armonika

Bir müzik aleti. Bir sıra çan, çubuk, ya da sırça tüplerinden meydana gelmiştir. Ses verici parçalar, birbirine ...

ARMONİKA

Bir müzik aleti. Bir sıra çan, çubuk, ya da sırça tüplerinden meydana gelmiştir. Ses verici parçalar, birbirine değdirilerek çalınır. Bu arada, armonika ile hiç ilgisi olmayan, ağızla üflenerek çalman bir çalgıya da, Armonika adı verilmektedir. Halk arasında mızıka da denilen bu çalgı, bir sıra madensel dilciklerin gam derecelerine göre dizilmiş bulunması ile meydana gelmiştir.

armonika


1 .
Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflendiğinde ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka, armonik.
2 .
Akordiyon.

armonika

yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflenince, ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka. akordeon.

armonika

Türkçe armonika kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. harmonica, mouth organ, small musical wind instrument played by inhaling and exhaling into a row of holes

armonika

Türkçe armonika kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Harmonika

Yanıtlar