arnavutça

Arnavutça (Arn.gjuha shqipe) Hint-Avrupa dil ailesinin, tek konuşulan ve akrabası bulunmayan özgün bir dildir.

Arnavutça

Arnavutça (Arn.gjuha shqipe) Hint-Avrupa dil ailesinin, tek konuşulan ve akrabası bulunmayan özgün bir dildir.

Roma'nın 5. yüzyılda Germen ve Hunlarca yıkılması sonrasındaki İllirya bölgesindeki Slav işgali sonucu Slav dilleri (Sırpça) ile yakınlaşan Arnavutça'ya 1000 yıldan fazla Doğu Roma (Bizans) yönetimi sonucu Yunanca ve ayrıca 432 yıl süren Osmanlı yönetimi sonucu Türkçe ve Arapça kelimeler de girmiştir. Ancak en çok etkilendiği dil Ortaçağ boyunca yönetiminde bulunduğu Venedik sebebiyle Latincedır.

Fjalor Shqip-Turqisht / Arnavutça - Türkçe Sözlük

arnavutça

hint-avrupa dillerinden, arnavutların konuştuğu dil.

arnavutça

1 . Hint-Avrupa dilleri ailesine giren, Arnavutların kullandığı dil.
2 . sıfatBu dille yazılmış olan.

arnavutça

Türkçe arnavutça kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. Albanian, language of the people of Albania

arnavutça

Türkçe arnavutça kelimesinin Fransızca karşılığı.
Albanais [le]

arnavutça

Türkçe arnavutça kelimesinin Almanca karşılığı.
albanische Sprache, albanisch

İlgili konuları ara

Yanıtlar