Aruz ��L����S��

Atebetü'l Hakayık

Atebetü`l Hakayık veya Hakikatler Eşiği`, Edib Ahmed Yüknekî`nin 12. yüzyılın başlarında yazdığı bir kitaptır. "Hibetü`l-Hakayık", veya "Aybetü`l-Akayık" olarak da isimlendirilir.

Atabetü'l Hakayık

Atabetü`l Hakayık (``Gerçeklerin Eşiği``), Edip Ahmet Yükneki`nin, Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar`a hediye ettiği, hadis ve Arapça beyitlere dayanarak yazdığı şiirlerle, ahlaklı insan olmanın yollarını, ahlak ilkelerini açıklamış, çeşitli a...

P*U*L*S*E

P•U•L•S•E

P*U*L*S*E (film)

P•U•L•S•E (film)

Mersiye-i Hazret-i Süleyman Han

Mersiye-i Hazret-i Süleyman Han Bakî`nin I. Süleyman`ın ölümü üzerine yazmış olduğu mersiye formundaki yapıtıdır. Şekil, dil ve arûzu kulanma bakımından ulaştığı başarı nedeniyle divan şiirinin en önemli yapıtları arasında sayılmaktadır.

Programlama dilleri listesi

programlama dilleri listesinin amacı, varolan tüm kayda değer programlama dillerini (halen kullanımda olan ya da tarihsel olanları) alfabetik sıraya göre listeye dahil etmektir.

Schuylkill Nehri

Elvis Presley şarkıları listesi

* ''Delilah''* ''Detroit City''* ''(You're The) Devil In Disguise''* ''Didja' Ever''* ''Dirty, Dirty Feeling''* ''Dixieland Rock''* ''Do Not Disturb''* ''Do The Clam''* ''Do The Vega''* ''Do You Know Who I Am''* ''A Dog's Life''* ''Doin' The Best I Can''*...

Euler spirali

Euler spirali, eğimi eğrinin uzunluğuyla doğrusal olarak degişen bir eğridir. Euler spiralleri yaygın olarak spiros, clothoids veya Cornu spiralleri olarak da adlandırılır. Euler spirallerinin kırınım hesaplamalarında uygulamaları vardır. Genellikle demir...

Pulse

P•U•L•S•E Pink Floyd'un üçüncü konser albümüdür. Albüm, The Division Bell albümünün turnesinde kaydedildi.