Esnaf-ve-sanatkarlar-odasi-misafirhanesi için Arama Sonuçları (1000)

Ankara'daki Anıtlar Ve Heykeller

Cumhuriyet dönemi Ankara'sında açılan ilk anıt namazgah tepedeki Etnoğrafya Müzesi önüne yerleştirilen Atlı Atatürk Anıtıdır , anıt 29 Ekim 1927 yılında açılmış , bu anıtı Zafer Meydanındaki Mareşal Atatürk Anıtı ve Ulus Zafer Anıtı izlemiştir.

Iğdır

Iğdır Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır. Kars iline bağlıyken 27 Mayıs 1992’de il oldu. Kuzey ve doğusunda Ermenistan, güneydoğusunda Nahçivan ve İran, güney ve batısında Ağrı, kuzeybatısında Kars yer alır. Trafik plaka numarası 76’dır.

Gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşa, İstanbul'un bir ilçesidir. İstanbul'un geç dönem yerleşimlerinden olan ve daha önce Taşlıtarla ve Küçükköy mevkii olarak bilinen Gaziosmanpaşa, 1950'li yıllardan sonra gelişmiş, 1963 yılında da ilçe yapılmıştır. Gaziosmanpaşa'nın merkezine eskiden Taşlıtarla denirdi. Gaziosmanpaşa ilçesi Bayrampaşa, Esenler, Eyüp ve Sultangazi ilçeleri ile komuşudur.

Ahilik

Ahilik, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Kendi kural ve kurulları vardır. Günümüzün esnaf odalarına

Taksici

Taksici ya da Taksi şoförü, taksimetresi olan ticari bir otomobille şehiriçi yolcu taşıyan serbest meslek esnafıdır.

Refah Devleti

I. REFAH DEVLETİ KAVRAMI“Refah Devleti[1]” (welfare state) kavramı, tarih boyunca çeşitli şekillerde tarif edilmiştir. Tanımlar, refah devletine minimum sorumluluk verenden (gereksinimlerin sadece minimum düzeyde karşılanması, minimum standartların sağlanması), refah devletine çok geniş bir faaliyet alanı (eğitim, konut, kişisel sosyal hizmetler vs.

15 Mart

15 Mart Gregorian Takvimine göre yılın 74. günüdür. Sonraki sene için 291 gün var (Artık yıllarda 292).

2 Mayıs

2 Mayıs Gregorian Takvimine göre yılın 122. günüdür. Sonraki sene için 243 (Artık yıllarda 244) gün var.

Karakoçan

Karakoçan Elazığ'ın ileçelerinden biri. İlçeye bağlı bir merkez ve Sarıcan Belde Belediye Başkanlıkları olmak üzere iki adet belediye, 88 köy ve 52 adet mezrası bulunmaktadır. İlçenin 2000 Genel nüfus sayımına göre merkez nüfusu 24.

Allende Gossens

ALLENDE GOSSENS Salvador; Şili eski devlet başkanı. Varlıklı bir aileden gelen Allende’nin babası hukukçuydu. 26 Temmuz 1908 tarihinde Valparaiso’da doğan Allende, ilk ve orta tahsilden sonra 1926 senesinde girdiği Santiago’daki Şili Üniversitesinden mezun olup, 1932’de tıp diploması aldı. Genç yaşında siyasetle ilgilenmeye başladı. Üniversite yıllarında Marksizme yönelip, çeşitli siyasi faaliyetlerde bulundu. 1933 senesinde Şili Sosyalist Partisi kurucuları

BAĞ-KUR

BAĞ-KUR Esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanların sosyal sigortalar kurumu. 14 Eylül 1971 gün ve 13956 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan 2 Eylül 1971 tarih ve 1479 sayılı kanunla kurulmuştur. Kurum, kuruluş kanununun birinci maddesine göre Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olup, mali ve idari bakımdan bağımsız bir kamu tüzel kişiliği kimliğine sahiptir. Bu kanun; kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruml

Düzce (il)

Düzce, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan ildir.

Gaziosmanpaşa, İstanbul

Gaziosmanpaşa, İstanbul`un bir ilçesidir. İstanbul`un geç dönem yerleşimlerinden olan ve daha önce Taşlıtarla ve Küçükköy mevkii olarak bilinen Gaziosmanpaşa, 1950`li yıllardan sonra gelişmiş, 1983 yılında da ilçe yapılmıştır.

Kaynarca, Sakarya

Kaynarca ilçesi, Kocaeli yarımadasının doğu uzantısında, Sakarya Vadisi ile Karadeniz arasında yer almaktadır. Bu bölgenin tarihi Biyatin Krallığı ile başlar. (M.Ö. 307-304) sonrası ile Pantos, Roma ve Bizans egemenliğine kadar uzanmaktadır. 1299 yılında Söğüt dolaylarında Osmanlı Beyliği`ni kuran Osman

Kaynaşlı, Düzce

Kaynaşlı, İstanbul-Ankara yolu üzerinde, Bolu Dağı`nın Düzce Ovası`yla birleştiği boğazda kurulmuştur. İlçe doğu ve güneyden Bolu İli, Batıdan Düzce İli ve kuzeyden Yığılca ilçesiyle komşudur. D-100 karayolu ilçenin tam ortasından, Anadolu otobanı da kuzeyinden geçmektedir.

Kızılcabölük, Tavas

Kızılcabölük, Aydın - Karacasu - Muğla yol güzergahında 1912 yılında kasaba olmuş, yaklaşık 6.000 nüfuslu bu şirin kasaba köklü bir tarihe sahiptir.

Pülümür, Tunceli

Pülümür, Tunceli ili yönetim alanı içerisinde yer alan bir ilçedir.

Haluk İpek

Haluk İpek (d. 1963, Suluova, Türkiye), Türk siyasetçi.

İçmeli, Niğde

İçmeli, Niğde iline bağlı, il merkezine uzaklığı 45Km olan 1996 nüfuslu (2000 yılı nüfus sayımı) yerleşim yeridir.

Tuna Akçay

Gazi Üniversitesinde Öğretim Görevlisi ve Fotoğraf Sanatçısı

Atatürk Bulvarı, Ankara

Atatürk Bulvarı, Ankara'da Cumhuriyet Caddesi, Anafartalar Caddesi, Çankırı Caddesi kesişiminde bulunan Hakimiyeti Milliye Meydanı'ndan başlayıp Çankaya Caddesi'ne uzanan bulvardır. Hermann Jansen tarafından 1928 ile 1932 tarihleri arasında hazırlanan ve Jansen Planı olarak da bilinen Ankara'nın imar planına göre bulvarın açılışındaki amaç 2.TBMM binasını Çankaya Köşküne bağlamaktı.

Mehmet Erdoğan (Gaziantepli)

Mehmet Erdoğan (30 Ekim 1956, Besni, Adıyaman) AKP Gaziantep Milletvekili.

Hinduizm Inanç Sistemi

Hinduizm 'de Tanrı sayısı akıl almaz derecede çoktur. Tanrı Brahma 'nın dünyayı meydana getirdiğine inanılır. Tanrı Şiva ve Vişnu Brahma 'dan sonra gelir.

Develi Ticaret Odası

Develi Ticaret Odası, (kısaca DeveliTO) Develi'de faaliyette bulunan ticari kurum ve kişilerin ticari işlemlerini düzenlemek, kayıt altında tutmak ve bu işletmelere ait sicillerin tutulduğu kurumdur. Oda faaliyetlerini genel olarak Develi'de bulunan merkez binasında gerçekleştirmektedir.

Narh

Narh Yiyecek ve diğer tüketim mallarına konulan fiyat sınırı, sınırlandırma ve kontrol altında tutma, sabit fiyat tesbit etme. Devletin piyasadaki eşyaya fiyat koyması. azami satış fiyatını belirleme. Narh, lügatte, kanunun yetkili kılmış olduğu, resmi makamlar tarafından, bir kısım malların, özellikle tüketim ve ihtiyaç maddelerinin satış fiyatları için tesbit edilen ve uyulması kanun gereği mecburi olan azami had, sınırdır. Narh koymak, ihtiyaç maddeleri için sabit, azami fiyat tesbit e

Ayak Divanı

Osmanlı Devleti'nde acil ve öenmli durumlarda, padişahında katıldığı divan, toplantılarına verilen isim. Padişah hariç, divanda bulunanlarin hepsinin ayakta durarak karar almalari sebebiyle bu tür toplantilara ayak divani denilmistir. Bu divanda üzerinde durulan is derhal bir karara baglanirdi. Eger bu divanin padisahin bulun madigi bir yerde, mesela seferde toplanmasi gerekirse; o zaman sadrazam ve serdar-i ekrem dîvana baskanlik yapardi. Saray daki ayak dîvanlarinda padisahin oturmasina

Akçe

Akçe, ham maddesi gümüş olan Osmanlı Devleti temel para birimi.

Lonca

Lonca eskiden belirli bir şehirde oturan sanatkâr ve sanâyicilerin mensup oldukları meslekî teşkilat.

Genel Grev

Genel grev, bir şehir, bölge ya da ülkede, nitelik veya nicelik olarak önem taşıyan bir topluluk tarafından yapılan bir hak arama etkinliğidir. Genel grevlerin, siyasi, ekonomik veya bunların her ikisini birden içeren hedefleri olabilir. Bir genel grevin, kendi akış hızını kazanması veya katılanların ya da destekleyenlerin sempatileriyle gelişmesi olasıdır.

CNC

CNC (Computer Numerical Control), Numerical Control (NC) ile çalışan tezgahlar için G-codeları oluşturulur. Bu kodlar tezgahların istenilen parçaları otomatik olarak işlenmesini sağlar. Bu kodların üretilmesi için CAD/CAM uygulamarı kullanılır.

Kahya

Kahya Büyük konaklarda ev işlerini idare edenler. Sanat ve ticaret sahiplerinin işlerine bakmak üzere hükümet tarafından seçilenler. Çiftlik kahyası çiftlik sahibi adına, çiftliğin işlerini çekip çeviren; dolmuş kahyası ise dolmuş yapan otomobilleri sıraya koyan, dolmuş müşterisini toplayan kişidir. Osmanlılarda kahya ile kethüda her ne kadar eş anlamda ise de, zamanla bu iki kelime arasında kavram bakımından farklılıklar meydana geldi. Kethüdalık resmi bir devlet memuriyeti haline

Zanaatkâr

Zanaat, sermayeden çok nitelikli emeğe dayalı; öğrenimin yanı sıra el becerisi ve ustalık gerektiren meslek. Bu tür mesleklerin erbâbına zanaatkâr denir.

Dalit

Dalit Dalitler Türkçeye "Dokunulmazlar" olarak çevirebiliriz.

Büyük Hun İmparatorluğu

M.Ö. 220 yılında Hunlar tarafından kurulan ilk imparatorluktur. Türk ve Moğol boylarından oluşturulmuştur. Hiung-nu (Hun) adına ilk olarak M.Ö. 318 yılında Çin ile yapılan Kuzey Şansi Savaşı'nda ve bunun sonucunda yapılan anlaşmada rastlanmaktadır. Hunlar günümüzün Moğolistan bölgesinde; Çin'in kuzeybatısında yaşamlarını sürdürmekteydiler. En büyük imparatorları Mete'dir. Çinliler önüne geçemedikleri Hunlarin saldırıları ardından Çin Seddi'ni inşa etmek zorunda kalmıştır.

Hititler - Din

Hitit dini pek çok değişik kökenli öğenin birleşmesinden oluşmuş, karışık bir yapı göstermektedir. Anadolu’ya sonradan gelen Hint-Avrupalılar, kendilerine özgü kültür öğelerini, orada yaşayan halka zorla kabul ettirme yoluna gitmemiştir. Aksine, bünyelerine uygun gördükleri her şeyi almışlardır. Böylece dinsel görüşleri de, ilkelden başlayarak gittikçe karmaşıklaşmıştır. Eski Hitit dönemine ait metinlerde geçen, birkaç tanrıdan oluşan tanrılar topluluğu, imparatorluk döneminde sayı olarak

Kırşehir Tarihi

Kırşehir ilinin bulunduğu topraklar, târihte Anadolu’da ilk siyâsî birliği kuran Hititlerin toprakları içinde bulunuyordu. Hititlerin iç savaş ve iktidar kavgaları ile dağılıp yıkılmasından sonra bu topraklara Asurlular hâkim olmuştur. Persler M.

Mustafa Reşit Paşa

Reşid Paşa (Mustafa Reşit Paşa, Büyük Reşit Paşa) Osmanlı sadrâzamlarından. Tanzimat hareketinin mîmârı. Koca, Büyük Reşîd Paşa diye meşhur olmuştur. 1800’de İstanbul’da doğdu. Babası, İkinci Bâyezîd evkafı rûznâmecisi Mustafa Efendidir. İlk okuma yazmayı babasından öğrendi. Sonra medrese tahsiline başladı. Babasının 1810 yılında vefât etmesi üzerine tahsilini tamamlayamadığı gibi, devrin ilim dili olan Arapça ve Farsça'yı da tam olarak öğrenemedi. Eniştesi Ispartalı Seyyid Ali Paşanı

İhtisab (islam)

Islâm cemiyetinde iyilikleri emretmek ve kötülüklerden vazgeçirmek suretiyle, sosyal huzuru saglamak için yapilan is; Emr-i bil ma'rûf ve nehy-i anil münker. Bu vazife, muslümanlarin bir kisminin yapmasiyla digerleri üzerinden sakit oldugu için islâm devletlerinde hükümdarlar bu isle vazifeli me'murlar tâyin etmislerdir. Osmanlilardan önceki islâm devletlerinde bu vazifeye hisbe ve bunu yapan me'mura da muhtesib; Osmanlilarda ise bu ise ihtisâb, vazifelisine de ihti sâb agasi ve muhtesib denilmi

Dünyanın 7 Harikası

M.Ö. 4. yüzyılda Sidon'lu Antipatros'un, kendi çağında yeryüzünde mevcut olan yedi büyük ve güzel anıt için kullanılan isimdir. İnsanların çağlar boyunca hayran kaldıkları büyük eserler, asırlar boyu sanatçılara ilham, onlara yaklaşma ve onları geçme, daha iyisini ve daha güzelini yapma arzusu vermiştir. Tarihi açıklayan, insan gücünün ve kabiliyetinin tanıkları olan bu şaheserlere ilgi duymayan nesiller, yaratıcılıklarını kaybetmişler, içinde bulundukları nesillerin medeniyet yarışında g

Afganistan Tarihi

Afganistan tarihi, yazılı olarak izleri bölgenin Ahameniş İmparatorluğu hakimiyeti altında olduğu M.Ö. 500'lü yıllara kadar süren bir tarihtir fakat M.Ö. 3000 ile 2000 yılları arasında topraklarında ileri düzeyde kentleşmiş bir kültürün varolduğuna dair kanıtlar da bulunmaktadır. Büyük İskender ve ordusu, Gaugamela Savaşı'nda Pers İmparatorluğu'nu yenilgiye uğrattıktan sonra M.Ö. 330 yılında Afganistan'a ulaştı. Greko-Baktrialılar, Mauryalılar, Kabil Şahiler, Kuşanlar, Seferîler, Samanîler, Gezn

J. K. Rowling

J. K. Rowling 1965’te İngiltere’nin Bristol kenti yakınlarındaki Chipping Sodbury’de do¤du.

12 Nisan

12 Nisan Gregorian Takvimine göre yılın 102. günüdür. Sonraki sene için 263 gün var (Artık yıllarda 264)

15 Mayıs

15 Mayıs Gregorian Takvimine göre yılın 135. günüdür. Sonraki sene için 230 (Artık yıllarda 231) gün var

28 Aralık

28 Aralık Gregorian Takvimine göre yılın 362. günüdür. Sonraki sene için 3 (Artık yıllarda 4) gün var.

Çufutkale

Çufutkale Ukrayna'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde Bahçesaray civarında 8. ila 19. yy'lar arasında yerleşime açık kalmış Ortaçağ kalesi ve mağara kenti.

Osmanlı Devlet Teşkilatı

Osmanlilar'da Devlet Teskilâti, Kültür ve Medeniyet: Devlet teskilâti, merkez ve eyâlet olmak üzere ikiye ayrilirdi.

Selçuklular

Selçuklular, Türk-İslam devletlerinin en büyüklerindendir. Oğuzların Üçoklar kolunun, Kınık boyuna mensupturlar. 10. yüzyılın sonu ile 11. yüzyılın başlarında İslamı kabul ettiler. Selçuklular; Çin'den, Batı Anadolu dahil bütün Ortadoğu ülkeleri, Akdeniz sahilleri, Kuzeybatı Afrika, Hicaz ve Yemen'den Rusya içlerine kadar yayılan hakimiyetin, muazzam bir kültür ve medeniyetin temsilcisidir.

Fizyokratizm

Fizyokratizm Alm. Pysiokraten und Physiokratie (f), Fr. Physiocrates et Physiocratie (f), İng. Physiocrats and Physiocratism. Ortaçağ Avrupasında merkantilizmden sonra ortaya çıkan bir fikir hareketi. Teorisyeni Quesnay’dır. Quesnay, 1694-1774 yılları arasında yaşamıştır. Onunla beraber diğer mühim temsilcileri de Victor Riquieti de Mirebeau, Merciere de la Riviere, Dupont de Nemours ve Gournay’dır. Fizyokratlar, John Locke ve Grotius gibi düşünürleri

Akkışla

Akkışla halkı, Orta Asya’dan göçebe oba olarak gelmiş ve bugünkü ilçe sınırları içerisine yerleşmiştir. Kuruluş tarihi belli olmamakla beraber 1804 yılında Kuzugüdenli namı ile ilçenin doğusundaki Hınzır Dağı eteklerine yerleşmişlerdir. İlk yerleşimden sonra 45 pare köy var iken, bugün 2 kasaba ve 5 pare köy kalmıştır.

Mehmet İsmayıl

Mehmet İsmayıl, 1 Kasım 1939 yılında Kuzey Azerbaycan'ın Tovuz ilçesine bağlı Esrik köyünde doğdu. O daha duvardan tuta tuta ilk adımlarını atmaya başlamıştı ki, karşısına babası Mürşit Bey'i elinden alan İkinci Cihan Harbi çıktı ve annesi Gülzar Hanım'ım himayesinde büyüdü. İlk ve orta öğrenimini köyde yapan Mehmet İsmayıl, 1964 yılında Azerbaycan Devlet Üniversitesi'ni bitirdikten sonra, 1975 yılında Moskova'da Maksim Gorki adına Dünya Edebiyatı Enstitü bitirdi.

Reşid Paşa

Reşid Paşa Osmanlı sadrazamlarından Tanzimat hareketinin mimarı. Koca, Büyük Reşid Paşa diye Ünlü olmuştur. 1800'de İstanbul'da doğdu. Babası, İkinci Bayezid evkafı ruznamecisi Mustafa Efendidir. İlk okuma yazmayı babasından öğrendi. Sonra medrese tahsiline başladı. Babasının 1810 yılında vefat etmesi üzerine tahsilini tamamlayamadığı gibi, devrin ilim dili olan Arapça ve Farsçayı da tam olarak öğrenemedi. Eniştesi Ispartalı Seyyid Ali Paşanın himayesinde büyüdü ve bir müddet sonra onun m

Sökmenliler

Sökmenliler Van Gölünün batı sahilinde bulunan Ahlat'ta, 12. yüzyılın başlarında kurulmuş olan bir Türk devleti. 1100 senesinde Sökmen el-Kutbi tarafından kuruldu. 1207 senesinde Ahlat şehrine Eyyubilerin davet edilmesiyle son buldu. Ahlat'ta kurulan bu devlete Ahlatşahlar ve Ermenşahlar denildiği gibi, kurucusu olan Sökmen'den dolayı Sökmenliler de denilmektedir. Sökmen (Sökmen-I), Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın amcasının oğlu Kutbeddin İsmail'in kölesiydi. Bu yüzden Sökmen el-Kut

Şemseddin Dimaşki

Şemseddin Dimaşki kozmoloji alimi. İsmi, Muhammed bin İbrahim bin Ebi Talip el-Ensari es-Sufi ed-Dımaşki'dir. Künyesi Ebu Abdullah, lakabı Şemseddin'dir. Muhtemelen 1256 senesinde Şam'da doğdu. Hayatının büyük kısmını Şam'da geçirdi. Şam yakınlarındaki Rebva köyünde imamlık yaptı. Ömrünün sonuna doğru Tabor Dağlarına yakın Safad'da bulundu ve 1326 senesinde orada vefat etti. Şemseddin Dımaşki, Nuhbet-ut-Dehr fi Acaib-il-Berr vel-Bahr adlı eseriyle Ünlü oldu. Eser, detaylı bir kozmoloji

Osmanlı Türkçesi Edebiyatı

On üçüncü yüzyılda karşılaştığımız simaların başında, eserlerinde yer yer Türkçe kelimelere ve mülemmalara yer veren Mevlana Celaleddin-i Rumi (1207-1273) görülmektedir. Bunu takiben oğlu Sultan Veled'in (1226-1312) Türkçe manzumeler yazması, ayrıca hakkında pek fazla bilgi bulunmayan, Behaeddin Veled'in talebelerinden olduğu söylenen Ahmed Fakih'in, dünyanın geçici ve rüya olduğunu konu edinen 83 beyitlik Çarhnamesi ile Evsaf-ül-Mesacid adlı mesnevileri, bu asırda zikredilmesi gereken eserlerin

Bosna Hersek İslam Kültürü

Osmanlı fethinin sonuçlarından biri de kuşkusuz Bosna-Hersek'te yaşayan halkın İslâm dinini kabul etmeye başlamasıdır. Bu olay halkın hayat tarzında ve kültüründe önemli etkiler yapmıştır. Osmanlı kültürü özellikle şehirli karakteri ağır basan bir niteliğe sahipti. Bunun neticesinde, Bosna-Hersek'te bir...

Yenimahalle

Yenimahalle, Ankara'nın son yıllarda hızla gelişen bir ilçesidir.

Bayat, Çorum

Bayat, Çorum ilinin bir ilçesidir.

Bucak, Burdur

Burdur-Antalya Karayolunun 44. Kilometresinde bulunan Bucak, doğuda Isparta (Sütçüler), güneyde Antalya, batıda ve kuzeyde Burdur (Merkez, Çeltikçi ve Ağlasun) ile çevrilidir. Bucak, ilçe olarak 1926 yılında Burdur İline bağlanmış, aynı yıllarda belediye teşkilatı kurulmuştur.

Erfelek, Sinop

Sinop il merkezinin 25 km güneyinde kalan, 4500 merkez nüfuslu ilçesidir. Tarım ve hayvancılığın yanısıra bir başka geçim kaynağı da meyve yetiştiriciliğidir.

Kartal, İstanbul

Kartal, İstanbul'un 32 ilçesinden biri. Nüfusu 407.865 (2000) İstanbul'un Anadolu yakasında, Kartal ilçesi, Kocaeli yarımadasının güneybatı kesiminde yer alır. Doğusunda Pendik, batısında Maltepe, kuzeyinde Sultanbeyli ilçeleri ve şamandıra beldesi, güneyinde ise Marmara denizi ile çevrilidir.

Sütçüler, Isparta

Sütçüler Isparta ilinin güneydoğusunda yer alan, Konya Antalya ve Burdur illerine sınırı olan ilçe. 1938 yılında ilçe olan Sütçüler'in nüfusu 2800'dür.

Tarık Dursun K.

Tarık Dursun K. (veya tam adıyla Tarık Dursun Kakınç; kısaca Tarık Dursun olarak da anılmaktadır.) 1931 yılında İzmir`de doğmuş ve özellikle roman ve hikaye alanında eser vermiş bir Türk yazardır. Aynı zamanda yayınevi yönetimlerinde bulunmuştur.

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

Varlık Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) veya menkul kıymetleştirme (``securitization``), borçlanma aracı olarak banka kredilerinin yerini alan ciro edilebilir enstrümanların gelişimidir. Tasarruf kurumlarının ve diğer aracıların likit olmayan aktiflerinin paketlenerek menkul kıymetlere dönüştürülmesi işlemidir.

Yenimahalle, Ankara

Yenimahalle, Ankara'nın ilçesidir.

İmdâd-ı Seferiyye

Osmanlı Devleti`nin, savaş masraflarına karşılık olmak üzere halktan aldığı örfî vergiye

Buçuktepe İsyanı

Buçuktepe İsyanı, II. Murat'ın (1421-1451) küçük yaştaki oğlu Mehmet'i (Fatih) tahta geçirmesine karşı çıkan Yeniçerilerin çıkardığı bir isyandır.

Ellek, Düziçi

Ellek, 1968 yılında Ellek Köyü ve Peçenek köylerinin birleşmesi ile belde olmuş. bur kasabadır.

Erkan-ı Erbaa

Erkan-ı erbaa, Osmanlı Devleti`ndeki sosyal tabakaları ifade eder. Bunlar şöyledir:

Halka Doğru (dergi)

Halka Doğru, "Türk Yurdu" bünyesinde ve Celal Sahir (Erozan) Bey`in yönetiminde çıkan haftalık dergidir. 24 Nisan 1913 - 20 Nisan 1914 tarihleri arasında toplam 52 sayı yayımlanmıştır. II. Meşrutiyet dönemi Türkçü akımın ve Türk halkçılığının önemli yayın organlarındandır.

Kapaklı, Samsun

Kapaklı, Samsun ilinin İlkadım ilçesine bağlı bir köydür.

Karabiga, Biga

Karabiga, Çanakkale ilinin Biga ilçesine bağlı yerleşim yeridir. Geçmişi antik çağlara kadar uzanır.

Palu Tarihi Eserleri

Palu Tarihi Eserleri

Atıf İnan

Atıf İnan (d. 1893, Aydın, Türkiye), (ö. 7 Mayıs, 1970), Türk siyasetçi.

Vakıflar Yasası

Vakıflar Yasası ya da Azınlık Vakıfları Yasası, 1936 yılında Türkiye`de azınlık vakıflarının mülk edinmelerine engelleme getirmesi ile bilinen yasadır.

Âyan

Hem Osmanlılardan önce, hem de Osmanlılar döneminde şehir ve köylerde ileri gelenler için kullanılan ve Arapça bir tabir olan Ayan tabiri 18. yüzyıldan önce Osmanlı siyasi hayatında devlet rüknü yani dikkate alınması gereken bir kuvvet olarak kabul edilmezdi . Fakat ayan terimi 18. yüzyılla birlikte, mültezime karşı yerel çıkarları savunan ve zamanla kendileri de mültezim olan kişileri nitelemek için dar bir anlamda kullanılmıştır . Osmanlı devletinin klasik sisteminin bozulm

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar

''Dar Alanda Kısa Paslaşmalar'', 2000 Türkiye yapımı dram türünde sinema filmidir. Yönetmenliğini, ikinci uzun metraj filmini çeken ve bu filmde sinemaya uyarlayarak çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği kasabanın ve ailesinin hikâyesini anlatan Serdar Akar yapmıştır.

Derviş Günday

Derviş Günday, (d. 20 Ağustos 1941, Çorum, Türkiye), Türk siyasetçi.

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleştirme

Varlık Dayalı Menkul Kıymetleştirme (''securitization''), borçlanma aracı olarak banka kredilerinin yerini alan ciro edilebilir enstrümanların gelişimidir. Tasarruf kurumlarının ve diğer aracıların likit olmayan aktiflerinin paketlenerek menkul kıymetlere dönüştürülmesi işlemidir.

Yalıntaş, Mustafakemalpaşa

Yalıntaş, Bursa ilinin Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı bir beldedir.

TBMM 1961 Kurucu Meclisi

TBMM 1961 Kurucu Meclisi, 27 Mayıs Darbesi sonrası başta 1961 Anayasası'nı yapmak için 6 Ocak 1961-24 Ekim 1961 tarihleri arasında toplanmış özel yasama meclisidir. Başkanlığını Em. Orgeneral Kazım Orbay yapmıştır.

Édith Cresson Hükümeti

Başbakan : Édith Cresson

1. Michel Rocard Hükümeti

Başbakan : Michel Rocard

Türkiye'deki Etkin Siyasi Partiler Listesi

'''Parti Adı''' || '''Kısaltma''' || '''Kuruluş Tarihi''' || '''Genel Başkanı''' |- |[[Millet Partisi (1992)|Millet Partisi]] || MİLLET || 22 Mart 1984 || [[Aykut Edibali]] |- |[[Demokratik Sol Parti]] || DSP || 14 Kasım 1985 || [[Masum Türker]] |- |[[İşçi Partisi (Türkiye)|İşçi ...

2. Jacques Chirac Hükümeti

2. Jacques Chirac Hükümeti Beşinci Cumhuriyet'in 19. hükümetidir. 1986 Fransa genel seçimleri sonucunda 20 Mart 1986-10 Mayıs 1988 tarihleri arasında kurulmuş olan hükümettir. 1988 cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda istifa etmiştir. Beşinci Cumhuriyet'in ilk kohabitasyon hükümetidir.

İzmir Bibliyografyası

==İzmir hakkında yazılmış Türkçe kitaplar listesi==# (XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Fransız Gezginlerin Anlatımlarında) İzmir Olaf Yaranga, [Çeviren: Gürhan Tümer], Ekim 2000, 107 S., İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, Kent Kitaplığı: 6.

El-Harezmî

Muhammed bin Musa el-Harezmi

Hüsamettin Tiyanşan

Hüsamettin Tiyanşan (d. 1927, Manastır, Makedonya) - (ö. 20 Mayıs 2007), Türk siyaset adamı.

Mehmet Kazım Özeke

Mehmet Kazım Özeke (d. 1917, Edirne) - (ö 28 Eylül 1988), Türk siyaset adamı.

Karadirlik, Tarsus

Mersin ilinin Tarsus ilçesine bağlı köydür. == Coğrafya ==Tarsus merkezine 18km oldukça düzgün asfalt yol ile bağlıdır.Mersin iline uzaklığı 45 Km.

Mil-Ko Nedir ?

Mil-Ko milli görüş kuruluşları olarak açılan 1969 dan bu yana Necmettin Erbakanın başlattığı Milli görüş adına hizmet eden kuruluşlardır.