Arzuhâlci

Arzuhâlci, ücret karşılığında mektup, dilekçe vs. yazan kişi.

Arzuhalci, ücret karşılığında mektup, dilekçe vs. yazan kişi. Etimoloji Arz-ı hal Arapça kökenli bir kavramdır ve halini anlatma anlamına gelir. Bu kavramdan türeyen arzuhal sözcüğü ise dilekçe anlamına gelir. Tarihçe Osmanlılar'da arzuhalcilik bir teşkilata bağlı olarak resmi müsaade ile yapılırdı. 1762'de padişah fermanı ile başlayan arzuhalcilik 1865'te çıkarılan bir başka yasa ile sona erdirildi ancak uygulanmaya devam edildi.

Günümüzde

2004 yılında arzuhalcilik hakkında avukatlık yasasının 63. maddesine binaen açılan bir davasonrası, kişinin kendisi veya avukatı haricinde adına kimsenin dilekçe yazamayacağı, arzuhalcinin yazması durumunda avukatın görevini taklit edeceğinden ilgili yasa hükmüne göre ceza uygulanacağı hususunda bir mahkeme kararı çıkmıştır. Okur-yazarlık oranının artması, bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması gibi nedenlerle günümüzde arzuhalcilik mesleği, giderek kaybolan meslekler arasındadır.

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Arzuhâlci ilgili konular