Yumuşak sesli için Arama Sonuçları (46)

Kaval

Üflemeli bir çalgıdır. Halk arasında çoban çalgısı olarak bilinir. Değişik yörelerde Guval, Kuval adlarıyla da bilinmektedir. Çobanın kaval ile koyun sürüsünü yönlendirdiği inanışının halk arasında yaygın olduğu bilinmektedir. Kaval kelimesinin içi boş anlamına gelen 'Kav' kökünden türediği sanılmaktadır. Günümüzde geleneksel müziğin çalgı topluluklarının önemli bir renk çalgısı olarak kullanılan Kaval, standartlara göre üretilmediği için boyutları hakkında kesin bilgiler olmamasına karşın 30

Cümle

Cümle veya tümce, çoğunlukla özne, tümleç ve yüklemden meydana gelen; bir ifade, soru, ünlem veya emiri dile getiren; kendi başına anlamlı kelimeler dizisidir. Arapça ''cumle'' kökünden gelir. Bazen yan cümleciklerle anlamı pekiştirilir veya genişletilir.

Beagle

HMS Beagle: bir araştırma gemisi

Yunanca

Yunan dili. 3000 yıllık bir geçmişi olan Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir. Antik Yunanca Klasik Yunan uygarlığının dili olarak kullanılmıştır. Modern Yunanca Antik Yunancadan oldukça farklı olmakla beraber köken olarak ona dayanır. Yunanca, Yunan alfabesi kullanılarak yazılır. Modern Yunanca dünyada, çoğu Yunanistan'da yaşayan yaklaşık 12 milyon kişinin anadilidir.

Müzik

Müzik insan yada çalgı seslerinin, belli bir biçimsel güzellik yada duygusal ifade yaratacak biçimde düzenlenerek biraraya getirilmesini içeren sanat dalı. Bu düzenleme kültürlere göre belirlenmiş ayrı melodi ve ritm (Batı müziğinde armoni) standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Sözcük kökeni Yunan mitolojisindeki esin perilerine verilen Musa adına dayanır.

Sinema

Sinema, film üstüne saptanmış görüntülerin ya da çizilmiş desenlerin ışıkla bir perdeye art arda düşürülerek hareketli görüntüler elde edilmesi temeline dayanan sanat dalı. Sinema, herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir perde üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işidir.

Horlama

Normal erişkin insanların en az %45?i zaman zaman horlamaktadır. %25?i sürekli olarak horlamaktadır. Horlama problemi en sık şişman erkeklerde görülür ve yaşla birlikte her geçen gün artar

Difteri

Alm. Diphterie, Diphteritis (f), Fr. Diphtèrie, İng. Diphteria. Halk arasında kuşpalazı olarak da bilinen, corynebacterium diphteriae isimli mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve derideki yaralarda yerleşmesiyle ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalık.

Burun Tıkanıklığı

Burun tıkanıklığı, nefes almada zorluk çekme insanlığın en eski şikayetlerinden biridir. Bazıları için bu çok önemli olmasa bile kimileri bu şikayetlerden dolayı çok zorluk çeker.

Flamenko

Flamenko, Güney İspanya'nın Endülüs (Andalucia) bölgesine özgü ama bu bölgeyle sınırlı kalmamış, bir müzik ve dans türüdür ve Güney İspanya'nın kendi folklorik müziğiyle çingenelerin yaratmış oldukları müziğin kaynaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Flamenko, coğrafik olarak evine çok bağlı da olsa, ne bütün Endülüs folk müzik ve dansları flamenkodur, ne de bütün flamenko sanatçıları Endülüs'lüdür denilebilir.

Nesih

Nesih, neshi veya neshī, (, , ayrıca; ‏الخط النسخي‎, , „Neshi-Yazı“; ) özellikle Osmanlılar tarafından yazmalarda kullanılan, yumuşak, köşeleri yuvarlaklaşmış, işlek bir yazı türü ve Arap harflerinin, basımda ve yazma kitaplarda en çok kullanılan çeşidi olarak tanımlanır. Bu terim kökü "''kaldırma'', ''hükümsüz kılma''" ve "''kopya''" anlamına gelen nesih yazı türü, Osmanlı İmparatorluğu'nda da özellikle kitap kopyalamak için kullanılmıştır.

Bing Crosby

Bing Crosby,   (d. 3 Mayıs 1903, Tacoma - ö. 14 Ekim 1977, Madrid),   İrlanda kökenli ABD'li şarkıcı ve sinema oyuncusu.

Oprah Winfrey

Oprah Gail Winfrey ABD televizyon tarihinin en çok izlenen talk show programlarından birisi olan ve kendi adıyla anılan ``The Oprah Winfrey Show``un sunucusu olan siyahi bir sanatçıdır.

L

L Türk alfabesinin on beşinci harfi ve bu harfin işaret ettiği ses. Arap alfabesine dayalı Osmanlıcada “lam” adıyla bilinirdi. L, ince ünlülerle beraber kullanıldığı zaman ön damak, kalın ünlülerle beraber kullanıldığı zaman da alt damaktan çıkarılan yumuşak, yayvan ve akıcı bir sestir. L sesi, Orta Asya Türkçesinden beri Türkçenin bütün lehçelerinde ince ve kalın şekliyle yer almıştır. Türkçe kelimelerde kelimelerin yalnız ortasında ve sonunda kullanılır. Yabancı d

Göktürk Yazıtları

Göktürk yazıtları üç taştan oluşur: Tonyukuk anıtı 716, Köl Tigin (Kültigin) anıtı 732, Bilge Kağan anıtı 735 yılında dikilmiştir. Köl Tigin yazıtı, Bilge Kağan'ın ağzından yazılmıştır. Kültigin, Bilge Kağan'ın kardeşi, buyrukçu ihtiyar Tonyukuk ise veziridir. Anıtların olduğu yerde yalnızca dikilitaşlar değil, yüzlerce heykel, balbal, şehir harabeleri, taş yollar, su kanalları, koç ve kaplumbağa heykelleri, sunak taşları bulunmuştur.

İmla Kuralları

Yazılı eserleri yazarken, duygu ve düşünceleri doğru şekilde ifade edebilmek için uyulması gereken kurallara denir.

Dişli Çarklar

Dişli Çarklar Alm. Zahn-, Kettenrader, Ritzel (n.pl.), Fr. Roues dentées, İng. Gears, cogwheels. Hareketli veya gücü dönen bir milden diğerine iletmekte kullanılan eleman. Dişlerin profilleri dönmeleri esnasında birbirlerine çarpmadan, takılıp sıkışmadan ve birbirlerinin üzerinde kaymadan iç içe girip birbirlerini döndürerek hareketi iletebilecek şekildedir. Matematikçilerin 19. asır boyunca süren uzun çalışmaları sonucu bu problemin çözümü diş profiller

Fatiha Suresi

Fatiha Suresi, (Arapça:سورة الفاتحة) Kur'an-ı Kerim'deki ilk suredir. İslami inanışa göre Mekke döneminde inmiş olup, iniş sırasına göre 5. sure olarak kabul edilir. Toplam yedi âyettir.

Orhun Abideleri

Göktürk Devletinden kalma, 7 ve 8. asra ait en eski taş kitabeler. Üzerinde, Türk Edebiyatının ilk örnekleri bulunan “bengü taşları”dır. Moğalistan’ın kuzey-doğusunda, eski Orhun Nehri yatağına dikilmiş oldukları için bu kitabelere Orhun Âbideleri, Göktürk Devletine ait oldukları için de Göktürk Kitabeleri denmiştir. Âbidelerde adı geçen Ötüken Ormanı, Türklerin Birinci İstiklal Savaşını kazanan Kutluk Kağan tarafından, yeni Türk devletine idare merkezi olarak seçilen yerdir. Orhun civarında Orh

Kara Film

Kara film (Fra., film noir), öncelikle, kahramanlarını çürümüş ve itici algılanabilecek bir dünyanın içine yerleştiren Hollywood suç filmlerini tanımlamak için kullanılan bir sinema terimi. Hollywood'un klasik kara film dönemi, 1940'ların başından 1950'lerin sonuna kadar uzanır. Bu dönemin az ışıklı, siyah beyaz çekilmiş kara filmleri, Alman Dışavurumcu sinemasından etkilenmiştir.

Beyaz Balina

Bu deniz memelisinin Türkiye'nin gündeminde yer alışı, Ukrayna'nın Sivastopol şehrindeki bir araştırma enstitüsünden kaçtığı belirtilen...

Hiragana Ve Katagana

Hiragana, Japon yazısının ana alfabesidir. Pek çok Japon asıllı kelime, dilbilgisi ve benzeri ``Hiragana`` ile yazılır. Katakana ise yabancı dil asıllı kelimelerin yazımında kullanılır.

Maya Uygarlığı

Yeni dünyanın Kolomb tarafından keşfinden önce yaşamış Amerika uygarlıklarından biridir. Orta Amerika Yerlileri olan Mayalar’ın kurduğu büyük uygarlık 16. yüzyılda yıkılmıştır. Bugünkü Meksika’nın güneyi, Guatemala ve Belize’nin kuzeyinde kalan yerlerde gelişen bu uygarlıktan kalma büyük taş yapılardan oluşan kent kalıntıları günümüze kadar ulaşmıştır.

Hiragana Ve Katakana

Hiragana, Japon yazısının ana alfabesidir. Pek çok Japon asıllı kelime, dilbilgisi ve benzeri ``Hiragana`` ile yazılır. Katakana ise yabancı dil asıllı kelimelerin yazımında kullanılır. /n/ sesini karşılayan `ã‚“` karakteri ve /a/ あ, /i/ い, /u/ う, /e/ え, /o/ お ünlü sesleri dışında her karakter hece şeklinde bir telaffuza sahiptir: bir sesli ve bir sessizden oluşmak üzre. Normal yalın halde 46 karakterden oluşurken yazım içerisinde bazı karakterlerin üzerinde " va

Kurttepe, Uzunköprü

Kurttepe, Edirne ilinin Uzunköprü ilçesine bağlı bir köydür. Edirne iline 50 km, Uzunköprü ilçesine 14 km uzaklıktadır.

Aydoğdu, Tokat

Aydoğdu, Tokat ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Eski Aydoğdu köyü şimdiki köyün 2.5 km batısında Aydoğdu deresi kenarında yukarı ve aşağı Aydoğdu olmak üzere 2 mahalleden oluşuyordu.Günçalı (Dinar )köyü ile bir husumetlikten dolayı köyü terk etmek zorunda kalan halk İzmit Bayraktar köyüne yerleşmişlerdir.

Yaylı çalgılar

Yaylı Çalgılar elin bir değnek Yay ile tel üstünde kaydırarak titreştirilmesi ile Stick-Slip-Effect Sopa-Kayma-Etki sine yol açarak ses üreten çalgılar olmasına karşın, Santur gibi, yine çubuklarla vurmalı şekilde icra edilen enstrümanlar da bulunur. Yaylı Çalgılar çoğunlukla Telli Çalgılardır.

C (harf)

Cc, Türk alfabesinin (ve modern Latin alfabesinin) 3. harfidir.

Gök Balina

Gök balina (Balaenoptera musculus), en büyükleri 33 metreyi bulan boyu ve 150 tonu geçebilen ağırlığıyla, gelmiş geçmiş en büyük hayvan olduğuna inanılan bir deniz memelisidir. Cetacea (balinalar) takımının Mysticeti (dişsiz balinalar) alt takımına dahil türlerden olan gök balina, Arktik Okyanus dışındaki tüm dünya denizlerinde yayılım gösterir.

Joseph Haydn

Franz Joseph Haydn (31 Mart 1732; Rohrau, Aşağı Avusturya - 31 Mayıs 1809; Viyana) Klasik dönemin ünlü Avusturyalı bestecisi. Hem Mozart’ı hem Beethoven’ı etkilemiştir. Baba Haydn olarak bilinir. En çok senfoni türündeki eserleriyle tanınır; bu türde 104 eser vermiştir.

Passo Di Giau

Giau Geçidi (İtalyanca: Passo di Giau), İtalya'nın Veneto bölgesinin Belluno ilinde, Dolomitler'de bulunan ve yüksekliği 2.236 metre civarında olan dağ geçidi.

Ses (dilbilim)

Ses, dilin parçalanamayan en küçük parçasıdır. Sesten daha küçük bir dilbirliği yoktur. Sesler bazan tek başlarına, çok defa da yanyana gelerek, canlı cansız varlıkları, kavramları ve durumları karşılayan dil öğelerini, dil biçimlerini meydana getirirler.

Võro Dili

Võro dili, (Võro dili: ''võro kiil'', Estonca: ''võru keel'') Fin-Ugor dillerinin Baltık-Fin koluna mensup bir dildir. Geçmişte Estoncanın Güney Estonca lehçelerinden biri olarak tanımlansa da, günümüzde başlı başına bir dil olarak kabul görmektedir. Dili konuşan halk, günümüzde Estonya'nın azınlık dilleri arasında yer alma girişimlerinde bulunmaktadır. Dilin 70,000 kadar konuşanı olup, konuşanlara da ''Võros'' adı verilmektedir. Bu dili konuşanların büyük çoğunluğu, Güney Estonya'daki Võru bölg

Dido Ve Aeneas

Dido ve AeneasDido ve Aenea

Batı Çerkesleri

Batı Çerkesleri ya da Batı Adığeleri, Kuzey Çerkesleri veya Adigeyler, Adigeler (Batı Çerkesçesi Адыгэхэр), Çerkeslerin bir kolu olan ve Rusya Federasyonu'na bağlı Adigey Cumhuriyeti ile Krasnodar Krayı ile Çerkes Sürgünü'nde Çarlık Rusyası döneminde Kafkasya'dan Osmanlı İmparatorluğu topraklarına sürülüp tehcir ettirilen ve bugün Türkiye, Ürdün, Suriye ve İsrail gibi ülkelerde yaşayan Kuzey Kafkas halkı. Adigeler, Adigey Cumhuriyetinin 447.109 (2002) olan toplam nüfusunun % 24.2'sini oluşturur

Carole Lombard

Carole Lombard (d. 6 Ekim 1908 – ö. 16 Ocak 1942), amerikalı bir aktristir.Obituary ''Variety'', 21 Ocak, 1942, sayfa 54. Lombard en çok 1930'ların screwball komedilerinde oynadığı rollerle tanınır. Amerikan Film Enstitüsü tarafından hazırlanan AFI'nın 100 Yılı... 100 Yıldız listesinde yer alır. Ayrıca 1930'ların sonlarına doğru Hollywood'daki en yüksek ücretli yıldızdır. Yıllık ortalama 500,000 amerikan doları kazanıyordu (ABD Başkanı maaşından 5 kat daha fazla). Lombard'ın kariyeri, 33

Malurus Lamberti

''Malurus lamberti'', Maluridae familyasından ötücü kuş türü. Avustralya’nın tamamına yakınında farklı doğal yaşam alanlarında bulunur. Dört alt türü tanınmıştır. Eşeysel dimorfizm gösteren bu türün erkekleri üreme döneminde kestane renkli omuz tüylerine ve mavi tepe ile kulak örtüsüne sahiptir. Üreme dönemi dışında erkekler ile dişi ve genç kuşlar asıl olarak boz-kahve tüylere sahiptir. Ancak ''rogersi'' ve ''dulcis'' ırkının dişilerinin tüyleri mavi-boz renklidir. ''Malurus'' cinsi kuşların h

Sistrum

Sistrum (Latince sistra) müzik enstrümanıdır. Antik dönemlerdeki Mısır ve Irak ile ilişkilidir. Bir sap ve U-şeklinde metal çerçeveden oluşur. 76'ya 30 cm ebatlarında pirinç ya da bronzdan yapılmadır. Hareket edebilen yatay kollardaki ince metalden küçük halkaları sallayınca yumuşak bir çınlama yahut sesli bir tıngırtı duyulur. İsmin kökeni Yunanca'da sallamak olan ''σείω, seio'', ve sallanmış anlamına gelen ''σείστρον, seistron'' 'dan gelmedir. Eski Mısır dilinde ismi sekhem ''(sḫm)'' ve s

C++

C, Türk alfabesinin (ve modern Latin alfabesinin) üçüncü harfidir. Yumuşak bir sessiz (ünsüz) harftir. Ç sert sessizi kendisinden sonra bir sesli harf gelirse C sessizine yumuşar.