Asar

Öyküler, efsaneler gelenekler. í‚sâr-ı atîka veya kadîme:Eski eserler. í‚sâr-ı cedîde: Yeni eserler.

} Öyküler, efsaneler gelenekler. í‚sar-ı atika veya kadime:Eski eserler. í‚sar-ı cedide: Yeni eserler. í‚sar- edebiyye: Edebi eserler. í‚sar- eslaf veya kudema: Eskiden yazılmış eserler. í‚sar-ı hazıra: Çağdaş eserler. í‚sar-ı ilmiye: Bilimsel eserler. í‚sar-ı matbua: Yayım/yayınlanmış eserler. í‚sar-ı mergube: Rağbet edilmiş, beğenilmiş eserler. í‚sar-ı sınaiye ve zarife: Zarif ve sanatlı eserler.

}

Diğer anlamları

asar

Eserler.

asar

İspanyolca asar kelimesinin İngilizce karşılığı.
[asar] v. roast, broil; barbecue

asar

Türkçe asar kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Asar] v. roast, broil; barbecue v. hang up, suspend, hang, neglect, drape, drape over, gibbet, halter, hang on, hang out, sling, string up, swing, truss v. go beyond, pass over, pass, overrun, exceed, be in excess of, surpass, bestride, clear, defeat, negotiate, outgo, outreach, overbrim, overlap, stride, surmount, top, transcend, transgress

asar

yapıtlar, yapılar, eserler.

asar

İspanyolca asar kelimesinin Fransızca karşılığı.
(culinario) rôtir; braiser; cuire à l'étouffée

asar

İspanyolca asar kelimesinin Almanca karşılığı.
v. braten, rösten

asar

İspanyolca asar kelimesinin İngilizce karşılığı.
[asar] v. roast, broil; barbecue

asar

Türkçe asar kelimesinin İngilizce karşılığı.
[Asar] v. roast, broil; barbecue v. hang up, suspend, hang, neglect, drape, drape over, gibbet, halter, hang on, hang out, sling, string up, swing, truss v. go beyond, pass over, pass, overrun, exceed, be in excess of, surpass, bestride, clear, defeat, negotiate, outgo, outreach, overbrim, overlap, stride, surmount, top, transcend, transgress

asar

yapıtlar, yapılar, eserler.

asar

İspanyolca asar kelimesinin Fransızca karşılığı.
(culinario) rôtir; braiser; cuire à l'étouffée

asar

İspanyolca asar kelimesinin Almanca karşılığı.
v. braten, rösten

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Asar ilgili konular

 • Asar

  Öyküler, efsaneler gelenekler. í‚sâr-ı atîka veya kadîme:Eski eserler. í‚sâr-ı cedîde: Yeni eserler.
 • í

  Í, í, Faroeca, Macarca, İzlandaca, Çekçe, Slovakça ve Tatarca alfabelerinde bulunan bir harftir. Bu harf, i harfin diğer bir şekli olarak Kata
 • Kitaplı Dinler

  í‚dem ile Muhammed arasında gelip geçen tüm peygamberlere gönderilen dinlerdir. İlk peygamberlere (örn. Hz. í‚dem) birkaç sayfa şeklinde
 • Osmanlı Saray Mutfağı

  Osmanlı Saray Mutfağı, Matbah-ı í‚mire, Osmanlı Devletinde saray mutfağına verilen isim.
 • Âdile Sultan

  í‚dile Sultan (1825-1898), Türk Divan edebiyatı şairi. Sultan II. Mahmut`un kızı, Sultan Abdülmecit`in kız kardeşi.
 • Hasan b. Mahmûd el-Bayâtî

  #Hasan b. Mahmûd el-Bayâtî, ``Câm-ı Cem-í‚yîn``,
 • Ferit Kam

  Ferit Kam 1864 doğumlu Metinler şerhi müderrisi, yazar, şâir, fikir adamı.
 • Mehmed Esad Efendi (Şeyhülislam Ebuishakzade)

  Ebuishakzade Mehmed Esad Efendi Osmanlı Şeyhülislamı, şâir, bestekâr ve "Atrabül í‚sâr" ismindeki mûsikişinaslar tezkiresinin müellifid