Aristokrasi, iktidarın imtiyazlı ve genellikle soya bağlı bir toplum sınıfının elinde bulunduğu siyasi hükümet şeklidir.

Aristokratik

Aristokratik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Aristokrasi

aristokratik

Aristokratlıkla ilgili:
"Dedelerimiz derken, emlak ve akar sahipleriyle aristokratik bürokrasiyi kastediyor."- H. Taner.

aristokratik

Türkçe aristokratik kelimesinin İngilizce karşılığı.
aristocratic

aristokratik

Türkçe aristokratik kelimesinin Fransızca karşılığı.
aristocratique

Yanıtlar