Aratol, Aksaray

Aratol, Aksaray Merkez ilçesine bağlı bir beldedir.

düzenle|Şubat 2007

Aratol kasabası:

Tarihi

Aratol, İç Anadolu Bölgesinde Aksaray İli Merkez İlçesine bağlı bir beldedir. Aratol`un bilinen tarihi çok eskilere dayanmamaktadır. Sözlü kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Aksaray`da ikamet eden zengin aileler Kasabanın bu günkü yerleşim alanını, yaz aylarında yayla olarak kullanmış ve Aratol adını da o zaman almıştır. Burası Aksaray İl Merkezine 5 Km olan yakınlığından dolayı daimi ikamet alanına dönüşmüştür. Aratol, Aksaray`ın Karataş Köyünden sonra kurulan en eski köylerinden biridir.

Aratol Köy iken, 1992 yılında hükümet kararı ile belediye olmasına karar verilmiş, 1994 yılında yapılan seçimlerde de resmen belediye olup, teşkilatını kurmuştur. İlk belediye başkanı da Celal ARSLAN`dır.

Aratol Kasabası İstiklal ve Bahçeli isimlerinde iki mahalleden oluşmakta olup, beldemizde 1960 yılından sonra hızla göç alan bir yer konumunda olduğundan son üç nüfus sayımında önemini belgelemektedir. 1990 yılındaki nüfus sayımında 2166, 1995 yılındaki nüfus sayımında 2311 ve 2000 yılındaki nüfus sayımında da 2859 kişi olarak tespit edilmiş ve hızla nüfus artışı gözlemlenmiştir.

Coğrafi konumu

Aratol İç Anadolu Bölgesinde, Aksaray İli, Merkez İlçesine bağlı bir beldedir. Aksaray İli kuzey doğuda Kırşehir, doğuda Nevşehir, güneydoğuda Niğde, güney ve batıda Konya, kuzey batıda Ankara İlleri ile sınırlanmıştır. İlin kuzeybatısında yer alan Tuz Gölünün bir kısmı Aksaray İli sınırları içinde kalmaktadır. Aratol, Tuz Gölü kapalı havzası içinde, Türkiye`nin üçüncü büyük dağı olan Hasan Dağının da yaklaşık 35 Km kuzeyinde yer almaktadır. Deniz seviyesinden 950 metre yükseklikte doğusunda Aksaray İli, güneyinde Hamidiye Kasabası, güneybatısında Yapılcan ve Ataköy Köyleri ile kuzeybatısında Seleciköse ve Kazıcık Köyleri ile sınırlı yerleşim birimindedir.

Ekonomik durumu

Aratol Kasabamızın yerleşmede temel ekonomik yapı, tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Tarımda, arpa, buğday, çavdar, şeker pancarı ve ay çiçeği yetiştirilmektedir. Hayvancılıkta ise, büyükbaş hayvan besiciliği ile süt inekçiliği ve küçükbaş olarak da koyun ve keçi besiciliği yapılmaktadır. Tarım ve hayvancılık beldemizdeki şehirleşme ve sanayileşmeden etkilenip eski önemini yitirmekte ve yerini diğer iş kollarına bırakmaktadır. Ayrıca Beldemiz sınırları içerisinde önemli sanayi kuruluşları, turistik otel ve dinlenme tesisleri ile Aksaray İl Merkezindeki işyerleri ve sanayi kuruluşlarındaki işyerlerinde de kasaba halkından çalışan işçi vatandaşlarımız vardır.

Kültür ve sanat etkinlikleri

Aratol`un yakın çevresinde tarihi ve kültürel değerler yönünden çok zengin yerler olmasına rağmen, Aratol Belediyesi sınırlarında tarihi, kültürel ve mimari değerlere rastlanmamaktadır. Ayrıca beldemizde çevresel ve doğal değerler de yoktur.

Aratol Kasabamızda kültür ve sanat etkinliklerine gelince, Aksaray İli kültür festivali haricinde altı mayıs Hıdırellez bahar bayramında Aratol halkı ile birlikte komşu köy ve kasaba halklarının Hasan dağı bölgesinde Tekke denilen yerde ve Kasabamız sınırlarındaki Küçük Pınar mevkiinde buluşup, pikniklerin yapıldığı, güreş müsabakalarının düzenlediği bir günlük kültür etkinliği de yapılmaktadır.

Yemekleri

Aratol Kasabamızda yöresel yemek çeşitleri haricinde, Beldemize özgü özel bir yemek çeşidi yoktur.

Eğitim

Aratol Kasabamızda, bir adet İlköğretim Okulu olup, çevre köylerden de taşımalı öğrenciler gelip, sekiz yıllık temel eğitimlerini burada yapmaktadırlar. Ayrıca eğitim yönünden zengin olan Beldemizde Aksaray Polis Meslek Yüksek Okulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Zihinsel Özürlüler Okulu ile Kredi Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu ve Özel Öğrenci Yurtları mevcuttur. Bu okul ve yurtlar Beldemize, Aksaray İline ve Ülkemizin diğer illerinden gelen öğrencilerine hizmet vermektedir.

Sağlık

Aratol Kasabamızda 1 adet sağlık ocağı olup, aynı zamanda çevre köylere de hizmet vermektedir.

Bu bilgiler, Aratol Belediyesi Fen Memuru Saim ÖZDİL tarafından derlenip, yazılmıştır

Aksaray Merkez İlçesi Kasaba ve Köyleri

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Aratol, Aksaray
Aratol, Aksaray