Artist, sanatçı, sanatkâr, ressam, usta anlamlarına gelir. İsim hali sanat, yaratıcılık, ressamlık, ustalık, hüner, beceri gibi anlamları ifade eden art kökünden türetilmiştir.

Artist (Edebiyat Terimi)

Artist (Edebiyat Terimi) ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Artist

İlgili konuları ara

Yanıtlar