Area Control Centre veya Area Control Center (ACC); belirli bir bölgedeki (genellikle FIR) hava araçlarına çeşitli hava trafik hizmetleri sağlayan bir birim. İngilizce ''Area Control Centre'' kavramı "saha kontrol merkezi" anlamına gelir. Bazı kaynaklarda "yol kontrol merkezi" olarak da çevrilir.

Area Control Centre

Area Control Centre veya Area Control Center (ACC); belirli bir bölgedeki (genellikle FIR) hava araçlarına çeşitli hava trafik hizmetleri sağlayan bir birim. İngilizce Area Control Centre kavramı "saha kontrol merkezi" anlamına gelir. Bazı kaynaklarda "yol kontrol merkezi" olarak da çevrilir. Bir ACC, şu hizmetleri verir: * Hava trafik kontrol (ATC) * Hava trafik tavsiye hizmeti (ATAS) * Uçuş bilgi hizmeti (FIS) * İkaz hizmeti (ALRS) Kontrolsüz hava sahalarında hava trafik kontrol hizmeti vermez. * Robson, David, Dorothy Pooley, ve Helena Hughes. The Air Pilot's Manual 7: Radiotelephony. 3ncü baskı. Cranfield. Aviation Theory Centre, 2009.

Yanıtlar