Elektrik akımı ile bir ışık yayı meydana getiren âletlere verilen ad. Bir elektrik üretecinin iki kutbuna bağlı iki kömür çubuk, ilkin birbirine bağlıdır: sonra birdenbire yavaş yavaş birkaç milimetre ...

Ark lambası

Elektrik akımı ile bir ışık yayı meydana getiren aletlere verilen ad. Bir elektrik üretecinin iki kutbuna bağlı iki kömür çubuk, ilkin birbirine bağlıdır: sonra birdenbire yavaş yavaş birkaç milimetre uzaklaştırılırsa, akımın geçmez kesilmez ve kömür çubuklarının uçlarının akkor haline gelmesi ile aralarında ark adı verilen bir ışık yayı meydan gelir ve kömür çubuklarının arasında boşlukta eksi (negatif) kutuptan, artı (pozitif) kutba doğru bir elektron akımı olur. Elektronlar çok yüksek hızları ile pozitif kömür çarparlar. Bu elektronların yüksek hızları sebebiyle meydana gelen kinetik enerjisinden belli bir kısım ışık sekinde yayınlanır. Bunun sonucu olara da pozitif kömürde bir yanma, bir ışık yayı meydana gelir. Negatif kutupta ise bir ışıklanma olayı olmaz, burada kömür parçacıklarının daha az şiddetle yanması ile zayıf bir ışık belirir.

Ark lambaları, atölyelerde, ışıkla tedavide, ışıldak ve projeksiyon lambalarında, sinemacılıkta kullanılmaktadır.

Yanıtlar