Artuk Bey

Kısaca: Anadolu'nun fethine katılan Türk kumandanlarının en büyüklerinden biri. Eksik Bey'in oğludur. Malazgirt zaferinden (1071) sonra, Kutalmışoğlu Süleyman-Şah'ın emrinde Anadolu fethine katıldı. ...devamı ☟

 Artuk Bey ( .... - 1091) Anadolu'nun fethine katılan Türk kumandanlarının en büyüklerinden biri. Eksik Bey'in oğludur. Malazgirt zaferinden (1071) sonra, Kutalmışoğlu Süleyman-Şah'ın emrinde Anadolu fethine katıldı. Yeşilırmak vadisini Bizanslılar'dan Artuk Bey fethetti, ancak kendini Süleyman Şah'a sevdiremedi. Süleyman Şah, Büyük Selçuklu Hakanı Melik Şah'a şikayet ederek, Artuk bey'in fethettiği Anadolu bölgesini, kendi dayısı Danişmend Gazi'ye verdi. Artuk Bey, Süleyman Şah'a büyük kin besledi, öcünü almak için fırsat kolladı. Bir ara Umman'ı (Güney-Doğu Arabistan) fethedip Selçuklu devletine katan Artuk Bey, 1083'te Diyarbakır'ı Bizans'tan alıp buraya yerleşti. Anadolu Fatihi ve ilk Türkiye hükümdarı Sultan Süleyman Şah, Suriye'yi kuzeni Sultan Tutuş'tan (Alp-Arslan'ın küçük oğlu) almak üzere harekete geçti. Haleb yakınlarında iki Selçuklu hükümdarının kardeş meydan muharebesinde Artuk bey, Sultan tutuş'un tarafına geçerek dengeyi bozdu. Anadolu Fatihi, bu meydan muharebesinde öldü (3.6.1086). Sultan Tutuş, bu hizmetine karşılık Artuk bey'e Filistin valiliğini verdi, bu görevde yaşlı olarak öldü. Artuk Bey'in 5 oğlu, devrin tanınmış Türk kumandanlarıdır.

Büyük Tarih Ansiklopedisi/Yılmaz Öztuna/ Cilt I 


Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Artuklu Beyliği
1 yıl önce

Anadolu'da Artuk Bey tarafından kurulmuş bir beyliktir. İsmini Türkmen beyi olan Artuk Bey'den almıştır. 1086 yılında Kudüs'ü alan Artuk Bey aynı yıl burada...

Artuklular
Çubuk Bey
1 yıl önce

Kayıtlarda Artuk Bey’in hizmetinde görülmeye başlaması nedeniyle 1071 sonrası Artuk Bey'in yanında Kızılırmak'ın ilerisine geçerek akınlarda bulunan beyler arasında...

Sökmen Bey
5 yıl önce

Sökmen Bey Türk komutan ve yönetici. Babası Artuk Bey'in 1091'deki ölümünden sonra Büyük Selçuklu Devleti tarafından Kudüs valiliği Sökmen Bey'e verildi...

1091
5 yıl önce

İslam dünyasının en önemli hekimlerinden, ilk asalak bilimci (parazitolog) kabul edilen hekim Artuk Bey - Artuklu Beyliği'nin kurucusu olan Türk komutan...

1091, 10. yüzyıl, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1092, 1093, 1094, 1095
Emir Mengücek
1 yıl önce

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Emir Saltuk’a Erzurum ve çevresini; Emir Artuk Bey’e Mardin, Diyarbakır, Malatya, Harput ve çevrelerini; Emir Melik Dânişmend...

Artuklu Beyleri Listesi
1 yıl önce

İlgazi (1176-1184) Hüsameddin Yavlak Yörükaslan (1184-1201) Mansur Nasreddin Artuk Arslan (1201-1239) Said Necmeddin Gazi (1239-1260) Muzaffer Ebulfeth Fahreddin...

Akyazı
1 yıl önce

Muharebesi'nden bir yıl sonra Artuk Bey tarafından Selçuklular'a kazandırıldı (1072). Fakat Alp Arslan'ın ölümü üzerine Artuk Bey geri çağrıldı. Bu yüzden...

Akyazı, Akyazı
I. Tutuş
1 yıl önce

yardım istedi. Tutuş yanına Selçukluların yetenekli kumandanlarından Artuk Bey'i (Artuklu Beyliği'nin kurucusu) alarak 4 Haziran 1086 tarihinde Halep...