Aryanizm

Kısaca: Aryanizm 4. yüzyılda İskenderiye`de yaşamış olan Arius`un geliştirdiği teolojik doktrindir. Aryanizmin en tartışmalı tarafı Hıristiyanlık`taki baba-oğul ilişkisiyle ilgiliydi. Kısaca Kelâm`ın tanrısallığının inkârıdır. ...devamı ☟

Aryanizm 4. yüzyılda İskenderiye`de yaşamış olan Arius`un geliştirdiği teolojik doktrindir. Aryanizmin en tartışmalı tarafı Hıristiyanlık`taki baba-oğul ilişkisiyle ilgiliydi. Kısaca Kelam`ın tanrısallığının inkarıdır.

Katoliklere göre tanrının oğlu Kelam, Baba gibi gerçek tanrıdır. Oysa, Arius ve taraftarlarıne göre ancak ikinci derecde ve bağımlılığı olan bir tanrılığı vardır. Başka bir deyişle, Kelam başlangıcı olmayan, sonsuz ve her şeye gücü yeten gerçek tanrı değildir. Bu doktrin, Hıristiyanlığın ilk yüzyıllarında yazılmış bazı metinlerde birkaç dayanak noktası bulabiliyordu. 3. yüzyılda Origenes, oğulun babanın buyruğu altında olduğu fikrini uyandırabilecek bazı deyimler kullanmıştı. Arius bu formülleri genişletti ve bundan tem bir teori çıkardı. Hıristiyanlık-taslak

Kaynak

  • Meydan Larousse

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Ariusçuluk
2 ay önce

Ariusçuluk ya da Arianizm, 4. yüzyılda İskenderiye'de yaşamış olan Arius'un geliştirdiği kuramsal öğretidir. Ariusçuluğun en tartışmalı tarafı Hristiyanlıktaki...

Aryanizm, 3. yüzyıl, 4. yüzyıl, Arius, Hristiyanlık, Hıristiyanlık, Katolik, Taslak, İskenderiye, Origenes
I. Julius
3 yıl önce

İmparatorluğu'nda bulunan Hristiyan kiliseleri ve piskoposları arasında yayılan Aryanizm inançları üzerine eğilip bu bu inançlıları tekrar Birinci İznik Konsili...

Arian İhtilafı
2 ay önce

ihtilafıdır. Teslis inancına İskenderiyeli Athanasius önderlik ederken Aryanizm inancı olarak adlandırılan görüşe ise Arius liderlik ediyordu. İmparator...

Irkçılık
2 ay önce

savunan ABDliler, 1959 Afrofobi Antisemitizm Apartheid Arthur de Gobineau Aryanizm Bilimsel ırkçılık Etiketleme teorisi Etnik ayrımcılık Etnik çatışma Etnik...

Arius
2 ay önce

İskenderiyeli Athanasius'un da aralarında olduğu Teslis savunucuları, Arius ve Aryanizm'i, Tanrı Baba ile Nasıralı İsa'nın "aynı mahiyetten" eş-tözlü ve eş-ebedi/ezeli...

Arius, Din, Taslak, İznik Konsülü
Gratianus
3 yıl önce

verilen "Cunctos populos" kararını yayınladılar. Bu hareketin amacı Aryanizm'den türeyen çeşitli inançlar kadar Makedonyalılar gibi daha ufak muhalif...

Gratianus, Gratian, 1453, 17 Kasım, 18 Nisan, 19 Ocak, 235, 23 Mayıs, 25 Ağustos, 284, 359
Ortodoks Hristiyanlık
3 yıl önce

çıktı. İmparatorluğun doğu topraklarının yöneticisi olan II. Constantius, Aryanizm eğilimlere sahipken batıda egemen olan Konstans İznik geleneğini devam...

Julianus
2 ay önce

imparator ilan edildiler. II. Constantius, Julianus ve Gallus'un sıkı bir Aryanizm eğitimi almalarını sağladı. Yaşamının geleneksel anlatımında Julianus'un...

Julianus, Roma İmparatorları, Roma İmparatorları, 1453, 235, 26 Haziran, 284, 331, 337, 342, 351