``Asimilasyon``, bir çoğunluğa zorunluluk uygulamadan düşünceleri kabul ettirmektir. Örneğin; Başı örtülü insanların oturduğu bir mahalleye taşınan bir kişinin kendisini kapanmak zorunda hissetmesi, kişinin asimile edildiğini gösterir. Tarihte birçok Türk boyunun da başka kültürlerin etkisi altında asimile olduğu görülmüştür. Buna örnek olarak Tuna Bulgarları gösterilebilir.

Asimilasyon

``Asimilasyon``, bir çoğunluğa zorunluluk uygulamadan düşünceleri kabul ettirmektir. Örneğin; Başı örtülü insanların oturduğu bir mahalleye taşınan bir kişinin kendisini kapanmak zorunda hissetmesi, kişinin asimile edildiğini gösterir. Tarihte birçok Türk boyunun da başka kültürlerin etkisi altında asimile olduğu görülmüştür. Buna örnek olarak Tuna Bulgarları gösterilebilir. taslak

asimilasyon

kendi içinde eritme, özümleme, sindirme. benzeşme. bir soyun çoğunluk içinde erimesi.

asimilasyon

1 . Özümleme.
2 . gramerBenzeşme.
3 . sosyolojiFarklı kökenden gelen azınlıkları veya etnik grupları, bunların kültür birikimlerini, kimliklerini baskın doku ve yapı içinde eriterek yok etme sürecinin sonu.

asimilasyon

Türkçe asimilasyon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. assimilation

İlgili konuları ara

Yanıtlar