Aristotales

Kısaca: Aristoteles MÖ 384 - MÖ 7 Mart 322 tarihleri arasında yaşamış Yunanlı filozof ve bilim adamı. Platon ile birlikte Batı düşüncesini en çok etkileyen en önemli iki kişiden biri olarak düşünülür. ...devamı ☟

Aristotales
Aristotales

Aristoteles MÖ 384 - MÖ 7 Mart 322 tarihleri arasında yaşamış Yunanlı filozof ve bilim adamı. Platon ile birlikte Batı düşüncesini en çok etkileyen en önemli iki kişiden biri olarak düşünülür.

Detaylı bilgi için bakınız: Aristoteles

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Aristoteles
3 yıl önce

yitirmiş olabileceğini anlamak güç. Dahası, bu metinlerin kendilerinin Aristotales öldükten sonra öğrencileri tarafından onun öğretilerini bir okul müfredatı...

Aristo, 10. yüzyıl, 1228, 1274, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, 7 Mart, Analitik felsefe, Antik Yunan, Yunanistan, İtalya, Anadolu, Ege, Felsefe
Aristotelesçilik
3 yıl önce

dönem felsefeleri, önemli bir kaynak olarak Aristotales'i bulmuşlardır. Bundan kaynaklı olarak Aristotales denildiğinde aynı zamanda akla Skolastik felsefe...

Skolastik felsefe
3 yıl önce

olmayanları çürütmek çabasında olmuştur. Bu çaba için gerekli mantığı Aristotales'te ve Euklid geometrisinde bulmuştur. Böylece ana belitler daha baştan...

Skolastik felsefe, 1033, 1050, 1108, 1125, 12. yüzyıl, 17. yüzyıl felsefesi, 18. yüzyıl felsefesi, 19. yüzyıl felsefesi, 20. yüzyıl felsefesi, 810
Logos
3 yıl önce

düşünce nesnesinde her ikisi de idealarda temellendiği için uygundur. Aristotales'e göre logos, akıl, iletişim ve eylemin toplamıdır. Aklın açığa çıkarılması...

Logos, Anaksagoras, Ezoterizm, Felsefe, Gnostisizm, Herakleitos, Nous, Platon, Teozofi, İlahi İrade Yasaları, Pathos
Meşşaîlik
6 yıl önce

söylenebilir. Sokrates öncesi felsefeler ile dinin uyuşmazlığı söz konusu iken, Aristotales felsefesi, uzun bir aradan sonra da olsa medreselerde okutulabilmiş ve...

Meşşaİ®lik, Meşşaİ®lik
Ezop
3 yıl önce

yakınlarındaki Amorium kentinde doğup büyüdüğü de dile getirilmektedir. Aristotales, Ezop'un yolsuzluktan yargılanan bir siyasetçiyi tilki ile kirpinin öyküsünü...

Ezop, Aristotales, Fransız, Jüri, Kan, Kirpi, Latince, Masal, Phaedrus, Samos, Tilki
Kategori
3 yıl önce

nicelik, nitelik, yer, zaman, durum, sahiplik, etki, edilgi, bağıntı Aristotales'in ortaya koyduğu kategorilerdir. Böylece kategori, felsefede anlamlı bir...

Kategori, A priori, Aristotales, Bağıntı, Felsefe tarihi, Kant, Töz, Yer, Zaman, Etki, Sahiplik
Deus otiosus
6 yıl önce

ya da "uzak tanrı" anlamına gelir. Eski Yunan düşünürleri Epikür ve Aristotales'in düşüncelerinde, bazı Afrika dinlerinde, İslam öncesi Türklerde, deist...