Artuklu Beyleri Listesi

Artuklu Beyleri Listesi: Artuklu Beyliği 1102-1409 yılları arasında Mardin, Hasankeyf ve Harput bölgelerinde hüküm süren bu Türkmen beyliği Sökmen Bey'e dayanan Sökmenoğulları ve İlgazi Bey'e dayanan İlgazioğulları olarak iki hanedana ayrılmışlardır.

Sökmenoğulları Hasankeyf ve Harput Beyleri olarak iki dala ayrılmıştır. Bu hanedana mensup beyler, hüküm sürdükleri sırayla şu şekildedir:

Hasankeyf Beyleri

 • Müineddevle Sökmen Bey (1098-1104)
 • İbrahim (1104-1109)
 • Rükneddin Davud (1109-1144)
 • Ebulharis Fahreddin Karaaslan (1144-1167)
 • Nureddin Muhammed (1167-1185)
 • Mesud Kutbeddin (1185-1200)
 • Salih Nasreddin Mahmud (1200-1222)
 • Mesud Rükneddin Mevdud (1222-1231)

Harput Beyleri

 • İmadeddin Ebubekir (1185-1203)
 • Nizameddin Ebubekir (1203-1223)
 • Nizameddin İbrahim (1223-1224)
 • Şemsüddevle Süleyman (1224)
 • İzzeddin Ahmed (1224-1234)[1]

İlgazioğulları ise Mardin ve Halep Beyleri olarak iki dala ayrılmıştır. Bu hanedana mensup beyler, hüküm sürdükleri sırayla şu şekildedir:

Mardin Beyleri

 • Necmeddin İlgazi (1104-1122)
 • Hüsameddin Timurtaş (1122-1154)
 • Necmeddin Alpı (1154-1176)
 • Kutbeddin İlgazi (1176-1184)
 • Hüsameddin Yavlak Yörükaslan (1184-1201)
 • Mansur Nasreddin Artuk Arslan (1201-1239)
 • Said Necmeddin Gazi (1239-1260)
 • Muzaffer Ebulfeth Fahreddin Karaaslan (1260-1292)
 • Semseddin Davud (1292-1294)
 • Mansur Necmeddin Gazi (1294-1312)
 • Adil İmadeddin Ali Alpı (1312)
 • Salih Şemseddin (1312-1363)
 • Mansur Ahmed (1363-1367)
 • Salih Mahmud (1367)
 • Muzaffer Davud (1367-1376)
 • Zahir Mecdeddin İsa (1376-1407)
 • Salih Şihabeddin Ahmed (1407-1409)

Halep Beyleri

 • İlgazi Bey (1117-1121)
 • Eburebi Bedriddevle Süleyman (1121-1123)
 • Belek Gazi (1123-1124)
 • Timurtaş (1124)* İzzeddin Ahmed (1224-1234)[2]

Kaynakça

 1. ^ Öztuna, Yılmaz, "Devletler ve Hanedanlar" Cilt:2, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara (1996), s.43
 2. ^ Öztuna, Yılmaz, "Devletler ve Hanedanlar" Cilt:2, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara (1996), s.43-44

Kaynak

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Artuklu Beyleri Listesi
11 ay önce

Mardin ve Halep Beyleri olarak iki dala ayrılmıştır. Bu hanedana mensup beyler, hüküm sürdükleri sırayla şu şekildedir: Mardin Beyleri Necmeddin İlgazi...

Artuklu Beyliği
11 ay önce

parça. İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi'nde bulunan Artuklular'a ait bir mimari parça. Malabadi Köprüsü Artuklu beyleri listesi Anadolu Beylikleri...

Artuklular
Dilmaçoğulları Beyliği
11 ay önce

Saltuklular ve Artuklular ile birlikte Haçlılara ve Gürcülere karşı savaştılar. Beyliğin kurucusu Dilmaçoğlu Mehmed (Muhammed) Bey, Sultan Alp Arslan...

Çubukoğulları Beyliği
11 ay önce

Hanefi olup beylik merkezi Harput'tu. Çubuk Bey'in Harput Ulu Camii'nin bahçesinde heykeli bulunmaktadır. 1112'de Artuklu Beyliği hakimiyeti altına girdi....

Çubukoğulları Beyliği, Ak Hun İmparatorluğu, Akkoyunlu Devleti, Altay, Altınordu Devleti, Anadolu Beylikleri, Arapgir, Astrahan Hanlığı, Asya Avar Devleti, Avrupa Avar İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu
Saltuklu Beyliği
11 ay önce

Rükneddin Süleyman Şah, 1202'de Erzurum'u alarak beyliğe son verdi. Saltuklu beyleri, kültüre, sanata ve mimari eserlere çok önem vermişler ve sahip oldukları...

Saltuklular
Tekeoğulları Beyliği
11 ay önce

denilmektedir. Feleküddin Dündar Bey, babası İlyas ve dedesi Hamid, Selçuklular döneminde bir uç beyidir. Dündar Bey'in kardeşi Yunus Bey Antalya ve Korkuteli merkezli...

Çaka Bey
11 ay önce

Çaka Bey veya Çağa Bey (Yunanca: Τζαχάς - Cahas; ö. 1092), Selçuklu komutanı ve denizcisidir. 1071'deki Malazgirt Meydan Muharebesi'nin ardından Selçukluların...

Çaka Bey, 1071, 1081, 1089, 1090, 1091, Anadolu, Anadolu Selçuklu Devleti, Bizans, Bizans İmparatorluğu, Bizanslılar
Aydınoğulları Beyliği
11 ay önce

Bayezid'in kardeşi Yakup Bey'i öldürmesi üzerine bozuldu. Bu olaya tepki gösteren ve güçlerini birleştiren Anadolu Türkmen Beyleri arasına Aydınoğuları Beyliği...

Aydınoğulları Beyliği, Aydınoğulları Beyliği