Ardeşen, Rize

Kısaca: Ardeşen, Rize ilinin bir ilçesidir. ...devamı ☟

Ardeşen, Rize
Ardeşen, Rize

{{Bilgikutusu Türkiye şehir
|isim = Ardeşen
|harita2 = 
|harita2 boyut = 200px
|harita2 açıklama = 
|harita1 = 
|harita1 boyut = 80
|harita1 açıklama = 
|harita = Rize_Turkey_Provinces_locator.jpg
|harita boyut = 250
|harita açıklama = Türkiye`de yeri
|lat_deg = 
|lat_min = 
|lat_hem = 
|lon_deg = 
|lon_min = 
|lon_hem = 
|rakım = 
|yüzölçümü = 743 
|şehir nüfusu = 45.392
|ilçe nüfusu = 58.499
|nüfus_itibariyle = 2000
|nüfus_ref = [1]
|nüfus_yoğunluğu = 
|bölge = Karadeniz 
|il = Rize
|posta kodu = 
|alan kodu = 
|plaka = 
|kaymakam = Cahit Işık
|belediye başkanı = Mümtaz Sinan
|websitesi = 
|ilçe = 
}}

Rize ilinin bir ilçesidir.

Tarih

Uzun yıllar Roma ve Bizans İmparatorluğunun yönetimi altında kalan Ardeşen, daha sonra Trabzon Rum Pontus İmparatorluğunun yönetimine girmiştir. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet Rum Pontus İmparatorluğunu yıkınca Ardeşen bir süre özerk kalmıştır. Şemsettin Sami ve Ali Cevat`ın eserlerinde Ardeşen, Trabzon Vilayeti Sancağının Atina Kazasına bağlı bir kasaba biçiminde tanımlanmaktadır. Daha önce Pazar İlçesinin bucak merkezi olan Ardeşen, 1 Mart 1953 tarihinde İlçe olmuştur. İlçenin Ardeşen adını alması bir rivayete göre şöyledir; Yavuz Sultan Selim Trabzon Sancak Beyi iken, Osmanlı tahtına sahip çıkmak ister ve bu amacı gerçekleştirmek için Kepa Sancak Beyi olan oğlunun yardımına gerek duyar. Yardım almak için sahil boyu bölgeden geçerken Fırtına Deresinde ağaç parçalarını görür. Bölge tamamen boş, bataklık ve çalılıktır. Çevresindekiler, kendisine bölgede kimsenin yaşamadığını söylediğinde; Yavuz Sultan Selim deredeki ağaç parçalarını göstererek “ Bu belde tenha değil, bakın dere yonga taşıyor. Bu yörenin ardı şendir” yani yüksek kesimlerde yerleşim birimleri olduğunu ifade eder. Oysa tarihte Yavuz Sultan Selim`in bölgede bulunmasından önce de bu isme "Artaşeni" olarak rastlanmaktadır.

Coğrafya

İlçenin yüzölçümü 743 km² dir. Doğusunda Fındıklı, batısında Pazar, güneyinde ÇAMLIHEMŞİN VE KAÇKAR DAĞLARIve kuzeyinde Karadeniz ile çevrilmiş olup, kıyı uzunluğu 10 km dır. Sahilden 50 km kadar iç kısımlara uzanır. Bölgede Doğu Karadeniz Dağlarının uzantıları ve tepeleri yer alır. İlçenin akarsuları Fırtına Deresi, Dolana Çayı, Konak Deresi ve Yeniyol Deresidir. Ardeşen`in güneyinde yer alıp yükseklikleri 3000 metreden fazla olan dağların sahilden itibaren yükselmeye başlaması ve yüksek dağ eteklerinde doğarak Karadenize akan akarsuların yoğunluğu nedeniyle engebeli bir arazi yapısı hakimdir. Akarsuların denizle birleştiği dar vadi ağızları dışında, ova olarak adlandırılabilecek düzlükler yoktur. Ardeşen, güneyini kaplayan dağlar yanında, kuzey ve kuzeydoğu yönünde bulunan 3000 metre yüksekliğindeki Kafkas Dağlarının kuzey rüzgarlarından koruyucu etkileriyle kapalı bir mikroklima havzası oluşturmaktadır. Dört mevsim ılıman ve yağışlı olan iklimi subtropik olarak tanımlamak mümkündür. İlçe, uzun yıllara dayanan verilere göre, yıllık ortalama 2300 mm. yağış, %77 nispi nem ve günde ortalama 4 saat 14 dakika güneşleme süresi ile Türkiye`nin en yağışlı, en nemli ve en az güneş gören ilçelerden biridir. Karadeniz ikliminin koşulları İlçe için de geçerlidir. Kıyı kısımları ılık ve bol yağışlıdır. İç kısımlara gidildikçe iklim sertleşir. Yıllık ortalama sıcaklık 14-15 C derecedir. Sarp ve engebeli arazi yapısının ve ikliminin de etkisiyle İlçe`nin bitki örtüsü, genelde 700-2300 metre yüksekliğindeki kısımları kaplayan ormanlar oluşturmaktadır. Ormanlar İlçe arazisinin %23.74`unu kaplamaktadır. İlçe arazisinin %10.55`ini tarım alanları, %34.33`ünü çayır-mera alanları, %31.38`ini de tarım dışı alanlar oluşturmaktadır

Idari Yapı

İLÇE ÖZEL İDARESİ İlçe Özel İdare Müdürlüğünde 1 müdür ve 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni görev yapmaktadır.İlçe Özel İdaremizin 2003 yılı gelirini 587.761.459.000.TL. ile İl Özel İdare Müdürlüğünün, kalan 20.826.521.000.TL. ise emlak vergisinden alınan gelir payı ve faiz geliri oluşturmaktadır. İlçe Özel İdaremizin 2003 giderleri de 99.877.900.000.TL. personel, 55.246.430.000.TL. Tüketim Malları ve Malzeme Alımları, 414.888.650.000.TL. Hizmet Alımları, 38.500.000.000.TL. Transfer Harcamaları ve 75.000.000.TL. Diğer Harcamalar olmak üzere toplam 608.587.980.000.TL.dir. Günümüzde Ardeşen`in 1 merkez belediyesi(17 mahalle), 1 belde belediyesi(5 mahalle) toplam 22 mahalle ve 38 köyü bulunmaktadır. ARDEŞENİN NÜFUSU 45.000 DİR

Belediyeler

İlçede halen biri merkez ve diğeri belde olmak üzere 2 belediye mevcuttur.

Mahalli idarelerin sorunları, kaynak yetersizliği, arazinin engebeli oluşu, yağışların fazla olması gibi sebeplere dayanmaktadır. Bir yandan kaynakların yetersizliği hizmetlere ayrılan kaynakları kısıtlamakta, diğer yandan arazi ve iklim yapısı hizmet maliyetlerini arttırmaktadır. Düz arazının az oluşu arazi fiyatlarını artırarak sıkışık bir yapılaşmayı doğurmuş ve her türlü hizmetin götürülmesini zorlaştırmıştır. Engebeli alanlardaki yapılaşmalarda ise yerleşim fazla dağınık olmuş, bu da hizmet faaliyetlerinin artmasını doğrudan etkilemiştir. Diğer taraftan sürekli yağış da hizmetlerdeki aşınmayı hızlandırarak maliyet artışını başka bir yönde etkilemiştir. Bütün bu olumsuzluklar mahalli idaremizin alt yapı hizmetlerinin arzulanan biçimde yapılamamasına sebep olmaktadır. Halihazırda belediyelerimiz kanalizasyon ve yol gibi hizmetleri tamamlayamamıştır Ardeşen Belediyesi 2003 yılı bütçesi 4.837 trilyon olup, 2002 yılı bütçesi 4.015 trilyondur. 2003 yılı harcamaları ise 4.610 trilyondur. Belediyede 22 memur, 22 kadrolu işçi ve 54 geçici işçi çalışmaktadır. Tunca Belde Belediyesinin 2003 yılı bütçesi 626 milyar TL.olup, Belediyede 3 memur görev yapmaktadır. Bakanlar Kurulunun 9 Haziran 1993 tarih ve 41817 sayılı kararı ile Tunca Beldesinde Belediye teşkilatının kurulmasına karar verilmiş ve 27.03.1994 tarihinde yapılan Genel ve Yerel Seçimlerde resmen belediye teşkilatı kurulmuş.Belediye meclis kararı ile Tunca`da belediye sınırlarının tespiti yapılmış ve Esentepe, Şenyuva, Ortada, Konak ve Merkez Mahallesi olarak mahallelere ayrılmıştır. Belediye hizmet binası 150 m² lik taşınmaz mal üzerinde kurulmuştur.

Çalışma Hayatı

Çay tarımından önce toprakların engebeli yapısı ve yetersizliği yüzünden Ardeşen halkı denizcilik, inşaatçılık, fırıncılık gibi işlerde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çalışmak üzere ilçe dışına çıkmıştır. Çay tarımının ve sanayinin etkisi ile azalan gurbetçiliğin ekonomideki bir takım sıkıntılar nedeniyle hala devam ettiği söylenebilir. İlk çay üretiminin yapıldığı 1938 yılından sonra, sağlanan destekle hızlı bir gelişme gösteren çay tarımı ve çay sanayi İlçe`de temel çalışma alanı olmuştur. Mayıs-Ekim döneminde mevsimlik istihdam sağlayan çay tarımında daha çok kadın nüfus çalışmaktadır. 1992 yılında yapılan bir araştırmaya göre çay tarımında çalışanların %77`sini kadınlar oluşturmaktadır. Erkek nüfus ise çay sanayi başta olmak üzere diğer alanlarda istihdam edilmektedir. artık ardeşende kivi üreticiliğide yapılmaktadadır. İlçe`de çalışanların iş gurupları itibariyle dağılımına bakıldığında, nüfusun ağırlıklı olarak tarımsal mesleklerde istihdam edildiği görülmektedir. İlçede konut sıkıntısı olmayıp, yöre halkının %80`nin İlçe merkezinde birer konutu bulunmaktadır. Bölge insanı yaz mevsiminde köyde kış mevsiminde ise şehirdeki evlerinde oturmaktadır. Diğer ilçelere nazaran konut kirası İlçede oldukça düşüktür.

Kültür

Çay tarımının sağladığı refah artışı ve şehirleşme yoluyla dışa açılma sonucu kültürel değişim yaşansa da, şehirleşmenin görece azlığının etkisiyle, özellikle kırsal alanlarda geleneksel kültürel unsurlar yaşama imkanı bulabilmiştir. Bu unsurlardan yerel diller (Lazca) özellikle yaşlı nüfus arasında kullanılmakta, geleneksel kıyafetler de keten üretiminin yasaklanmasıyla neredeyse ortadan kalkmıştır.İlçe`de bir sit alanı mevcuttur. Fırtına Deresi havzası bir kısmı doğal, bir kısmı arkeolojik olmak üzere 1998 yılında sit alanı olarak ilan edilmiştir. İlçemizde 1 halk kütüphanesi mevcuttur.

Basın Yayın

İlçe`de 3 adet matbaa, yerel basın yayın kuruluşu olarak 3 gazete, 2 radyo, 2 televizyon faaliyet göstermektedir.

Spor

Gençlik ve spor alanında 1 açık spor sahası, 1 kapalı spor salonu .2 ADET HALI SAHA BULUNMAKTADIR.AYRICA BİR DOĞA SPORLARI KULÜBÜMÜZ KAÇKARSPOR FUTBOL VE RAFTİNG SPORUYLA ADINI DUYURMUŞTUR. Fırtına Deresi Doğu Karadenizde yer alan akarsularımızdan birisi olan Fırtına deresi, Kaçkar dağlarının Karadenize bakan yamaçlarındaki derelerin birleşmesi ile oluşmuştur. Rize Ardeşenin yaklaşık 2 km. batısında Karadenize dökülen Fırtına deresi, 57 km. uzunluğundadır. Çay bahçeleri içerisinden geçen, üzerindeki kemer köprülerle süslü Fırtına deresi, raftinge elverişli parkurlara sahiptir. Parkur Rize - Ardeşen kara yolundan, güneye çıkan karayolu takip edilerek 22. km. de Çamlıhemşin ilçesine ulaşılır. Çamlıhemşinin yaklaşık 1 km. güneyinden parkura başlanılabilir. (km:0) 5. kilometrede iri kayalara dikkat edilmelidir. 7. km, 8. Km ve 9. kilometrede tehlike arz eden geçişler olduğu için suyun iyi incelenmesi gerekir. 12. kilometrede batı yönünde kalan yamaçtaki Duygulu şelalesi yöreye ayrı bir güzellik vermektedir. Parkuru, Fırtına deresinin Karadenize dökülmeden önce uygun bir yerinde bitirmek mümkündür. Yaklaşık 23 km. süren parkur boyunca derenin yatağı çok taşlık olup, suyun debisine göre 3 - 4 - 5 zorluk derecesinde yerler vardır. Aşırı yağmurlarda dikkat edilmelidir. Fırtına Deresi bütün yıl boyunca akarsu sporu için uygundur.

Eğitim

İlçe nüfusunun eğitime ilişkin göstergelerine genel olarak bakıldığında İlçe`de eğitim düzeyinin ülke ortalamasına yakın olduğu görülmektedir. Okuryazar nüfusunun cinsiyet itibariyle dağılımına bakıldığında Ardeşen`de erkek nüfusun okuryazarlık oranı %96.73, kadın nüfusun okuryazarlık oranı ise %88.59 olduğu görülmektedir. Köylerimizde 1 tane beş sınıflı ve 5 tane 8 sınıflı ilköğretim okulu, merkezde ise 7 tane 8 sınıflı ilk öğretim olmak üzere toplam 13 ilköğretim okulu, 1 genel lise, 1 imam hatip lisesi, 1 Anadolu Öğretmen Lisesi, 1 METEM, 1 Halk Eğitim Merkezi, 1 Öğretmenevi, 3 Özel Dersane,1 Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu ve 1 Öğrenci Yurdu bulunmaktadır. Tüm okullarımızda 191 branş öğretmeni ,176 sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 367 öğretmen bulunmakta olup 10 memur ve 18 hizmetli görev yapmaktadır. Lise ve dengi okullarda 1840, ilköğretim okullarında 5906, okul öncesi 175, METEM`de 292 aday çırak öğrenci olmak üzere İlçe`de toplam 8213 öğrenci öğrenim görmektedir.

Ekonomik durum

Karadeniz ile denize paralel olarak uzanan dağlar arasında kalan İlçe arazisinin tarıma elverişsiz oluşu ve yağışlı iklim, Ardeşen`nin ekonomik yapısını da biçimlendirmiştir. Bu arazi yapısı nedeniyle tarımsal üretimin düşük olması, gurbetçiliğin İlçe ekonomisi içinde önemli bir yer tutması sonucunu doğurmuştur. Yöre halkı, çay üretiminin bölgeye girişinden önceki dönemlerde, önceleri yurt dışına, daha sonraları da, yurt içine geçici sürelerle çıkarak denizcilik, küçük çaplı ticaret, inşaat işçiliği, gibi işlerde çalışmıştır. Daha önceleri büyük ölçüde Gürcistan, Rusya gibi ülkelere çalışmaya giden yöre halkının, 1917 yılında bu ülkelerle olan sınırın kapanmasından sonra bu olanaklar ortadan kalkınca girdiği ekonomik sıkıntılar nedeniyle, başka bölgelere bile taşınmasından söz edilmiştir. 1920`li yıllarda yörenin sosyo-ekonomik sorunlarına çözüm bulma çalışmaları çerçevesinde başlanan çay üretme çalışmaları, 1938 yılında ilk kez el imalatı olarak üretime başlanarak sonuca ulaştırılmıştır. Çay üretiminden önce, yukarıda kısaca belirtilen olumsuz koşullar içinde İlçe ekonomisi, bu yıldan sonra çaya dayalı hızlı bir gelişme göstermiştir. İlçe`de 2`si Çay-Kur`a ait olmak üzere 13 adet çay fabrikası bulunmaktadır. Bu fabrikalarda mevsimlik işçi çalışmakta, bazı atölye ve fabrikaların paketleme bölümünde de yıl boyu işçi çalıştırılmaktadır. Bölgemizde gayri resmi olarak yapıla gelen silah üretimini yasal çerçeveye oturtmak ve istihdam yaratmak amacıyla ASİLSAN A.Ş. 1991 yılında KOSGEB öncülüğünde 99 ortaklı 6 milyar TL. sermayeli olarak İl Özel İdaresi ve TESK iştiraki ile kurulmuştur. Bugün ASİLSAN A.Ş. sermayesi 1.099.000.000.000.TL. % 68 hissesi İl Özel İdare`ye ait olup, ortak sayısı 928`ya çıkmıştır. Fabrika 6500 m² arsa üzerinde kurulmuş olup, bina idare büro, teknik büro ve yemekhane, atış poligonu olmak üzere 3 kattan oluşmaktadır. Her iki katı 500 m² dir. Ayrıca 1997 yılında yeni ek imalat inşaatına başlanmış olup, 1200 m² kapalı alana sahip imalat atölyesi 1998 yılında faaliyete geçmiş aylık imalatı 1000 adet, yıllık imalat kapasitesi 12000 adet/yıl olup, üretim hattı bir çoğu bilgisayar programlı 80 adet çeşitli cins ve özellikte hassas talaşlı imalat tezgahı parkına sahiptir. İlk üretim 1993 yılında başlanmış olup, prototip 50 adet MKE Kurumuna teslim edilmiştir. 2003 yılı itibariyle toplam imalat 14.355 adet olup, yaklaşık 14.300 adet piyasaya sunulmuştur. Ayrıca 2003 yılında üretime başlanan Asilsan Fırtına silahlardan 200 adet MKE teslim edilmiştir. Üretimin Avrupa standartlarını yakalaması ve serbest piyasada rekabet gücünü arttırabilmesi için ISO 9001 kalite belgesi alma çalışmalarına başlanmış, NATO standart kod numarası alınmıştır. Üretilen 9 mm çapında 15+1 Parabellum mermi kapasiteli ATMACA 53 silahları MKE Kurumunca teslim edilmekte olup, satışları MKE Kurumunca yapılmaktadır.

Tarım

Çok büyük kısmı, arazi yapısı ve iklim nedeniyle, diğer bitkisel üretime imkan vermeyen toplam 7840 hektar tarım alanının tamamına yakın çaylıklar oluşturmaktadır. (%10.55) İlçe`de çay dışındaki bitkisel ürünler genelde aile içi tüketimde kullanılmakta ya da yerel pazarlarda ilçe içi tüketime sunulmaktadır. Bu ürünlerin üretim miktarı bakımından kayda değer olanları, tarla ürünlerinden mısır, fasulye patates; sebzelerden yaprak lahana, fasulye; meyvelerden de fındık, kivi ve mandalinadır. Hayvancılık, İlçe`de ikincil ekonomik faaliyet olarak sürdürülmektedir. İşletme bazında ve pazara yönelik olarak yapılmayan hayvancılık, çay üretiminin yapılmadığı yüksek kesimlerde görece yoğunlaşmaktadır. Ardeşen`de 2000 baş Jersey melezi, 100 baş kültür ırkı ve 100 baş yerli sığır ile 700 baş koyun ve 100 baş keçi bulunmaktadır. 2500`e yakın tavuk mevcudu olmakla birlikte, kümes hayvancılığı de aile ihtiyacına yönelik olarak yapılmaktadır. İlçe`de nispeten yaygın olan ikincil tarımsal faaliyetlerden biri de arıcılıktır. Genelde gezginci olarak yürütülmekte olup, 10000 adet fenni ve 500 adet ilkel olmak üzere toplam 10500 adet canlı arı kovanı bulunmakta olup, yaklaşık 165 ton bal ve 1500 kg balmumu üretimi yapılmaktadır. İlçe`de su ürünleri üretimi kıyı balıkçılığı şeklinde yapılmakta olup, açık deniz balıkçılığı yapan büyük tekne ve işletmeler yoktur. Ancak İlçe`de son yıllarda kültür balıkçılığı hızla artmaktadır. İrili ufaklı 12 adet alabalık üretim tesisi mevcut olup, kapasite toplamı yaklaşık 100 ton/yıl dır. İlçe`de avlanan deniz balığının başını hamsi oluşturmakta, hamsi dışındaki başlıca balık ürünleri ise mezgit ve istavrit oluşturmaktadır. Deniz balıkçılığı dışında, İlçe`de mevcut akarsu, tatlı su ve kültür balıkçılığı yönünden önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. İklimin etkisiyle her mevsim temiz ve soğuk olan akarsular alabalık ve sazan bakamından zengindir. Ardeşen orman alanı bakımından zengin bir bölgede yer almakta olup, arazının % 23.74`ü ormanlıktır.(17635 hektar)

Sanayi

İlk çay fabrikasının kurulduğu 1947 yılından sonra, çay tarımının gelişmesiyle birlikte İlçe sanayi de hızlı bir gelişme göstermiştir. İlçe`de küçük ölçekli imalat sanayi işletmeleri ağaç ürünleri ve mobilya dallarında yoğunlaşmaktadır. Orta ve büyük ölçekli imalat sanayi işletmelerinin ise tamamına yakın çay sanayi işletmeleri oluşturmaktadır.ayrıca asfalt ve mıcır tesisleri parke fabrikaları da vardır ayrıca ardeşen armağan köyünde 1504 metrekare kapalı 7000 metrekare açık alan üzerine bir su fabrikası kurulmuştur

Karayolları

Ardeşen`in çevre ile bağlantısı karayolu ile sağlanmaktadır. İlçe, Rize Merkezinden 48 km uzaklıkta sahilde kurulmuş bir yerleşim birimidir. İlçe merkezinden Rize - Hopa karayolu geçmektedir. BDT açılması ve serbest girişin sağlanması sonucu mevcut Devlet karayolu yetersiz duruma gelmiştir ulaştırma

Köy Yolları

İlçemizin coğrafi ve meteorolojik yapısı bütün ekonomisini etkilediği gibi, hizmetlerin götürülmesini de zorlaştırmıştır. Yoğun yağış ve engebeli arazi yapısı, bir yandan hizmet maliyetlerini arttırırken diğer yandan da sık sık bozulmalara yol açarak sürekli bakımı zorunlu hale getirmiştir. İlçenin grup yolu niteliği taşıyan iki yolu vardır. Bunlardan Tunca grup yolu 10 km`si asfalt, 10 km`si de stabilizedir. İkinci grup yolu niteliğini taşıyan Ortaalan grup yolu kısmen beton yapılmış diğer kısmı ise stabilizedir.hemen hemen bütün yerleşim birimlerine yol vardır

Haberleşme

İlçemizde 2003 yılı itibariyle 1`i merkez 11`i köyde olmak üzere (Işıklı, Ortaalan, Pirinçlik, Armağan, Seslikaya, Aşağıdurak, Yukarıdurak, Tunca, Yamaçdere, Köprüköy, Başmahalle) 12 telefon santralı hizmet vermekte olup, 12561 hat kapasiteli bu santrallere bağlı toplam abone sayısı 10803 dır. İlçemizde televizyon ve radyo yayınları genel olarak izlenebilmekte, ancak kırsal alanlarda, arazinin engebeli yapısı nedeniyle yayın kalitesi arzulanan düzeyde olmamaktadır.

Linkler

http://www.istanbulrelo.com ardeşen ardeşen } } }

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ardeşen
4 hafta önce

yapılabilmektedir. Ardeşen yerleşiminden ilk kez 1846 tarihli bir belgede "Ardaşen" (Ermenice: Արտաշեն) olarak bahsedilmiştir. Ardeşen 1916 ve 1918 yılları...

Ardeşen, Ardeşen
Doğanay, Ardeşen
3 yıl önce

Ümit Hiçyılmaz, “Ardeşen Nüfus Kütüğü 1842 Ardeşen Sülaleleri”, Ardeşen Belediyesi Kültür Sanat Tanıtım Eserleri Serisi-13, 2011, Rize, ss. 18-25 Türkiye...

Doğanay, Ardeşen, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ardeşen, Rize, Asfalt
Armağan, Ardeşen
3 yıl önce

Ümit Hiçyılmaz, “Ardeşen Nüfus Kütüğü 1842 Ardeşen Sülaleleri”, Ardeşen Belediyesi Kültür Sanat Tanıtım Eserleri Serisi-13, 2011, Rize, ss. 18-25 Türkiye...

Armağan, Ardeşen, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ardeşen, Rize, Asfalt
Köprüköy, Ardeşen
3 yıl önce

Ümit Hiçyılmaz, “Ardeşen Nüfus Kütüğü 1842 Ardeşen Sülaleleri”, Ardeşen Belediyesi Kültür Sanat Tanıtım Eserleri Serisi-13, 2011, Rize, ss. 18-25 Türkiye...

Köprüköy, Ardeşen, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ardeşen, Rize, Asfalt
Aşağıdurak, Ardeşen
3 yıl önce

Ümit Hiçyılmaz, “Ardeşen Nüfus Kütüğü 1842 Ardeşen Sülaleleri”, Ardeşen Belediyesi Kültür Sanat Tanıtım Eserleri Serisi-13, 2011, Rize, ss. 18-25 Türkiye...

Aşağıdurak, Ardeşen, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ardeşen, Rize, Asfalt
Bayırcık, Ardeşen
3 yıl önce

Ümit Hiçyılmaz, “Ardeşen Nüfus Kütüğü 1842 Ardeşen Sülaleleri”, Ardeşen Belediyesi Kültür Sanat Tanıtım Eserleri Serisi-13, 2011, Rize, ss. 18-25 Türkiye...

Bayırcık, Ardeşen, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ardeşen, Rize, Asfalt
Ortaalan, Ardeşen
3 yıl önce

Ortaalan köyü adını almıştır. Ardeşen'deki köyler içerisinde eski adı Türkçe olan tek köydür. Köy; Rize il merkezine 58 km, Ardeşen ilçe merkezine 12 km uzaklıktadır...

Ortaalan, Ardeşen, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ardeşen, Rize, Asfalt
Küçükköy, Ardeşen
3 yıl önce

Küçükköy, Rize ilinin Ardeşen ilçesine bağlı bir köydür. Köyün adı 2009 yılına tarihlenen Laz yer adları sözlüğünde Lazcada "armutlu" anlamına gelen Suxuleti/Tsxuleti...

Küçükköy, Ardeşen, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Ardeşen, Rize, Asfalt