Arginin

Kısaca: Arginin (Arg, R) bir α-aminoasittir. L-arginin, doğada bulunan proteinlerin yapısını oluşturan 20 aminoasitten biridir. ...devamı ☟

Arginin
ArgininArginin (Arg, R) bir α-aminoasittir. L-arginin, doğada bulunan proteinlerin yapısını oluşturan 20 aminoasitten biridir. Memeli hayvanlarda, arginin temel aminoasitlerden biri olarak kabul edilmektedir. Organizmanın gelişim safhasına ve sağlık durumuna göre dışarıdan beslenme yoluyla temin edilmesi kaçınılmaz olabilmektedir. Bebekler etkili bir şekilde arginin sentezleyemedikleri için dışarıdan almaları lüzumludur. Yetişkinler ise sentezleyebilirler.Büyüme hormonunun sentezini uyarır.

Arginin ilk olarak İsviçreli kimyacı Ernst Schule tarafından acıbakla fidesi ekstresinden izole edilmiştir.

Yapısı

Arginin bazik özellik taşıyan aminoasitlerden biridir. Uzun yanzinciri hidrofobik özellik taşımasına rağmen bu yan zincirin ucunda bir guanidyum grubu bulunmaktadır. p``K``a değeri 12.48 olan guanidyum grubu bazik, nötr ve hatta hafif asidik ortamlarda dahi pozitif yük taşımaktadır. Çift bağ elektronları ve nitrojenlerdeki yalnız elektron çiftleri arasındaki konjugasyon nedeniyle pozitif yük delokalize olabilmektedir. Guanidyum grubu ayrıca birden fazla hidrojen bağı da yapabilir.

Sentezinde Yer Aldığı Bileşikler

Kreatin,ornitin,putresin,nitrik oksit(NO),üre,protamin,histon

Metabolik Bozukluklar

``Hiperornitemi Tip 1`` Transaminaz eksikliği ve ornitin birikimi ile tanınır.Girat atrofi görülür.Bu hastaların diyetinden arginin çıkarılır.

``Hiperornitemi-hiperammonyemi`` Ornitinin mitokondrisel taşınım bozukluğuna bağlı olarak üre sentezi bozukluğudur.

Kaynaklar

Vikipedi

Arginin

Almanca Arginin kelimesinin İngilizce karşılığı.
] n. arginine, type of amino acid

Arginin

Türkçe Arginin kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Arginine] n. arginine, type of amino acid

Arginin

Almanca Arginin kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
arginine

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Arginin Resimleri

Arjinin
3 yıl önce

Arginin (Arg, R) bir α-aminoasittir. L-arginin, doğada bulunan proteinlerin yapısını oluşturan 20 aminoasitten biridir. Memeli hayvanlarda, arjinin temel...

Vazopressin
6 yıl önce

Vasopressin, ve Antidiüretik Hormon (ADH) olarak da bilinen Arginin Vasopressin (AVP), insan dahil olmak üzere memelilerin büyük çoğunluğunda bulunan...

Histon
3 yıl önce

hücrelerde bulunan, küçük molekül ağırlıklı, bazik proteinlerdir. Lizin ve arginin içeriklerine göre, H1 (H5 de denir), H2A, H2B, H3, H4 ve arkeal histonlar...

Histon, DNA, Hücre biyolojisi, Kromatin
Histon olmayan proteinler
3 yıl önce

histonlardan faklılık gösteren proteinlerdir. Özellikleri: 1-Lisin ve arginin yönünden zengindirler. 2-Triptofan içermezler. 3-Asidik karakterlidirler...

Histon olmayan proteinler, Genetik, Histon, Protein, RNA polimeraz, í–karyot, Regülatör proteinler, DNA polimeraz
Lizin
3 yıl önce

biridir. 4-aminobütil (birincil amin) yan zinciri nedeniyle, histidin ve arginin gibi bazik aminoasitler grubuna dahildir. Diğer birçok amino asitte olduğu...

Lizin, Aminoasit, Antikor, Arginin, Bazik, Enzim, HSV, Histidin, Hormon, Protein
Gossypol
3 yıl önce

sindirilemez, polimerize ürünlere dönüşür. Proteinler bağlanır, lisin ve arginin gibi amino asidlerin yarayışlığı düşer. Tavuklarda yem tüketimi ve yumurta...

Gossypol, Pigment, Toksik, Tiyol grubu, Yumurta akı, Metal tuzları, Sistein, Amino grubu, Üreme sistemleri, Lisin
Metilasyon
3 yıl önce

dizisindeki arginin veya lizin amino asit kalıntılarında yer alır. Arginin peptidilarginin metiltransferazlar tarafından bir kere (monometillenmiş arginin) veya...

Yiyecek
3 yıl önce

mutlaka bulunması gereken bazı maddeler şunlardır: Bazı aminoasitler (arginin, histidin, lösin, lizin, fenilalanin gibi), araşidonik asit ve linoleik...

Gıda, Alkali, Armut, Azot, Ağaç, Badem, Baklagiller, Bakır, Bal, Balık, Bamya