Ashab

Kısaca: Sahabe veya ashab (Arapça: الصحابة), bir İslam dini terimi. İslam peygamberi Muhammed'i görmüş, onunla konuşmuş, arkadaşlık etmiş ve ona inanmış Müslümanlara verilen isimdir. ...devamı ☟

Ashab
Ashab

Ashab ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: sahabe

Ashab

(Arapça) Erkek ismi 1. Sahib'in çoğu­lu. 2. Hz. Muhammcd (s.a.s)'i görüp ona tabi olan kişiler. İnsanlık alemi­nin en seçkin simaları ve örnek nesli­dirler. Haklarında varid olan naslarla korunmuşlar, Allah'ın yardımını müşahade etmişler ve büyük peygamberin öğre Yüce sahabeler.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sahabe
7 ay önce

Sahabe veya çoğulu Ashab (Arapça: الصحابة), bir İslam terimi. İslam peygamberi Muhammed'i görmüş, onunla konuşmuş, arkadaşlık etmiş ve ona inanmış Müslümanlara...

Sahabe, Arapça, Ashab, Hulefa-i Raşidin, Hz.Ali, Hz.Hatice, Muhammed, Peygamber, Tabiin, Taslak, İslam
Ashab-ı suffa
7 ay önce

Ashab-ı suffa, İslam peygamberi Muhammed tarafından Mescid-i Nebevi'nin duvarına bitişik olarak kurulmuş olan ve "suffa" adı verilen gölgelikte yaşayan;...

Ashab-ı suffa, Kuran, Medine, Mescid-i Nebeví®, Muhammed bin Abdullah, Suffa, Sünnet, İslam, Ebu Hureyre
Kehf suresi
7 ay önce

inançları sebebiyle öldürülmekten kurtulmak için bir mağaraya sığınan ve Ashab-ı Kehf (mağara arkadaşları) olarak isimlendirilen Romalı gençlerin yaşamı...

Kehf Suresi, A'la Suresi, A'raf Suresi, Abese Suresi, Adiyat Suresi, Ahkaf Suresi, Ahzab Suresi, Al-i imran Suresi, Alak Suresi, Ankebut Suresi, Arapça
Anlatı
7 ay önce

hikâyeler günümüze kadar anlatılagelmektedir. Örneğin, Habil ve Kabil, tufan, Ashab-ı Kehf, Karun hikâyeleri gibi. Yapay gerçeklik; Şiir ve dramalarda da yer...

Bid'at
4 yıl önce

tamamlanmasından sonra, peygamber Muhammed'in sünnetine, Kur'ân'ın açık hükümlerine, ashab, tabiin ve müctehitlerin genel görüşlerine tamamen aykırı olarak ortaya...

Mevlid Kandili
7 ay önce

aynı zamanda hicri rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. İslam Nebisi, Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine...

Mevlid Kandili, Arapça, Hz. Muhammed, II. Selim, Müslüman, Taslak, İslam, Rebiul-evvel
Suffa
7 ay önce

başka bir meslekle uğraşmayan ve genelde genç insanlar kalırdı. Bu kişiler "Ashab-ı suffa" yani "Suffa arkadaşları" olarak bilinir. En meşhurları hadis rivayetleri...

Suffa, Ashab-ı suffa, Medine, Muhammed, Taslak, İslam, Mescid-i Nebevi
Ümmü Seleme
7 ay önce

Peygamber de onun dediği gibi yaparak ihramdan çıkmıştı. Bu durumu gören ashab da kurbanlarını keserek ihramdan çıkmışlardı. Böylece önemli bir problemin...