Türkiye cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse. için Arama Sonuçları (3)

Türk

Türk kelimesinin aslı "türümek" fiilinden gelmektedir. Bu fiilden türetilmiş, kişi ve insan anlamında "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "Türk" kelimesi ortaya çıkmıştır. Nitekim Anadolu'da bir kısım göçebeler de yürümekten "yürük" adını almışlardır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME27 0cak 1995 tarihli ve 22184 sayılı Resmi Gazete Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.Bu Sözleşmenin Ülkemizdeki uygulamalarının izlenmesi ve koordinasyonundan SHÇEK Genel Müdürlüğü sorumludur. ÖNSÖZBu Sözleşmeye Taraf Devletler:Birleşmiş Milletler Andlaşmasında ilan edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin tüm üyelerinin, doğuştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez haklara sahip olmal