Arius

Kısaca: Arius Hıristiyanlıkta bir mezhep kurucusu. Miladın 270. yılında doğdu, 336 yılında öldürüldü. Teslise (Trinite) inanmadığı için, 312’de öldürülen Antakya piskoposu Lucian’ın talebesi olan Aryüs Libyalıdır. Hakiki Hıristiyanlıktan ayrılan kiliseye karşı gelmesi ile meşhurdur. Hazret-i İsa’nın hak olan dini, kısa zaman sonra Yahudiler tarafından sinsice değiştirildi. Bolüs adındaki bir Yahudi, hazret-i İsa’ya inanır görünüp gökten inen İncil’i yok ett ...devamı ☟

Arius
Arius

Hıristiyanlıkta bir mezhep kurucusu. Miladın 270. yılında doğdu, 336 yılında öldürüldü. Teslise (Trinite) inanmadığı için, 312’de öldürülen Antakya piskoposu Lucian’ın talebesi olan Aryüs Libyalıdır. Hakiki Hıristiyanlıktan ayrılan kiliseye karşı gelmesi ile meşhurdur.

Hazret-i İsa’nın hak olan dini, kısa zaman sonra Yahudiler tarafından sinsice değiştirildi. Bolüs adındaki bir Yahudi, hazret-i İsa’ya inanır görünüp gökten inen İncil’i yok etti. Dört havari, yeniden İnciller yazdılarsa da, bunlara da Bolüs’ün yalanları karıştı. Uydurma İnciller zamanla çoğaldı. Bizans İmparatoru Konstantin önceleri putperestken, sonradan Hıristiyan oldu ve bütün İncillerin birleştirilmesini emretti. Konstantin, İncil’e önceki dini olan putperestlikten de bazı şeyleri sokturmuştu.

Aryüs, bu yeni İncil’in yanlış olduğunu, Allah’ın bir olup, İsa aleyhisselamın onun oğlu değil kulu olduğunu söyledi. İznik’te 325’te toplanan papazlar, Aryüs’ü aforoz ettiler, Aryüs Mısır’a kaçtı. Aryüs’e bağlı olanlar yok edilmeye başlandı. Konstantin pişman olup Aryüs’ü İstanbul’a davet ettiyse de gelirken öldürüldü.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

İlgili konular

din i̇znik konsülü

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ariusçuluk
3 ay önce

Ariusçuluk ya da Arianizm, 4. yüzyılda İskenderiye'de yaşamış olan Arius'un geliştirdiği kuramsal öğretidir. Ariusçuluğun en tartışmalı tarafı Hristiyanlıktaki...

Aryanizm, 3. yüzyıl, 4. yüzyıl, Arius, Hristiyanlık, Hıristiyanlık, Katolik, Taslak, İskenderiye, Origenes
Hari Nehri
4 ay önce

olarak bilinen nehir, Tejen şehrine yakınından geçer. Eski Yunanca'da nehre Arius Latince'de ise Tarius denmiştir.. ^ George Rawlinson (1873). The sixth great...

Antakyalı Lukianos
3 yıl önce

da tanınır), Hristiyan teolog ve şehit. Arian İhtilafı baş aktörlerinden Arius ile onun en büyük destekçisi Konstantinopolis patriği İzmitli Eusebius öğrencileridir...

4. yüzyıl
3 ay önce

Çin'de Fei Nehri Savaşı İsaurialı Balbinos, Anavarza kentini tahrip ediyor. Arius Athanasius Hippolu Augustinus Ambrose Eusebius Frumentius Ge Hong Ammianus...

4. yüzyıl, 4. yüzyıl
336
3 ay önce

göre 17. imparatoru (ö. 405) 7 Ekim - Papa Aziz Markus, papa tarihi bilinmeyen Arius, Libya kökenli çileci Hristiyan din adamı, mezhep kurucusu (d. 256)...

336, 3. yüzyıl, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340
Konstans
3 ay önce

yılında Pagan kurban verme eylemlerini yasaklayan bir ferman yayımlamıştı. Arius hizibine karşılık İznikçileri desteklemiş, buna karşılık II. Konstantius...

Likopolisli Meletius
3 yıl önce

ve ismini verendir. Bazıları, Melitius'un Arian İhtilafı'nın baş aktörü Arius'u diyakoz olarak atadığına inanır ama bu konuda uzmanlar bölünmüşlerdir....

Komando (film)
3 yıl önce

Schwarzenegger .... John Matrix Rae Dawn Chong .... Cindy Dan Hedaya .... Arius Vernon Wells .... Bennett James Olson .... Franklin Kirby David Patrick...