Asimilasyon

Kısaca: Asimilasyon, bir çoğunluğa zorunluluk uygulamadan düşünceleri kabul ettirmektir. Örneğin; Başı örtülü insanların oturduğu bir mahalleye taşınan bir kişinin kendisini kapanmak zorunda hissetmesi, kişinin asimile edildiğini gösterir.  ...devamı ☟

Asimilasyon, bir çoğunluğa zorunluluk uygulamadan düşünceleri kabul ettirmektir.

Örneğin; Başı örtülü insanların oturduğu bir mahalleye taşınan bir kişinin kendisini kapanmak zorunda hissetmesi, kişinin asimile edildiğini gösterir. Tarihte birçok Türk boyunun da başka kültürlerin etkisi altında asimile olduğu görülmüştür. Buna örnek olarak Tuna Bulgarları gösterilebilir. taslak

asimilasyon

1 . Özümleme.
2 . gramerBenzeşme.
3 . sosyolojiFarklı kökenden gelen azınlıkları veya etnik grupları, bunların kültür birikimlerini, kimliklerini baskın doku ve yapı içinde eriterek yok etme sürecinin sonu.

asimilasyon

kendi içinde eritme, özümleme, sindirme. benzeşme. bir soyun çoğunluk içinde erimesi.

asimilasyon

Türkçe asimilasyon kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. assimilation

İlgili konular

bulgarlar türk

Biri - 3 yıl önce

Bu örneği vermeniz sizin de bir asimilasyona maruz kaldığınızın göstergesidir.


Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Asimilasyon
1 yıl önce

Biyolojide ; Asimilasyon (özümleme ya da anabolizma; yapım metabolizması) Psikolojide; Asimilasyon; baskı altında hissetme. Sosyolojide; Asimilasyon; çoğunluk...

Asimilasyon, Bulgarlar, Taslak şablonları, Türk, Taslak madde
Genetik asimilasyon
5 yıl önce

yüzeysel görünüşlere rağmen genetik asimilasyon, edinilmiş özelliklerin kalıtımını gerektirmez. Genetik asimilasyon, daha ziyade gelişimsel yolların genetik...

Anabolizma
1 yıl önce

Özümleme, asimilasyon veya anabolizma, basit yapıdaki moleküllerin, daha karmaşık yapıdaki moleküllerin sentezinde kullanılması ve bunlara ilişkin kimyasal...

Kültür
1 yıl önce

katılan bireylerin yaşadıkları bunalım ve uyumsuzluk durumudur. Kültürel asimilasyon, ikincil grubun, anadilini ve kültürünü dominant kültür grubunun baskısıyla...

Kültür, Kültür (biyoloji), Latince, Toplum, Türk Dil Kurumu, Türkçe
ölü dil
1 yıl önce

alındığı ve genel anlamda devletçe asimilasyon politikası da benimsenmediği için varlığını korumuştur. Asimilasyon (ölüm) süreci içine giren bir dil,...

í–lü dil, Adigece, Adler, Adıge sürgünü, Asimilasyon, Ciget, Elam, Getto, Gönen, Gürcü, Hatti
çok kültürlülük
1 yıl önce

Çokkültürlülük, farklılıklara saygı duymayı sürdürürken, dominant kültürün asimilasyon baskısını durdurur ve  toplumun farklı üyelerinin görüş ve katkılarının...

Bureau of Indian Affairs
5 yıl önce

yatılı okullarında Carlisle Indian Industrial School meslek lisesinin asimilasyon modeli esas alınmıştır. Alaska yerlileri kabile birlikleri ABD Kızılderilileri...

Ruslaştırma
1 yıl önce

ve 20. yüzyıllarda değişen yoğunluklarda izlenen siyasi ve kültürel asimilasyon uygulaması. Daha genel bir terim olan Slavlaştırmanın en yaygın olanıdır...