Asker

ASKER Alm. Soldat, Fr. Soldot, İng. Soldier. Askerlik mükellefiyeti altına giren erbaş ve erlerle özel kanunlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne intisab eden ve resmi bir kıyafet taşıyan şahıs. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, askeri böyle tarif etmektedir. Kelimenin aslı Arapça olup, yazılışı eskr'dir. Bilahare dilimize asker olarak yerleşmiş ve ordu deyimi ile birlikte öz malımız olmuştur. Asker (eskr) kelimesi; mensuplarından beklediği hasle...

ASKER (türkçe) anlamı
1. mesleği savaşmak olan kimse
2. askerlik görevi ya da ödevi.
3. savaşçı
4. bir egemene bağlı savaşanlar
5. ordunun yalnız er rütbesinde olan bölümü.
6. erden mareşale kadar orduda görevli kimse
topluluk düzenine saygısı olan.
ASKER (türkçe) anlamı
7. (Arapça) Erkek ismi 1. Ordu
8. ordu ör­gülüyle ilgili. Vazife yapan. 2. Ülke savunmasında istihdam edilmek üzere eğitilip donatılan kimse. 3. Rütbesiz asker
9. er
ASKER (türkçe) ingilizcesi
1. n. one who asks
2. one who inquires
3. n. soldier
4. warrior
5. guardsman
6. man-at-arms
7. serviceman
8. troops
9. askari
10. military service,
ASKER (türkçe) fransızcası
1. soldat [le]
2. militaire [le]
3. bidasse [le]
4. troupier [le]
ASKER (türkçe) almancası
1. n. Krieger
2. Landser
3. Soldat
Asker (ingilizce) italyancası
1. s. interrogante (mf)

Asker hakkında bilgiler

Alm. Soldat, Fr. Soldot, İng. Soldier. Askerlik mükellefiyeti altına giren erbaş ve erlerle özel kanunlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne intisab eden ve resmi bir kıyafet taşıyan şahıs. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, askeri böyle tarif etmektedir. Kelimenin aslı Arapça olup, yazılışı eskr'dir. Bilahare dilimize asker olarak yerleşmiş ve ordu deyimi ile birlikte öz malımız olmuştur.

Asker (eskr) kelimesi; mensuplarından beklediği hasletleri ifade etmekte olup, herbir harfin kapsadığı anlam aşağıdaki gibidir:

a. Kelimenin ilk harfi olan "E" Ulviyet-i ruhiye anlamını taşır. Bu deyim herşeyden önce askerin yüksek bir ruh yapısına malik olduğunu ifade eder. Bu ruhi yapıyı kazandıran kaynak, kendini aynı gayeye adamış, kalpleri heyecanla çarpan kişilerin toplandığı asker ocağıdır.

Bu ocakta bütün ruhlar temizlenir, geliştirilir, yükseltilir ve yüceltilir.

Şan, şeref, haysiyet, namus, vatan, millet ve hürriyet gibi yüksek duygularla yoğrularak bütünleştirilir. Bu yolda hayatı ve ölümü bile hiçe sayan bu ruh yüksekliği, bütün insanlarla ilgili iyi niteliklerin koruyucusu olarak örnek insanı meydana getirir.

b. Kelimedeki "S" harfinin ifade ettiği anlam ise selamet-i fikriyedir.

Bu deyim doğru ve salim bir fikre sahib olmak anlamını taşır. Bir asker için doğruluk ve mertlik esastır.

c. Asker kelimesindeki "K" harfi ise, keramet-i tabiyedir. Bu deyim, taktik buluculuk ve seziş anlamına gelir.

İlmi esaslara dayanan, buluculuğu ve insiyatifi esas alan askerlik sanatı en açık ifadesini tabiye (taktik ve strateji) kaidelerini en iyi şekilde bilmek ve uygulamakla kendisini gösterir.

Asker her türlü hal ve şartlar içerisinde kendisini gerekli olan duruma; buluculuğu, sezişi ve taktik mahareti ile en iyi biçimde uydurmasını bilen kimsedir. Başka bir deyimle önceden görüş maharetine tabiye (taktik) kabiliyeti ile ulaşmış olur.

d. Asker kelimesinin son harfi olan "R" harfi, riyazat-ı bedeniyye (vücut dayanıklılığı) demektir. Asker, ruhi gelişmesi ile birlikte vücutça da gelişmek mecburiyetindedir.Askerin vücut yapısı, her türlü tabiat şartlarına, yokluk ve zorluklara alışmış olmalıdır.

Asker kelimesinde dile getirilmiş olan üstün vasıflar, esas itibariyle, dünyaya ün salmış bulunan Türk askerinin damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Asker nerede?

Asker haritadaki konumu

Şarkı Sözleri

Zeyno tarafından Yolun Sonu Bir Dostum albümünde söylenen Asker adlı şarkının sözleri.

Sibel tarafından Bana Gözkulak Ol albümünde söylenen Asker adlı şarkının sözleri.

Alihan tarafından Sana Mı Tapacaktım albümünde söylenen Asker adlı şarkının sözleri.

Güçlü Soydemir tarafından söylenen Asker adlı şarkının sözleri.

yangından ayrıldığım ilk gün
gözlerinden akan yaşlar düştü yerlere
sevincim üzüntüm oldu güneş topladı ışıklarım
artık gece hükmediyo yalnızlığıma
asker ocağı,peygamber ocağı derdin canım anam
asker oldum sanki asker dogdum
hepiniz çok özledim
bu gönlümden sıza sıza geldin nefes alışıma
gözlerim hep nemli kaldı uzaklarda tek başıma
uzaklarda asker

uçurumlardan düştüm yerlere
bir gün daha geçti ayrı ayrı yerlerde
gecenin üçünde nöbete kalktım
silahım elimde sana ağladım

bu gönlümden sıza sıza geldin nefes alışıma
gözlerim hep nemli kaldı uzaklarda tek başıma
ay tutuldu karşımda gündüzü bürüdü gece
tek hece var gönlümde
ey benim mehmedim can askerim

gecenin üçünde nöbete kalktım
silahım elimde sana ağladım

uçurumlardan düştüm yerlere
bir gün daha geçti ayrı ayrı yerlerde
gecenin üçünde nöbete kalktım
silahım elimde sana ağladım

gecenin üçünde nöbete kalktım
silahım elimde sana ağladım

bu gönlümden sıza sıza geldin nefes alışıma
gözlerim hep nemli kaldı uzaklarda tek başıma

ay tutuldu karşımda gündüzü bürüdü gece
tek hece var gönlümde
ey benim mehmedim can askerim

gecenin üçünde nöbete kalktım
silahım elimde sana ağladım

ay tutuldu karşımda gündüzü bürüdü gece
tek hece var gönlümde
ey benim mehmedim can askerim

bu vatan seni unutmayacak asker..

Bülent Serttaş tarafından söylenen Asker adlı şarkının sözleri.

ay akşamdan ışıktır (yaylalar yaylalar)
yüküm şimşir kaşıkdır (dılo dılo yaylalar)

ağır yakmasın anam, duyunca dayanamam
askerliği yakamam, teskereme az kaldı
az kaldı az kaldı, teskereme az kaldı
sevdiğim neredesin, gözlerim yolda kaldı

akşam oldu bak yine, hasret kaldım yüzüne
anam sen merak etme, tezkereme az kaldı
az kaldı az kaldı, teskereme az kaldı
sevdiğim neredesin, gözlerim yolda kaldı

askerim ben askerim, çakı(aslan) gibi askerim
teskeremi alsam da hazır kıta askerim
az kaldı az kaldı, teskereme az kaldı
sevdiğim neredesin, gözlerim yolda kaldı

Ümit Besen tarafından söylenen Asker adlı şarkının sözleri.

asker oldum piyade yari bıraktım evde
delikanlılık sende vatan yardan ziyade
asker ocağındayım vatan kucağındayım
yarin dudağındayım ben ondan uzaktayım

selam sana yüzbaşım boldur ekmeğim aşım
yar aklıma gelince çatılır biraz kaşım

postacının yolunu uzanacak kolunu
yarimin mektubunu bekliyorum ben her gün
asker ocağındayım vatan kucağındayım
yarin dudağındayım ben ondan uzaktayım

selam sana yüzbaşım boldur ekmeğim aşım
yar aklıma gelince çatılır biraz kaşım
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Paralı Asker

Paralı asker; herhangi bir çatışmaya, çatışmadan doğrudan kazanım elde edeceklere hizmet etmek üzere katılan ve hizmeti sonucunda belirli bir menfaat veya para kazanan silahlı savaşçı veya askere denir.

ücretli Asker

Paralı asker; herhangi bir çatışmaya, çatışmadan doğrudan kazanım elde edeceklere hizmet etmek üzere katılan ve hizmeti sonucunda belirli bir menfaat veya para kazanan silahlı savaşçı veya askere denir. Paralı askerler, katıldıkları çatışmanın siyasi veya ekonomik ...

Kiralık Asker

Paralı asker; herhangi bir çatışmaya, çatışmadan doğrudan kazanım elde edeceklere hizmet etmek üzere katılan ve hizmeti sonucunda belirli bir menfaat veya para kazanan silahlı savaşçı veya askere denir. Paralı askerler, katıldıkları çatışmanın siyasi veya ekonomik ...

Asker Duası

Asker Duası; Ziya Gökalp`in 1912 yılında gerçekleşen Balkan Savaşı sırasında Türk askerleri için yazdığı şiirdir. 1913 yılında "Halka Doğru" isimli dergide yayınlanan şiirin tam metini şöyledir:

Asker Aileleri

Muinsiz, askerin annesine veya karısına bakacak kimsesi olmaması, eve ekmek getirecek kimsesi olmayan asker ailesi demektir. Osmanlı`da o hane muinsiz sayılır ve muaf tutulurdu. Ancak savaş yıllarında bunların çoğu redif birliklerinde askere alındı1912`de bir muinsizin alacağı ...

Askerî Adalet

Askerî adalet, veya sıkıyönetim, askerî otoritenin, genellikle resmî bildirgesi altında, adlî yönetimi kontrol altına almasıyla işleme geçen kural sistemidir.

Askerî Tarih

Askerî tarih, insanlık tarihi boyunca süregelen ve çatışma kategorisine giren olaylardan oluşur. Bunlar iki kabile arasındaki küçük çaplı dövüşmeden dünyadaki insan nüfusunun çoğunluğunu etkileyen düzenli ordular arasında geçen bir dünya savaşına kadar sıralanırlar. Bu ...