Aromatik

Kısaca: "Aromatik madde" buraya yönlendirilmiştir. Koku ile ilgili anlam için aroma maddeleri maddesine bakınız. ...devamı ☟

aromatik
Aromatik

Aromatik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Aromatiklik

aromatik

Hoş kokulu.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Aromatiklik
3 hafta önce

olup her biri tek ve çift birer bağın birleşimi olarak düşünülebilir. Aromatik halkalar hakkındaki bu yaygın model, örneğin benzenin almaşık tek ve çift...

Polisiklik aromatik hidrokarbon
3 hafta önce

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAHlar), heteroatom veya ornatik taşımayan ve kaynaşık aromatik halkalar içeren kimyasal bileşiklerdir. PAHlar yağ...

Nitrolama
4 hafta önce

derişik nitrik asit ve sülfürik asitlerin karışımını uygular. Bu karışım aromatik nitrolamada aktif tür olan nitronyum iyonu (NO2+)nu üretir. Nitronyum tetrafloroborat...

Amin (kimya)
3 hafta önce

tetramin vb. adlandırılırlar. Aromatik aminlerde azot atomu bir aromatik halkaya bağlıdır, anilin örneğinde olduğu gibi. Aromatik halka, üzerindeki diğer ornatıklara...

Fenol
1 ay önce

oluşan kimyasal bileşiktir. Fenoller, aromatik halkaya bir ya da daha fazla hidroksil grubunun bağlandığı aromatik bileşiklerdir. Saf halde, renksiz veya...

Pirinç
4 hafta önce

getirilebilir. Aromatik pirinç: Kavrulmuş fındık veya patlamış mısıra benzer bir doğal aroması ve tadı vardır. En yaygın yerli aromatik pirinçler basmati...

Pirinç, Pirinç (alaşım), Pirinç (çeltik), Anlam ayrım
Toluen
1 ay önce

Bundan dolayı toluenin IUPAC sistematik adı metil benzen dir. Toluen bir aromatik hidrokarbondur. Ayrıca TNT(trinitro toluen) patlayıcı madde yapımında kullanılır...

Toluen, Boya, Kimya, Organik, Parfüm, Sentez, TNT, Taslak, Çözücü
Hidrokarbon
4 hafta önce

adlandırılması esastır. Hidro karbonlar yapılarına bağlı olarak alifatik, aromatik ve alisiklik bileşikler olarak sınıflandırılır. Alifatik ve alisiklik bileşikler...

Hidrokarbon, Alkanlar, Asetilen, Benzen, Benzin, Bütan, Halojen, Hidrojen, Karbon, Kimya, Latince