Asker

Kısaca: ASKER Alm. Soldat, Fr. Soldot, İng. Soldier. Askerlik mükellefiyeti altına giren erbaş ve erlerle özel kanunlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne intisab eden ve resmi bir kıyafet taşıyan şahıs. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, askeri böyle tarif etmektedir. Kelimenin aslı Arapça olup, yazılışı eskr'dir. Bilahare dilimize asker olarak yerleşmiş ve ordu deyimi ile birlikte öz malımız olmuştur. Asker (eskr) kelimesi; mensuplarından beklediği hasle ...devamı ☟

Asker
Asker

Asker Haritası

Alm. Soldat, Fr. Soldot, İng. Soldier. Askerlik mükellefiyeti altına giren erbaş ve erlerle özel kanunlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne intisab eden ve resmi bir kıyafet taşıyan şahıs. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, askeri böyle tarif etmektedir. Kelimenin aslı Arapça olup, yazılışı eskr'dir. Bilahare dilimize asker olarak yerleşmiş ve ordu deyimi ile birlikte öz malımız olmuştur.

Asker (eskr) kelimesi; mensuplarından beklediği hasletleri ifade etmekte olup, herbir harfin kapsadığı anlam aşağıdaki gibidir:

a. Kelimenin ilk harfi olan "E" Ulviyet-i ruhiye anlamını taşır. Bu deyim herşeyden önce askerin yüksek bir ruh yapısına malik olduğunu ifade eder. Bu ruhi yapıyı kazandıran kaynak, kendini aynı gayeye adamış, kalpleri heyecanla çarpan kişilerin toplandığı asker ocağıdır.

Bu ocakta bütün ruhlar temizlenir, geliştirilir, yükseltilir ve yüceltilir.

Şan, şeref, haysiyet, namus, vatan, millet ve hürriyet gibi yüksek duygularla yoğrularak bütünleştirilir. Bu yolda hayatı ve ölümü bile hiçe sayan bu ruh yüksekliği, bütün insanlarla ilgili iyi niteliklerin koruyucusu olarak örnek insanı meydana getirir.

b. Kelimedeki "S" harfinin ifade ettiği anlam ise selamet-i fikriyedir.

Bu deyim doğru ve salim bir fikre sahib olmak anlamını taşır. Bir asker için doğruluk ve mertlik esastır.

c. Asker kelimesindeki "K" harfi ise, keramet-i tabiyedir. Bu deyim, taktik buluculuk ve seziş anlamına gelir.

İlmi esaslara dayanan, buluculuğu ve insiyatifi esas alan askerlik sanatı en açık ifadesini tabiye (taktik ve strateji) kaidelerini en iyi şekilde bilmek ve uygulamakla kendisini gösterir.

Asker her türlü hal ve şartlar içerisinde kendisini gerekli olan duruma; buluculuğu, sezişi ve taktik mahareti ile en iyi biçimde uydurmasını bilen kimsedir. Başka bir deyimle önceden görüş maharetine tabiye (taktik) kabiliyeti ile ulaşmış olur.

d. Asker kelimesinin son harfi olan "R" harfi, riyazat-ı bedeniyye (vücut dayanıklılığı) demektir. Asker, ruhi gelişmesi ile birlikte vücutça da gelişmek mecburiyetindedir.Askerin vücut yapısı, her türlü tabiat şartlarına, yokluk ve zorluklara alışmış olmalıdır.

Asker kelimesinde dile getirilmiş olan üstün vasıflar, esas itibariyle, dünyaya ün salmış bulunan Türk askerinin damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Asker

İngilizce Asker kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. interrogante (mf)

Asker

Türkçe Asker kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. one who asks, one who inquires
n. soldier, warrior, guardsman, man-at-arms, serviceman; troops; askari; military service

Asker

mesleği savaşmak olan kimse; askerlik görevi ya da ödevi.
savaşçı, bir egemene bağlı savaşanlar; ordunun yalnız er rütbesinde olan bölümü.
erden mareşale kadar orduda görevli kimse; topluluk düzenine saygısı olan.

Asker

Türkçe Asker kelimesinin Fransızca karşılığı.
soldat [le], militaire [le], bidasse [le], troupier [le]

Asker

Türkçe Asker kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Krieger, Landser, Soldat

Asker

(Arapça) Erkek ismi 1. Ordu, ordu ör­gülüyle ilgili. Vazife yapan. 2. Ülke savunmasında istihdam edilmek üzere eğitilip donatılan kimse. 3. Rütbesiz asker, er.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Asker Resimleri

Asker Ressamlar
2 yıl önce

Asker Ressamlar, Türk resminde bir döneme adını vermiş, askerî okullarda yetişmiş ressamlar grubu. Batı anlayışında Türk resim sanatının temelleri, III...

Paralı asker
2 yıl önce

Paralı asker veya Ücretli asker, herhangi bir çatışmaya, çatışmadan doğrudan kazanım elde edeceklere hizmet etmek üzere katılan ve hizmeti sonucunda belirli...

Britanya Ordusu'nda asker alımı
6 yıl önce

Britanya Ordusu'nda asker alımı, 1707 yılında İngiltere Krallığı ile İskoçya'nın Büyük Britanya Birleşik Krallığında birleşmesinden itibaren günümüze...

Asker Duası
2 yıl önce

"Asker Duası", Ziya Gökalp'in, 1912'de gerçekleşen I. Balkan Savaşı sırasında Türk askerleri için yazdığı şiirdir. 1913 yılında Halka Doğru dergisinde...

Asker Duası, 12 Aralık, 1912, 1989, 1997, Balkan Savaşı, Bulgarlar, Recep Tayyip Erdoğan, Sultan Reşad, Ziya Gökalp, Şiir
Asker sayısına göre ülkeler listesi
6 yıl önce

Bu bir asker sayısına göre ülkeler listesidir. Bu liste hükümetleri tarafından iç ve dış görevlerini yerine getirmeleri için oluşturulup, desteklenen...

Asker (film)
2 yıl önce

Asker, (İngilizce orijinal adı: Soldier) Paul Anderson'ın yönettiği, David Webb Peoples tarafından yazılmış, 1998 yılı ABD yapımı bilimkurgu filmi. Film...

Aslan Asker Şvayk
2 yıl önce

Aslan Asker Şvayk (çeşitli dillerdeki çevirilerde Švejk, Schweik ya da Schwejk olarak da yazılır, [ˈʃvɛjk] olarak okunur), Jaroslav Hašek'in taşlama türündeki...

Toprak askerler
2 yıl önce

Toprak Askerler ya da Terrakotta Ordusu (Basitleştirilmiş Çince: 兵马俑; Geleneksel Çince: 兵馬俑; pinyin: bīngmǎ yǒng; lit. 'asker ve at cenaze heykelleri')...