Aryanizm

Aryanizm 4. yüzyılda İskenderiye`de yaşamış olan Arius`un geliştirdiği teolojik doktrindir. Aryanizmin en tartışmalı tarafı Hıristiyanlık`taki baba-oğul ilişkisiyle ilgiliydi. Kısaca Kelâm`ın tanrısallığının inkârıdır.

Aryanizm 4. yüzyılda İskenderiye`de yaşamış olan Arius`un geliştirdiği teolojik doktrindir. Aryanizmin en tartışmalı tarafı Hıristiyanlık`taki baba-oğul ilişkisiyle ilgiliydi. Kısaca Kelam`ın tanrısallığının inkarıdır.

Katoliklere göre tanrının oğlu Kelam, Baba gibi gerçek tanrıdır. Oysa, Arius ve taraftarlarıne göre ancak ikinci derecde ve bağımlılığı olan bir tanrılığı vardır. Başka bir deyişle, Kelam başlangıcı olmayan, sonsuz ve her şeye gücü yeten gerçek tanrı değildir. Bu doktrin, Hıristiyanlığın ilk yüzyıllarında yazılmış bazı metinlerde birkaç dayanak noktası bulabiliyordu. 3. yüzyılda Origenes, oğulun babanın buyruğu altında olduğu fikrini uyandırabilecek bazı deyimler kullanmıştı. Arius bu formülleri genişletti ve bundan tem bir teori çıkardı. Hıristiyanlık-taslak

Kaynak

  • Meydan Larousse

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.