Archaeplastida

Archaeplastida (veya geniş anlamıyla Plantae), kırmızı algler (Rhodophyta), yeşil algler ve kara bitkilerini ve glokofitler gibi bazı küçük grupları içeren önemli bir ökaryot grubudur. Archaeplastida'nın tüm soyları, fotosentetik olmayan ökaryotrofik bir kamçılı olan Rhodophyta'nın kardeş taksonu Rhodelphidia dışında fotoototrofiktir. Archaeplastida üyeleri, iki zarla çevrili kloroplastlara sahiptir, bu özellikleri bu canlıların bir siyanobakteri ile beslenerek endosimbiyoz olayı yoluyla doğrudan elde edildiğini düşündürür. Amoeboid Paulinella chromatophora'nın yanı sıra kloroplastlara sahip diğer tüm gruplar, ikincil olarak kırmızı veya yeşil alglerden elde edildiklerini düşündüren üç veya dört zarla çevrili kloroplastlara sahiptir. Kırmızı ve yeşil alglerin aksine, glokofitler hiçbir zaman ikincil endosimbiyoz olaylarına dahil olmamıştır.

Archaeplastida'nın hücreleri tipik olarak sentriyollerden yoksundur ve düz kristalı mitokondriye sahiptir. Genellikle selüloz içeren bir hücre duvarına sahiptirler ve besin maddeleri nişasta şeklinde depolanır. Ancak bu özellikler diğer ökaryotlarla da paylaşılır. Archaeplastida'nın monofiletik bir grup oluşturduğunun ana kanıtı, plastitlerinin muhtemelen tek bir kökene sahip olduğunu gösteren genetik çalışmalardan geliyor. Bu kanıt tartışmalıdır. Bugüne kadarki kanıtlara dayanarak, alternatif evrim senaryolarını tek bir birincil endosimbiyozla doğrulamak veya çürütmek mümkün değildir. Farklı kökenli plastitlere (kahverengi algler gibi) sahip fotosentetik organizmalar, Archaeplastida'ya ait değildir.

Archaeplastidanlar iki ana evrimsel çizgiye ayrılır. Kırmızı algler, çoğu siyanobakteri gibi klorofil a ve fikobiliproteinlerle pigmentlidir ve kloroplastların dışında nişasta biriktirir. Yeşil algler ve kara bitkilerinde - birlikte Viridiplantae (Latince "yeşil bitkiler") veya Chloroplastida olarak bilinir - klorofiller a ve b ile pigmentlidir; ancak bu canlılar fikobiliproteinlerden yoksundur ve kloroplastların içinde nişasta birikir. Glokofitler tipik siyanobakteriyel pigmentlere sahiptir ve plastitlerinde (siyanel olarak adlandırılır) bir hücre duvarını tutmaları alışılmadık bir durumdur.

Archaeplastida, siyanobakterileri ve diğer bakteri gruplarını ifade eden eski ve kullanılmayan Archiplastideae ile karıştırılmamalıdır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.