Asitretin

Asitretin (ticari isimleri Soriatane ve Neotigason) ikinci jenerasyon retinoiddir. Oral olarak alınır ve tipik olarak sedef hastalığı için kullanılır.

Asitretin, kendisinden önce kullanılan etretinatın bir metabolitidir. Etretinat kullanımdan kaldırıldı, çünkü dar bir terapötik indekse ve uzun bir eliminasyon yarı ömrüne (t1/2=120 gün) sahipti, bu da dozlamayı zorlaştırıyordu. Etretinatın aksine, asitretinin yarı ömrü yaklaşık 2 gündür. Ancak, asitretin aşırı uzun bir yarı ömre sahip olan etretinata metabolize edilebileceği için, kadınlar asitretin tedavisine son verdikten sonra en az üç yıl hamile kalmaktan kaçınmalıdır. Bu nedenle, asitretin genellikle hamile kalma riski taşıyan, çocuk doğurganlığı olan kadınlar için önerilmemektedir.

Acitretin, şiddetli dirençli sedef hastalığının tedavisinde kullanılan bir oral retinoiddir. Problemler ve şiddetli yan etki potansiyeli nedeniyle genellikle diğer tedavilere yanıt vermeyen sadece çok şiddetli psoriazis vakalarında kullanılır. Gen transkripsiyonunu düzenleyen nükleer reseptörlere bağlanır. Keratinosit farklılaşmasını indükler ve epidermal hiperplaziyi azaltarak hücre çoğalmasının yavaşlamasına yol açar. Asitretin, oral uygulamadan sonra kolayca emilir ve geniş ölçüde dolaşıma geçer. Terapötik bir etki iki ila dört hafta veya daha uzun bir süre sonra ortaya çıkar.

İlacı alan hastaların, doğum kusurlarına neden olabileceğinden en az üç yıl kan vermelerine karşı önlem alınmalıdır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.