--}}

Asi Birliği

Yeni Cumhuriyet Birliği olarak da bilinen Asiler daha çok Asi Birliği olarak tanınmış olup, Yıldız Savaşları (Star Wars) bilim-kurgu serisinin geçtiği evrendeki hayali kurumlardan biridir. Asi Birliği, Galaktik İmparatorluk'a karşı kurulan askeri bir direniş güçüdür.

{{Yıldız Savaşları-organizasyon | isim = Asi Birliği | simgeresim = | organizasyonşekli = Direniş Gücü | resmidil = Galaktik Ana Dil | sermaye = | yönetimbiçimi = Başkanlık | başkomutan = Başkan, Başkomutan | devletidaresi = Başkan | yürütmebölümü = Başkan, Kabine | yasamabölümü = Yüce Senato, Danışma Konseyi | kuruluş = 19 BBY | parçalanma = | sonaerme = | içinedahilolanorganizasyonlar = Bağımsız Gezegenler Birliği | parabirimi = Galaktik Standart Kredi }}

Yeni Cumhuriyet Birliği olarak da bilinen Asiler daha çok Asi Birliği olarak tanınmış olup, Yıldız Savaşları (Star Wars) bilim-kurgu serisinin geçtiği evrendeki hayali kurumlardan biridir.

``Asi Birliği``, Galaktik İmparatorluk`a karşı kurulan askeri bir direniş güçüdür. Galaktik Cumhuriyet`in İmparatorluk haline dönüştürülmesinden sonra kurulan birlik tekrar ``Galaktik Cumhuriyet`i`` getirmeyi kendilerine ideal olarak belirlemiştir.

Kuruluş Aşaması

Palpatine` e karşı başlatılan Asi hareketleri sert, zorlu ve kısa bir sürede gelişmeye başlamış fakat en erken bilinen organize hareketler Klon Savaşları bitmeden hemen önce başlamıştır. Bu süreçte, bütün güçleri kendisinde toplayarak önemli bir lider haline gelen Palpatine, Cumhuriyet gezegenlerinin bütün yönetim ve kurumları ile subay ve askerlerini de direk kendisine bağlamıştır. Diktatörlüğe doğru gidildiğini gören Bail Organa ve Mon Mothma gibi Senatör`ler, demokrasiye hizmet etmek ve gidişata karşı koymak amacıyla güvenilir senatörler ile bir toplantı düzenlediler. Organa ve Mothma` nın bulunduğu 2000 Delege tartışmalar sonuçu gelecekteki Asilerin ilk Organizasyonunu oluşturdular.

Delegelerin imzaladığı 2000 Dilekçe, savaşın kararlılıkla bitirilmesini ve barış zamanında Başkan` ın acil durum yetkilerini geri vermesini istediler. Ancak Palpatine tarafından bu istekleri reddedilmiş ve daha sonra Cumhuriyeti Galaktik İmparatorluk`a dönüştürmüş, kendisini de Galaktik Senato` nun desteğini alarak İmparator yapmıştır. Dilekçelerdeki 2000 imza sahibinin çoğu mahkum olmuş, öldürülmüş veya sürgün edilmişlerdir. Padme Amidala` nın bildirmesi üzerine Organa ve Mothma idaresinde çok az bir kısmı Palpatine dikkatinden kaçmayı başarabildiler. Kongre oturumu sırasında Palpatine yavaş ve dikkatli kelimelerle imparatorluğunu ilan ederken, Bail ve Mothma Palpatine rejimine karşı direniş güçünü kurmaya başladılar.

Askeri Direniş

Müteakip yıllarda, Palpatine İmparatorluğunun sınırları ve güçü büyüdükçe, küçük direniş grubları oluşarak Galaksi` deki gezegenlere yayılmaya başladı. Bu küçük ve organize edilmemiş gruplar periyodik olarak imparatorluğun askeri üslerine akınlar düzenliyor imparatorluğun Ölüm Yıldızı inşaatınıda kapsayan sabotajlar yapıyorlardı. Bu gruplar, Cumhuriyetin ideallerine sıkı sıkıya tutunan karışık topluluklardan oluşan ilk isyancılardır. İlk direniş üniteleri olarak da bilinen bu grublar daha önceki düşmanları (Ayrılıkçılar) ile beklenmedik müttefik olmuşlardır. Şans eseri fazla dikkat çekmeden düzenli bir şekilde Palpatine politikalarına karşı ciddi bir direniş güçü kurdular.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Asi Birliği
Asi Birliği