Asetaldehit

asetaldehit

Türkçe asetaldehit kelimesinin İngilizce karşılığı.
acetaldehyde

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Aldehit
3 yıl önce

karboksilli asitleri, indirgenerek alkolleri verirler.Formaldehit ve asetaldehit gibi aldehitler kolayca polimerleşir. Bu basit aldehitler, birbirine...

Aldehitler, Alkol, Antiseptik, Bileşik, Formaldehit, Glikoz, Hidrojen, Karbonil grubu, Kimya, Steroit, Taslak
Etilen Oksit
3 yıl önce

sterilizör olarak kullanılmaktadır. En basit siklik eterdir. Etilen oksit, asetaldehit ve vinil alkol ile izomerik olup endüstriyel olarak etilenin gümüş katalizör...

Polietilen tereftalat
3 yıl önce

yükseltir) ve uzun ocak bekleme sürelerinin tümü asetaldehit üretimine katkıda bulunur. Asetaldehit üretildiğinde bir kısmı bir kabın duvarlarında çözünmüş...

Polietilen tereftalat, 1941, 1973, Alüminyum, Amorf katı, Fiber, Gaz, Manchester, Nem, Polimer, Polyester
DNA katım
6 yıl önce

hayvanın kanser olasılığı ile orantılıdır. DNA katımlarına örnekler: asetaldehit (sigara dumanının ana bileşeni) M1G Bir kimyasal, DNA'ya bağlandığında...

Lactobacillus bulgaricus
3 yıl önce

Lactobacillus bulgaricus fermantasyon yaparken yoğurda kokusunu veren asetaldehit te sentezler. Efsaneye göre Balkan Dağlarında yaşayan bir adamın sağdığı...

Lactobacillus bulgaricus, Bakteri, Balkan Dağları, Bilimsel sınıflandırma, Bulgaristan, Trinominal nomenklatür, Lactobacillus, Lactobacillaceae, Lactobacillales, Bacterium, Firmicutes
Alkol fermantasyonu
3 yıl önce

bir molekül karbon dioksit olarak ortama salınır. Arta kalan molekül, asetaldehit (C2H4O), NADH'deki hidrojeni alarak ortamda bulunmayan oksijenin işlevini...

Alkol fermantasyonu, Adenozin trifosfat, Arpa, Buğday, Etanol, Fermantasyon, Fosfat, Glikoliz, Glikoz, Karboksil, Karbon dioksit
Sirke
3 yıl önce

basamağından oluşur. Aldehit-dehidrojenaz sayesinde su ile oksitlenerek Asetaldehit triol olur: CH3COH + ½O2 + H2O → CH3C(OH)3 Oksitlemenin ikinci basamağında...

Sirke, Pasteur, Salamura, Lavoisier, Asetik asit, ޞarab
Kloral
6 yıl önce

çözünürken su ile tepkimeye girip kloral hidratı oluşturur. Kloral, Asetaldehitin klorlandırılması ile üretilir. Kloral ilk olarak Alman kimyager Justus...