Arpad hanedanlığı

Arpad hanedanlığı (Árpád Hanedanı), Orta Avrupa'da kurulan Macar Krallığı'nın ilk hanedanlığı (896 - 1301).
Uzun yıllar Kuban nehri bölgesinde yaşayan Macarlar, Peçeneklerin baskısı sonucu batıya göç ettiler.

Arpad hanedanlığı

Arpad hanedanlığı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Arpad Hanedanı

Yanıtlar