Asherah

Asherah (İngilizce telaffuz: [ˈæʃərə]; Ugarit: : 'ṯrt; İbranice: אֲשֵׁרָה), eski Sami ırkında, birçok kaynakta ortaya çıkan bir ana tanrıçadır.

Akkadlarda Ashratum/Ashratu, Hititlerde Asherdu(s), Ashertu(s), Aserdu(s) veya Asertu(s) diye bilinir. Asherah genellikle Ugarit tanrıçası ʼAṯirat ile aynı görülür.

Ela/Elat-Asherah – İlahi-evrensel anne. Böylece o insan, hayvan ve ürünlerin verimliliğini sembolize eden, besleyen, destekleyen bir akıl idi. Asherah hayat ağacı ile sembolize edilmişti. Ela veya Elat El (tanrı)'in dişi formudur ve tanrıça anlamına gelir.

Asherah'ın MÖ 1. binyıldaki adı ibranicede hawah, İngilizce "eve" olan havva dır. O'nun tam adı Rabat Chawat, Büyük hanımefendi tanrıça havva idi ve yılanla sembolize edilirdi.

Kaynak:

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.