Asfalt��N Krallar��

asfalt

ASFALT Alm. Asphalt, Fr. Ashalte, İng. Asphalt. Viskoz (az akışkan, lizüci) halden katı hale kadar değişkenlik gösteren siyah ve kahverengi organik bir madde. Esas olarak bir hidrokarbon olan asfaltın, kimyasal bileşimi oldukça karışık ve değişken olup, p...

Ürdün Kralı

Asfalt beton

kullanılan kompozit malzemelerdir. Yirminci yüzyılın başından itibaren asfalt karışımları kaldırım yapımında kullanılmaktadır. Asfaltla birbirine bağlanmış

Magna Carta

1215’te Kral John tarafından imzâlanan, İngiliz halkıyla kral arasındaki hak ve hukuku bir anlaşma ile ayıran ilk siyâsî belge. Büyük ferman adlarıyla da anılan Great Charter, yâni Magna Charta, altmış üç maddeden meydana gelir.

Asphalt 7: Heat

Asphalt 7: Heat, Gameloft tarafından geliştirilen ve yayınlanan 2012 yarış video oyunudur. Asfalt serisinin bir parçasıdır. İOS için 21 Haziran 2012'de

Hititler de devlet yönetimi

Devlet yönetiminin baş sorumlusu kraldır. Hitit tarihinin Asur Ticaret kolonileri çağından başlayarak geçirdiği gelişim evreleri göz önünde bulundurulursa, Hitit kralının diğer doğu devletlerindeki gibi her şeye eğmen bir despot olarak, ortaya çıkmadığı g...

Demokles

Demokles M.Ö. 4. yüzyılda Sirakuza’da hükümdar olan Dionysous’un sarayında yaşamış ve dünyaca ünlü “Demokles’in Kılıcı” deyiminin zamanımıza kadar gelmesine sebeb olmuş kişi. Efsaneye göre Demokles Kral Dionysous’un yakın dostu olduğu için, daima krall...

Krallar Kitabı

Krallar kitabı ( - iki kitap orijinalinde tek bir kitaptı) Kral David'in ölümünden Yekoniya'nın Babil'de esir düşmesine kadar geçen 400 yıllık sürede (~MÖ 960 - MÖ 560) antik İsrail ve Yehuda krallıklarıyla ilgili hikayeleri anlatır.Sweeney, p.1 Yeşu, Hak...

Bessel polinomları

olan bir ortogonal polinom'lar dizisidir.Farklı ancak yakından ilişkili tanımları vardır.Matematikçilerin tercih ettiği tanım seri(Krall & Fink, 1948)ile verilir

Nehuştan

Nehuştan (veya Nehustan, ), Eski Ahit'te bir asa üzerine dolanmış pirinçten yapılmış yılanın betimlendiği kutsal bir nesnedir. Kral Hezekiya'nın ikonoklastik reformları sonucu Nehuştan isimli tunç yılan parçalandı[http://incil.info/kitap/Misirdan+Cikis/14...