Arat

Kısaca: Arat - Türk ve Altay mitolojisinde korkunç Dev Balık. Ölüm Balığı. Arağıt, Arağut, Aravut olarak da bilinir. Moğol kültüründe Aratan veya Arağatan olara yer alır. Baykal gölünde veya yeraltındaki büyük denizde yaşadığına inanılan efsanevi devasa balık. Zaman zaman yeryüzünde yaşayan insanlardan kurban ister. Ağzı gırtlağının altında, gözü ise ensesindedir. Belkemiği ters çevrilmiştir. Zincirlerle bağlı tutulur. Başını ve vücudunu oynatınca depremler olur, tufanlar kopar. “Ker Balık” olarak da ad ...devamı ☟

Arat - Türk ve Altay mitolojisinde korkunç Dev Balık. Ölüm Balığı. Arağıt, Arağut, Aravut olarak da bilinir. Moğol kültüründe Aratan veya Arağatan olara yer alır. Baykal gölünde veya yeraltındaki büyük denizde yaşadığına inanılan efsanevi devasa balık. Zaman zaman yeryüzünde yaşayan insanlardan kurban ister. Ağzı gırtlağının altında, gözü ise ensesindedir. Belkemiği ters çevrilmiştir. Zincirlerle bağlı tutulur. Başını ve vücudunu oynatınca depremler olur, tufanlar kopar. “Ker Balık” olarak da adlandırılır. Şimdiye kadar yuttuğu tüm canlılar orada yaşarlar. Orası başka bir alem gibidir. Pustag (Bozdağ) adlı Dünya Dağının hemen altındaki sularda yaşar. O her kıpırdadığında yer titrer. Alt çenesi yere üst çenesi göğe değer. Çenelerinden biri yazı ve sıcağı, diğer çenesi ise kışı ve soğuğu getirir. Ters görünümlü olması onun öteki aleme ait olduğunun en önemli göstergesidir. Türklerde büyük ırmak balıklarına Irgay adı verilir ve bu isimle kökensel olarak bağlantılı olması muhtemeldir. Yeryüzünün taşınmasının bir balıkla ilişkilendirilmesine pek çok toplumun söylencelerinde rastlanır. Adı Abra ve Yutpa ile birlikte anılır. Etimoloji (Ar/Er/Ir). Aramak fiilinden türemiş bir kelimedir. Arayan veya aranan demektir. Tunguzca Ar yapmak, çalışmak anlamlarına geldiği gibi, korku, kötü ruh görmek gibi anlamlar da taşır. Moğolca Ar kökü yol, yöntem içeriği barındırır. Tunguz-Mançu, Moğol-Buryat ve Türk-Altay dillerinde yer alan ve kötü ruhlarla ve öteki alamla iletişime geçmeyi ifade eden Ar/Arg kökünden türemiştir. * Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt PDF

Kaynaklar

Vikipedi

Arat

yürekli

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Can Arat
4 ay önce

Can Arat (d. 21 Ocak 1984), Türk eski millî futbolcudur. Fenerbahçe altyapısında yetişmiş, 15 Şubat 2002'de profesyonelliğe geçmiştir. 30 Ocak 2002'de...

Can Arat, 1984, 21 Ocak, Alexsandro de Souza, Arda Turan, Bursaspor, Deivid, Deniz Barış, Diego Lugano, Edu Dracena, Ergün Penbe
Reşit Rahmeti Arat
3 yıl önce

Arat, (tam adı, Abdürreşid Rahmeti Arat, (15 Mayıs 1900 - 29 Kasım 1964), ordinaryüs profesör unvanına sahip Türk dil bilimci ve bilim insanı. Arat,...

Mete Arat
4 ay önce

Mete Arat, ASP('asp' Architekten Arat - Siegel - Schust, Stuttgart) firmasının ortağıdır. Almanya'da birçok spor tesisini ve kamu binalarını başarıyla...

Necla Arat
3 yıl önce

Necla Arat, (d. 5 Ocak 1940, İstanbul, Türkiye), Türk siyasetçi, akademisyen. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe-Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi...

Melda Arat
4 ay önce

Melda Arat (d. 20 Kasım 1970, Kütahya), Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Yıldız Teknik Üniversitesi Restorasyon Bölümü ile Mimar Sinan Üniversitesi Matematik...

Ender Arat
3 yıl önce

Ender Arat, (d. 21 Ocak 1947, İzmir), Türk bürokrat. Galatasaray Lisesini bitirmiş ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1971 yılında mezun olmuştur...

Tuğrul Arat
4 ay önce

Tuğrul Arat, 1939 Ankara doğumlu hukukçu, bilim insanı. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesi. Ankara Üniversitesi...

Gürsu Arat
4 yıl önce

Gürsu Arat (d. 1944, Erzurum; ö. 28 Eylül 2012, İzmir), Eski TRT spikeri. 1944 yılında Erzurum’da doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni...