilçe merkezinin 4 km kuzeyinde yer alan 2091 metre yüksekliğinde, Ayranca dağlarıyla ilişkili kendine has güzel bir görünüşü olan oldukça heybetli bir dağdır.

Petersburg Census Area

Petersburg Census Area, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinin Kızılderili Na-Dene halklarından Tlingitlerce meskun olan bir ''sayım bölgesi''. Örgütlenmemiş ''borough'' olduğu için bir yönetim merkezi de yoktur. En gelişmiş şehri Petersburg'dur.

Prince Of Wales € Hyder Census Area

Prince of Wales – Hyder Census Area, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinin Kızılderili Na-Dene halklarından Tlingitlerce ve Haydalarca meskun olan bir ''sayım bölgesi''. Örgütlenmemiş ''borough'' olduğu için bir yönetim merkezi de yoktur. En gelişmiş şehri Craig ile Metlakatla'dır. Metlakatla, Alaska'da federal olarak tanınan tek Kızılderili Rezervasyonudur.

Fairbanks North Star Borough

Fairbanks North Star Borough, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinin İç Alaska coğrafi bölgesinde Kızılderili Alaska Atabasklarınca meskun olan bir ilçesi. ''Borough'' terimi diğer eyaletlerden farklı olarak Alaska'da yaklaşık ''county-equivalent'' terimi ile benzerdir. İlçenin yönetim merkezi Fairbanks'tır.

Göygöl Millî Parkı

Göygöl Millî Parkı (), Azerbaycan'da millî park. Yüzölçümü 127.55 km²-dir.

Haines Borough

Haines Borough, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinin Kızılderili Na-Dene halklarından Tlingitlerce meskun olan bir ilçesi. ''Borough'' terimi diğer eyaletlerden farklı olarak Alaska'da yaklaşık ''county-equivalent'' terimi ile benzerdir. İlçenin yönetim merkezi Haines'tir.

Valdez-Cordova Census Area

Valdez-Cordova Census Area, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinin Kızılderili Atabasklarca meskun olan bir ''sayım bölgesi''. Örgütlenmemiş ''borough'' olduğu için bir yönetim merkezi de yoktur. En gelişmiş şehri Valdez ile Cordova'dır.

Wade Hampton Census Area

Wade Hampton Census Area, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinin Eskimo halklarından Yupiklerlerce meskun olan bir ''sayım bölgesi''. Örgütlenmemiş ''borough'' olduğu için bir yönetim merkezi de yoktur. En gelişmiş şehri Hooper Bay'dır.

Aleutians East Borough

Aleutians East Borough, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinin Aleutlarca meskun olan bir ilçesi. ''Borough'' terimi diğer eyaletlerden farklı olarak Alaska'da yaklaşık ''county-equivalent'' terimi ile benzerdir. İlçenin yönetim merkezi Sand Point'dir.

Aleutians West Census Area

Aleutians West Census Area, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinin Aleutlarca meskun olan bir ''sayım bölgesi''. Örgütlenmemiş ''borough'' olduğu için bir yönetim merkezi de yoktur. En gelişmiş şehri Unalaska'dır.

Altıağac Millî Parkı

Altıağac Millî Parkı (), Azerbaycan'da millî park. Yüzölçümü 110.35 km²-dir.

Denali Borough

Denali Borough, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinin İç Alaska coğrafi bölgesinde Kızılderili Alaska Atabasklarınca meskun olan bir ilçesi. ''Borough'' terimi diğer eyaletlerden farklı olarak Alaska'da yaklaşık ''county-equivalent'' terimi ile benzerdir. İlçenin yönetim merkezi Healy'dir.

Dillingham Census Area

Dillingham Census Area, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinin Yupiklerce meskun olan bir ''sayım bölgesi''. Örgütlenmemiş ''borough'' olduğu için bir yönetim merkezi de yoktur. En gelişmiş şehri Dillingham'dır.

Bristol Bay Borough

Bristol Bay Borough, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinin Eskimo halklarından kısmen Yupiklerce meskun olan bir ilçesi. ''Borough'' terimi diğer eyaletlerden farklı olarak Alaska'da yaklaşık ''county-equivalent'' terimi ile benzerdir. Alaska'nın en küçük ilçesidir. İlçenin yönetim merkezi Naknek'dir.

Ağ Göl Millî Parkı

Ağ Göl Millî Parkı (), Azerbaycan'da millî park. Yüzölçümü 179.24 km²-dir.

Türkiye Cumhuriyeti Orman Ve Su İşleri Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetine bağlı olarak çalışan orman ve su işlerinden sorumlu bakanlıktır.

İsrail'de Kültür

İsrail’de kültür, 1948 yılında devlet kurulmadan önce gelişmeye başladı ve içerisinde dindar ve laik hayatların mirasını bulundurmaktadır. İsrail kültürünün çeşitliliği, nüfusunun çeşitliliğinden gelir. Kökeni Doğu Akdeniz ülkelerinden ve dünyanın her tarafından çeşitli kültürel geçmişleriyle gelen göçmenler, İsrail’in kültürünün gelişmesinde büyük rol oynadı ve bu kültür dünyadaki kültürel trendleri ve kültürel değişimleri, yapısı gereği takip eder. İsrail kültürü ayrıca diasporadaki Yahudi tar

İsrail Ile Ilgili Komplo Teorileri

Onluk agorot (kuruş) tartışması bir komplo teorisinden ortaya çıkmıştır . Filistin Özgürlük Örgütü lideri Yasser Arafat, Birleşmiş Milletlerin özel bir oturumunda, 10’luk agorot üzerindeki tasarımın, Büyük İsrail haritasını içerdiğini ve bu agorotun Siyonist yayılımcı politikalarının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Wrangell, Alaska

City and Borough of Wrangell ya da Wrangell City and Borough, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinin Kızılderili Na-Dene halklarından Tlingitlerce meskun olan bir birleşik şehir-ilçesi. Ana şehri Wrangel 'dir.

Hirkan Millî Parkı

Hirkan Millî Parkı (), Azerbaycan'da millî park. Yüzölçümü 427.97 km²-dir.

Hoonah–Angoon Census Area

Hoonah–Angoon Census Area, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinin Kızılderili Na-Dene halklarından Tlingitlerce meskun olan bir ''sayım bölgesi''. Örgütlenmemiş ''borough'' olduğu için bir yönetim merkezi de yoktur. En gelişmiş şehri Angoon ile Gustavus'tur.

Şahdağ Millî Parkı

Şahdağ Millî Parkı (), Azerbaycan'da millî park. Yüzölçümü 1305.08 km²-dir.

Şirvan Millî Parkı

Şirvan Millî Parkı (), Azerbaycan'da millî park. Yüzölçümü 543.73 km²-dir.

Kenai Peninsula Borough

Kenai Peninsula Borough, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinin Kızılderili Atabask halklarından Denağinalar ve Eskimo halklarından Supiklerce meskun olan bir ilçesi. ''Borough'' terimi diğer eyaletlerden farklı olarak Alaska'da yaklaşık ''county-equivalent'' terimi ile benzerdir. İlçenin yönetim merkezi Soldotna'dır.

Ketchikan Gateway Borough

Ketchikan Gateway Borough, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinin Kızılderili Na-Dene halklarından Tlingitlerce meskun olan bir ilçesi. ''Borough'' terimi diğer eyaletlerden farklı olarak Alaska'da yaklaşık ''county-equivalent'' terimi ile benzerdir. İlçenin yönetim merkezi Ketchikan'dır.

Kodiak Island Borough

Kodiak Island Borough, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinde büyük ölçüde Kodiak Takımadası'ndan oluşan ve Eskimo halklarından Supiklerce meskun olan bir ilçesi. ''Borough'' terimi diğer eyaletlerden farklı olarak Alaska'da yaklaşık ''county-equivalent'' terimi ile benzerdir. İlçenin yönetim merkezi Kodiak'tır.

Yukarı Gökdere, Eğirdir

Yukarı Gökdere, Isparta ilinin Eğirdir ilçesine bağlı bir köydür.

Yukon–Koyukuk Census Area

Yukon–Koyukuk Census Area, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinin İç Alaska coğrafi bölgesinde Kızılderili Alaska Atabasklarınca meskun olan bir ''sayım bölgesi''. Örgütlenmemiş ''borough'' olduğu için bir yönetim merkezi de yoktur. En gelişmiş şehri Galena'dır.

Zengezur Millî Parkı

Zengezur Millî Parkı (), Azerbaycan'da, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde millî park. Yüzölçümü 427.97 km²-dir.

Skagway, Alaska

Municipality of Skagway Borough ya da Skagway Municipality, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinin Kızılderili Na-Dene halklarından olan Tlingitlerce meskun olan bir birleşik şehir-ilçesi. Skagway için oluşturulmuştur.

Abşeron Millî Parkı

Abşeron Millî Parkı (), Azerbaycan'da millî park. Yüzölçümü 7.83 km²-dir.

Bethel Census Area

Bethel Census Area, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinin Eskimo halklarından Yupiklerlerce meskun olan bir ''sayım bölgesi''. Örgütlenmemiş ''borough'' olduğu için bir yönetim merkezi de yoktur. En gelişmiş şehri Bethel'dir. 2000 sayımına göre nüfusu 16.006 dır.

Southeast Fairbanks Census Area

Southeast Fairbanks Census Area, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinin İç Alaska coğrafi bölgesinde Kızılderili Alaska Atabasklarınca meskun olan bir ''sayım bölgesi''. Örgütlenmemiş ''borough'' olduğu için bir yönetim merkezi de yoktur. En gelişmiş şehri Deltana ile Tok'tur.

Lake And Peninsula Borough

Lake and Peninsula Borough, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinin Eskimo halklarından Yupik ve Supiklerce meskun olan bir ilçesi. ''Borough'' terimi diğer eyaletlerden farklı olarak Alaska'da yaklaşık ''county-equivalent'' terimi ile benzerdir. İlçenin yönetim merkezi King Salmon'dur ve Alaska'da ayrıksı bir özellik olarak bu ilçeye değil komşu Bristol Bay Borough ilçesine aittir.

Datvi

Datvi Kaçkar Dağlarının eteklerinde bulunan, Rize Çamlıhemşin'de fotoğrafçı Cemal Gülas'ın bakımını üstlendiği ayı. Gürcüce ayı; datvi (დათვი) demek olduğu için ayıya bu isim verilmiştir.

Matanuska-Susitna Borough

Matanuska-Susitna Borough, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinin Kızılderili Atabask halklarından Denağinalarca meskun olan bir ilçesi. ''Borough'' terimi diğer eyaletlerden farklı olarak Alaska'da yaklaşık ''county-equivalent'' terimi ile benzerdir. İlçenin yönetim merkezi Palmer'dir.

Nome Census Area

Nome Census Area, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinin Eskimo halklarından Yupik ve İnyupiklerlerce meskun olan bir ''sayım bölgesi''. Örgütlenmemiş ''borough'' olduğu için bir yönetim merkezi de yoktur. En gelişmiş şehri geçmişte Nome Altına Hücumu hareketinin yaşandığı Nome'dir.

North Slope Borough

North Slope Borough, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinin Alaska North Slope denilen coğrafi bölgesinin büyük bir kısmında yer alan ve bir Eskimo halkı olan İnyupiklerlerce meskun olan bir ilçesi. ''Borough'' terimi diğer eyaletlerden farklı olarak Alaska'da yaklaşık ''county-equivalent'' terimi ile benzerdir. Yönetim merkezi Barrow'dur.

North Yorkshire

North Yorkshire, Birleşik Krallık, İngiltere ülkesinin Yorkshire ve Humber bölgesinde iki seviyeli bir metropoliten olmayan kontluk ve yine o bölgede ve kısmen Kuzey Doğu İngiltere bölgesinde bulunan tek seviyeli metropoliten olmayan yerel bölge/boroughlar için bir "törensel kontluk"'dur. Fiilen 1974'de kurulmuştur ve 1996'da bazı reorganizasyona uğramıştır. Yüzölçümü 8,654 km2 olup İngiltere'de en büyük alanlı törensel kontluktur. Sınırları içinde "Yorkshire Dales" ve "Yorkshire Moo

Northwest Arctic Borough

Northwest Arctic Borough, Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinin Eskimo halklarından İnyupiklerlerce meskun olan bir ilçesi. ''Borough'' terimi diğer eyaletlerden farklı olarak Alaska'da yaklaşık ''county-equivalent'' terimi ile benzerdir. Alaska'nin ikinci büyük ilçesi olup yönetim merkezi Kotzebue'dür.

Karadeniz Komisyonu

Karadeniz Komisyonu, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin katıldığı ve Karadeniz ve havzası için ortak bir vizyon ve stratejinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan uluslararası bir girişimdir.

Eskişehir

Eskişehir, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde bulunan aynı adlı ilin merkezidir. Ortasından Porsuk Çayı geçen şehir, içerisinde Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nin bulunması nedeniyle bir öğrenci kenti görünümündedir. 2008 yılının verilerine göre şehir merkezinin toplam nüfusu 599,796'dır. Bu nüfusun 297,865'i erkek 301,931'i kadındır.

Ankara

Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti, dünyanın 40. büyük şehri. Nüfusu 2007 nüfus sayımına göre 4.466.756 kişidir. Topraklarının büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Sakarya bölümünde yer alan Ankara ilinin merkez kenti'dir. Rakımı ortalama 890 metredir.

Okinawa

Okinawa (Japonca: 沖縄県 - Okinawa-ken, Okinawa dili: ウチナー県 - Uchinā-ken); Japonya'nın en güneyinde yer alan takımada grubu. Japonya'nın en sıcak bölgesidir ve dünyanın her yerinden tatile gelenler vardır.

Herat

Herat (Farsça: هرات), Afganistan'ın batısında Herat Vilayeti'nin merkezi olan kent.

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Balkan Yarımadası ile Anadolu arasında köprü niteliği ile Avrupa ve Asya'yı birbirine bağladığı söylenebilir. Yaklaşık 67.000 km2 lik bir yüzölçüme sahip olup Türkiye'nin %8,5'una karşı gelir.

1 Mayıs İşçi Bayramı

1 Mayıs İşçi Bayramı, işçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir.22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

Arica

Arica, Şili'nin kuzeyinde Tarapacá Bölgesi'nde bir şehir. Güherçile Savaşı sırasında bu şehri kaybeden komşu Peru ile bir bağlantı noktasıdır.

Edremit, Balıkesir

Edremit, Balıkesir ilinin batısında, Ege Denizi kıyısındaki ilçedir. Edremit, Balıkesir ilinin ikinci en büyük ilçesi olup zeytincilik ve Kazdağları ile bilinir.

Denizciler, İskenderun

Koordinatlar: 37°4′N, 36°22′E

Wadden Denizi Ulusal Parkı

Wadden Denizi Ulusal Parkı Almanya'nın Kuzey Denizi bölgesindeki sahillerine konuşlanmıştır. Daha sonda Wadden Denizi olarak adlandırılmış bölgede üç milli park vardır:

Olbia

Olbia, (Sarduca:''Terranoa'', Gallurese diliyle:''Terranoa'') İtalya'da Sardinya Özerk Bölgesi'nin kuzeydogusunda, 2005'den itibaren Tempio Pausina kenti ile birlikte Olbia-Tempio ili'nin ortaklasa merkezi olan bir kent ve bir komün.

Perth, İskoçya

Perth (İskoçca:''Pairth''; İskoç Galce:''Peairt''), merkezî İskoçya'da bulunan, "Tay Nehri" kıyılarında kurulmuş olan bir şehirsel yerleşkedir. 2008 nüfus tahminlerine göre nüfusu 44,820 kişidir. Perth şehirinde bulunan ve tarihî İskoç krallarının tac giyme törenlerinin yapıldığı "Sconce Manastırı (günümüzde Sconce Sarayı)" dolayısıyla Perth şehri İskoçya'nın eski gayriresmi başşehri olarak da bilinmektedir.

Everglades Ulusal Parkı

Everglades Ulusal Parkı

Dovrefjell–Sunndalsfjella Ulusal Parkı

Dovrefjell–Sunndalsfjella Ulusal Parkı (), Norveç’te 2002 tarihinde kurulan bir ulusal park. 1.693 km² alana sahip olan park, Oppland, Sør-Trøndelag, ve Møre og Romsdal eyaletlerinde yer almaktadır.

Iwate

Morioka Şehri'nden Iwate Dağı ve Kitakami Nehri

Samur-Yalama Millî Parkı

Samur-Yalama Millî Parkı (), Azerbaycan'da millî park. Yüzölçümü 117.72 km²-dir.

Kobuk Vadisi Ulusal Parkı

Kobuk Vadisi Ulusal Parkı (İngilizce ''Kobuk Valley National Park''), Amerika Birleşik Devletlerine bağlı Alaska eyaletinde Northwest Arctic Borough ilçesinde 7,084.90 km2 alan kaplayan milli park.

Olympic Ulusal Parkı

Olympic Ulusal Parkı (İngilizce:''Olympic National Park'') Amerika Birleşik Devletleri Washington eyaletinde, Seattle şehri yakınlarında bulunan, Olympic Yarımadası'nın 3.734 km² yüzölçümünü kapsayan, ABD Ulusal Park Hizmetleri tarafından idare edilen bir ulusal park'dır.

Amerikan Samoası Ulusal Parkı

Amerikan Samoası Ulusal Parkı Birleşik Devletler'e bağlı Amerikan Federal Topraklar statülü Amerikan Samoası'nda Tutuıla, Ofu-Olosega ve Ta‘ū adlı üç ayrı adada konumlu (2600 hektarı karada ve 1000 hektarı suda) toplam 3.600 hektar yüzölçümünü kapsayan, ABD Ulusal Park Hizmetleri tarafından idare edilen bir ulusal park'dir.

County (ABD)

county, bir eyaletin (veya federal toprağın) coğrafî bir alt bölümüdür, genelde belli bir idarî otoriteye sahiptir. ''"County"'' terimi 50 eyaletin 48'inde kullanılır; Louisiana, ''parish''lere bölünmüştür, Alaska da ''borough''lara bölünmüştür. ''Parish'' ve ''borough''lar, ayrıca bir county'ye dahil olmayan bağımsız şehirler, ABD Federal Hükûmeti tarafından ''county'' dengi olarak nitelendirilir. Hâlen ABD'de 3.143 ''county'' ve ''county'' dengi idarî bölüm bulunmaktadır.

National Mall

National Mall, ABD'nin başkenti Washington, D.C.'de bir milli park.

Gelibolu Yarımadası

Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı, Çanakkale ili sınırları içerisinde, Gelibolu Yarımadası'nın güney ucunda, Çanakkale Boğazı'nın Avrupa yakasında 33.000 hektarlık bir alanı kapsayan park. 1973'te kurulmuş ve Birleşmiş Milletler Milli Parklar ve Koruma Alanları listesinde yer almaktadır.

İsviçre Ulusal Parkı

İsviçre Milli Parkı (Almanca:Schweizerischer Nationalpark; Fransızca: Parc National Suisse; İtalyanca: Parco Nazionale Svizzero) İsviçre'nin doğusunda Zernez,S-chanf, Scuol arasında Engadin Vadisinde yer alır. 2004 itibariyle İsviçre'deki tek milli parktır. Ancak yeni milli parklar üretilmeye çalışılmaktadır. 174 km² alanıyla İsviçre'de korunan en büyük alandır. Park İsviçre'nin milli tatili 1 Ağustos 1914'te kurulmuştur. Gece kalınması için kulübeler mevcuttur. Parkta ateş yakmak yasaktır. Park

Batı Gat Dağları

Batı Gat Dağları veya Sahyādri, Hindistan'ın batı tarafında bir dağ silsilesini oluşturmaktadır. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan dağlar, dünyadaki biyolojik çeşitliliğin sekiz "sıcak noktasından" biridir. Deccan Platosu'nun batı kenarı boyunca kuzeyden güneye uzanır. Platoyu, Konkan diye adlandırılan Arap Denizi boyunca dar bir sahil şeridinden ayırır. Milli parklar, vahşi hayvan barınakları ve rezerv ormanları dahil olmak üzere toplam 39 yer dünya mirası olarak tayin edildi. Bunların 2