Asidimetri, bir çözeltinin baz içeriğinin, standart asit çözeltisi ile titre edilerek saptanması işlemi.

Asidimetri

Asidimetri, bir çözeltinin baz içeriğinin, standart asit çözeltisi ile titre edilerek saptanması işlemi.

İşlem volumetrik (hacimsel) olup, bir çeşit nötralizasyon titrasyonudur. Katyonların çoğunun klorürleri suda kolay çözündüğünden titrasyonda genellikle HCl (hidrojen klorür) çözeltisi kullanılır. Klorürü yükseltgeyen maddelerin varlığında ya da uzun süre ısıtma gerektiğinde H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (sülfürik asit) kullanılır.

kimya-taslak

İlgili konuları ara

Yanıtlar