Arda Denkel (1949-2000) Türk felsefeci.1949’da Ankara’da doğan Arda Denkel 1968’de Saint Benoit Lisesi’ni bitirdi. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 1972’de mezun oldu.

Arda Denke

Arda Denkel (1949-2000) Türk felsefeci.

1949’da Ankara’da doğan Arda Denkel 1968’de Saint Benoit Lisesi’ni bitirdi. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 1972’de mezun oldu. Aynı yıl Oxford Üniversitesi'nde felsefe öğrenimine başladı. Bu üniversiteden felsefe alanında doktora derecesi aldıktan sonra Türkiye’ye döndü ve Boğaziçi Üniversitesi’nde dil ve bilgi felsefesi, felsefe tarihi, bilgi kuramı üzerine dersler vermeye başladı. 1988’de profesörlüğe yükseldi ve ölümüne değin (2000, İstanbul) Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevini sürdürdü.

1985 ve 1989’da Wisconsin Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak, 1994’te Uludağ Üniversitesi’nde ve 1995-97 arasında Koç Üniversitesi’nde de dersler verdi. Türkiye Felsefe Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Avrupa Çözümleyici Felsefe Kurumu (ESAP) gibi kurumların üyesi olan Denkel, Philosopher’s Index'e (Felsefeciler Dizini) girmeyi başarmış birkaç Türk felsefecisinden biriydi. Çok sayıda bilimsel makalesi Türkçe ve İngilizce olarak yayınlandı.

Özellikle dil ve bilgi felsefesi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Denkel’in başlıca kitapları arasında Anlaşma: Anlatma ve Anlama (1981), Bilginin Temelleri (1984), Anlamın Kökeni (1984), Nesne ve Doğası (1986), Anlam ve Nedensellik (1996), Reality and Meaning (Gerçeklik ve Anlam, 1995), The Natural Background of Meaning (Anlamın Doğal Arka Planı,1999) sayılabilir.

Kaynak: Kabalcı Yayınevi

Yanıtlar