Argon Izotoplar��

izotop

İzotop Atom numarası aynı, fakat atom ağırlıkları farklı olan elementlere verilen ad. Kimyasal özellikleri hemen hemen aynı olduğu için periyotlar cetvelinde aynı yerde bulunan, bu elementlere izotop elementler denir. Tarihçe: 1907’de H.N. Mc Coy ve W....

argon izotopları

Atomun ağırlığı

Atom veya moleküllerin gerçek kütleleri(mutlak tartı) o kadar küçüktür ki bunları terazi ile tesbit edip gram birimi ile ifade etmek söz konusu olamaz.Dalton ve Berzelius kimyasal reaksiyonlarda mutlak tartıların önemli olmadığını belirterek, mutlak kütle...

Argo (anlam ayrımı)

Argo şu anlamlara gelebilir:

polonyum izotopları

Yarı ömür (Bozunum)

Genel olarak, azalmakta olan bir maddenin baştaki miktarın yarısına düşmesi için gereken zaman.(''half life'') Bu zaman T1/2 olarak gösterilir. Birimi zaman birimidir. Yarı ömür kavramı özellikle radyoizotop denilen izotopların tükeniş (bozunum, ''decay''...

kararlı izotop

Bilgi-37

Fisil

Fisil izotop, yavaş nötronlarla da parçalanabilen izotoplara denir. Fisil izotoplar, fisyon reaktörlerinde ve nükleer silahlarda yakıt olarak kullanılırlar. Fisil izotoplardan en yaygın kullanılanları U<sup>235</sup> ve Pu<sup>239</su...

Mössbauer spektroskopi

Mössbauer Spektroskopi Rudolf Mössbauer tarafından 1957 yılında bulunmuştur. Rudolf Mössbauer bu çalışmasıyla 1961 yılında Fizik nobel ödülüne layık görülmüştür. Bu titreşimsel spektroskopi tekniği fizik, kimya, biyoloji ve malzeme bilimi gibi bir çok ala...