Asena

Kısaca: Asena veya Aşina (Çince: 阿史那, Pinyin: āshǐnà Wade-Giles: A-shih-na) Türk mitolojisinde önemli bir rol oynayan efsanevi bir dişi kurtun doğurduğu on erkek çocuğun biri. Türkiye'de ise dişi kurtun adı olduğu düşünülmektedir. ...devamı ☟

Asena güzel kız, dişi kurt. Eski Türk mitolojisine göre dişi bir kurtdur.

Göktürk kaynaklı sözlü geleneğe göre toplu katliama uğramış Aşina (Zena veya Asen) soyundan bir bebeği bir dişi kurt kurtarır, emzirir ve korur. Bu bebeğin daha sonra Göktürk İmparatorluğu'nu kuracak olan Aşina (Zena veya Asen) soyunun atası olduğu iddia edilir.

Bozkurt Destanı

Türklerin ilk ataları batı denizinin batı kıyısında otururlardı. türkler lin adlı bir ülkenin ordularınca yenilgiye uğratıldılar. düşman çerileri bütün türkleri erkek-kadın, küçük büyük demeden öldürdüler...10 yaşlarında bir oğlan sağ kaldı geriye...dişi bozkurt çıktı ve çocuğu dişleriyle ensesinden kavrayarak kaçırdı;altay dağlarında izi bulunmaz, ıssız ve her tarafı yüksek dağlarla çevrili bir mağaraya götürdü. mağaranın içinde büyük bir ova vardı. ova, baştan ayağa ot ve çayırlarla kaplıydı; dört bir yanı sarp dağlarla çevrili idi. bozkurt burada cocuğun yaralarını yalayıp tımar etti, iyileştirdi. o nu sütüyle, avladığı hayvanların etiyle besledi, büyüttü. sonunda çocuk büyüdü, ergenlik çağına girdi ve bozkurt ile yaşayan son türk eri evlendiler. bu evlilikten 10 çocuk doğdu. çocuklar büyüdüler; dışarıdan kızlarla evlenerek ürediler. türkler çoğaldılar ve çevreye yayıldılar. ordular kurup lin ülkesine saldırdılar ve atalarının öcünü aldılar. yeni bir devlet kurdular. dört bir yana yeniden egemen oldular. türk kağanları atalarının anısına otağlarının önünde hep kurt başlı sancak dalgalandırdılar. bu efsanenin son bölümü ergenekon destanı dır.

Asena

(Türkçe) Erkek ismi - Kurt.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.